Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 41 (niet bekend) 4-053 G-297 G-214
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 43 (niet bekend) 4-053 G-297 G-215
Naastliggers vanHofstraat 41
ten oostenHofstraat 43
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 39


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Gijsbert Lammerts


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035v van 14 apr 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZkamer met loods en ledige plaats
 
koperGijsbert Lammerts, gehuwd met275-00-00 GG
koperAeff Hanckes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHobbe Gerloffs
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperSybrandt Dircx, gehuwd met
verkoperSiouck Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Lammerts x Aeff Hamkes kopen een kamer met loods en ledige plaats nz. Hofstraat. Ten O. Jan Gerrits, ten Z. de Hofstraat, ten W. Hebbe Gerlofs, ten N. het kerkhof. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Sybrandt Diercx x Siouck Harmens, voor 275 GG.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis met weefwinkel, loodske en ledige plaats
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan van Steenwick
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: huis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda [staat: Bualda] voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen O. Jan van Steenwick, ten Z. de straat, ten W. de stads huisinge, ten N. het kerkhof. Grondpacht 2 CG aan de Stad.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072v van 2 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraathuis waarin een weefwinkel, met loods en ledige plaats ten westen
 
koperJoris Aerts linnenwever220-00-00 GG
koperFoeck? Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende huizen van Jan van Stienwijck
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: heerenstraat]
naastligger ten westende stad Harlingen: eerdhuysinge {baarhuis?)
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperVictoor Hendricx
verkoperDoutjen Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Aerts, linnenwever x Foeck Gerryts


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022r van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraathuis
 
koperJan Eelckes c.u.240-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Ypes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten westenTiebbe Ypes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperSicke Sioerdts c.u.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027ra van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraatkamer
 
koperAlbart Jacobs 234-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Ypes
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkoperde weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0038v van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZwoning
 
koperJurje Martens, gehuwd metmr. koordewerker200-00-00 CG
koperDoedtie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenHet groot kerkhof
verkoperJetske Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jacobskoster van de grote kerk


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163r van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hoffstraat NZwoning
 
koperJoukjen Jans, weduwe van225-00-00 CG
koperwijlen Dirk Eelckes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJurre Martens, gehuwd metkoordewerker
verkoperDoedtie Jacobs


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZwoning
 
koperHessel Pieckes turfdrager160-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybe Jansen Reiersmr. gortmaker


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZwoning
 
koperHarmen Israëls bontwever240-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHessel Piekes, gehuwd met
verkoperAttie Steffens


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0111v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarHendrik Pesma notaris112-00-00 GG
geniaarde koperRoelof Tjerksmr. bontwever
bewonerTheunis Heslingmr. bontwever30-00-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat NZ
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperLijsbeth Lucas, weduwe vanGrettingaburen onder Almenum
verkoperwijlen IJsbrand Harmens


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0017r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koperFrans Jans bontwever234-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderAndries c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperDieuwke Pesma, gehuwd met
verkoperA. R. van Dalsennotaris


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0165r van 5 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Hendriks Volbrink, gehuwd met200-00-00 CG
koperYbeltje Jans Beuckens
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperAntje Fransen, laatst weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0083v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koperHarmen Homeulen koopman170-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJohannes Hendriks Volbrink, gehuwd met
verkoperYbeltje Jans Beukeurs


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0091v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZhuis
 
koperMarijke Folkerts, weduwe van220-00-00 CG
koperwijlen Gerryt Harmensz
eerdere eigenaarJohannes Hendriks Volbrink c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHarmen Homeulenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarijke Folkerts wv Gerryt Harmens koopt een huis in de Hofstraat dat door Johannes Hendriks Volbrink? was gekocht. Ten O. de diaconen v.d. Ger. Gemeente, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het Kerkhof. Gekocht van koopman Harmen Homeulen voor 220 gg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0308v van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 41Hofstraat NZ wijk G-301huis
 
koperAnthon Nieuwenhuis, gehuwd metbontwever200-00-00 CG
koperMarijke Harmens
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperMarijke Folkerts, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthon Nieuwenhuis, bontwever x Marijke Harmens kopen een huis G-301, nz. Hofstraat. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Ten O. de Gereformeerde Diaconie, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het kerkhof. Gekocht van Marijke Folkerts wv Gerryt Harmens, voor 200 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-053 Hofstraat 41Anthoon Nieuwenhuis wed0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Harm Dirks Ploegergebruiker van wijk G-297, wewer; eigenaar is Johannes Harm. vd Ploeg wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Johannes Harmens van der Ploeg... den 5 jun ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-297Hofstraat 41Johannes Harmens van der Ploeg wedHarmanus Dirks Ploeger wewer
G-297Hofstraat 43Harmanus Dirks Ploeger wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1749Hofstraat 41wed. Dirk NumanHarlingenwinkelierschehuis en erf (55 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1749Hofstraat 43wed. Dirk NumanHarlingenwinkelierschehuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Janna Monsma... dv Oepke M, en Hiltje Zandstra; BS ovl 1860; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-297; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Pieter H Visseroud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, schuitmakersknecht, wijk G-297; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-297HofstraatPieter Harst Visser35 jJourem, protestant, gehuwd, schuitmakersknegt
G-297HofstraatPieter Harst Visser35 jJourem, protestant, gehuwd, schuitmakersknegt
G-297HofstraatJanne Oepkes Monsma46 jMakkumv, protestant, gehuwd
G-297HofstraatJanne Oepkes Monsma46 jMakkumv, protestant, gehuwd
G-297HofstraatHarst P Visser9 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-297HofstraatHarst P Visser9 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-297HofstraatUilkje Monsma5 jFranekerv, protestant, ongehuwd
G-297HofstraatUilkje Monsma5 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-297Hofstraat 41Iege Jans de Boer, overleden op 15 februari 184310 jr (geboren 1/11/1832), overleden Hofstraat G 297, zoon van Jan Klazes de Boer, werkman en wijlen Eltje Jans Velthuis (wed. Pieter van Vliet), broer van minderjarige Riemke Jans de Boer, halfbroer van minderjarige Matthijs Pieters van Vliet (uit 1e huwelijk moeder) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-297Hofstraat 43Iege Jans de Boer, overleden op 15 februari 184310 jr (geboren 1/11/1832), overleden Hofstraat G 297, zoon van Jan Klazes de Boer, werkman en wijlen Eltje Jans Velthuis (wed. Pieter van Vliet), broer van minderjarige Riemke Jans de Boer, halfbroer van minderjarige Matthijs Pieters van Vliet (uit 1e huwelijk moeder) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-297Hofstraat 41Jan Klazes de Boer, overleden op 9 september 184450 jr, geboren Herbayum 17/8/1794, werkman, overleden Hofstraat G 297, gehuwd, vader van Riemke Jans de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-297Hofstraat 43Jan Klazes de Boer, overleden op 9 september 184450 jr, geboren Herbayum 17/8/1794, werkman, overleden Hofstraat G 297, gehuwd, vader van Riemke Jans de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Aaltje de Wit... wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Anna Dirks van Arum... BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Willem Barteles Verwer... Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Zwaantje Harmanus Holmans... huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1749G-297 (Hofstraat)Jacob Alberts Wiersmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3724G-214 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3723G-215 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4613Hofstraat 41 (G-214)Coenraad Leerswoonhuis
Sectie A nr. 4614Hofstraat 43 (G-215)Coenraad Leerswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 43Th.Veltmanschipper


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 43, HarlingenHofstraat 43Th.W. Veltmanbrandstoffenhandel


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 43, HarlingenHofstraat 43Th.W. Veltman & zonenbrandstoffenhandel
  terug