Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 39 4-ong 4-ong G-296 G-213
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-296Hofstraat 39 de Stad doodbaarshuisje


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1747Hofstraat 39de Stad HarlingenHarlingenhuis of bergplaats (45 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-296Hofstraat 39Sjoerd Wygers van der Weide... Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-296Hofstraat 39Sytske Klases Draaisma... bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, 296; oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1747G-296 (Hofstraat)de Stad Harlingenturfdragershuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1747G-213 (Hofstraat)Gemeente Harlingenturfdragersh.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4610Hofstraat 39 (G-213)Bouwe van der Woudewoonhuis en pakhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 39C.Leijentimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 39H. (Hans) Souverein
  terug