Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heerensteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeerensteeg 4(niet bekend)(niet bekend)B-ongB-157
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeerensteeg 4(niet bekend)2-003 B-125(niet bekend)
 huisnummer lager  Heerensteeg 6(niet bekend)(niet bekend)B-124(niet bekend)


Naastliggers vanHeerensteeg 4
ten oostende Heerensteeg
ten zuidenHeerensteeg 6
ten noordenHeerensteeg 2


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Baucke Lamberts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 4Zoutsloot NZ [staat: recht achter het huis uit de vorige akte] aan de (lijn)baan00‑00‑00 cgtwee kamers
koper finaalN. N.
koper provisioneelSaecke Lolles 106‑00‑00 GG
naastligger ten oostenHerensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenwijlen Baucke Lamberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Baucke Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (b) twee kamers recht achter a aan de [lijn]baan


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0033r van 28 mei 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en tuin van Ede Auckes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0194r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0271r van 2 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0012r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0246v van 14 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Yde Auckes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWiger Sybes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Heins brouwer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]250‑14‑00 GGhuis
koper provisioneelR. Rovel
huurderClaas Jansen bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbende, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Heins brouwer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: de straat van Zoutsloot tot Liemendijk]250‑14‑00 GGhuis en weefwinkel
koper provisioneelR. Rovel koopman
koper provisioneelSybrand Feytema koopman
huurderClaes Jansen mr. bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoper van 1/6Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/6Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0081v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Heins brouwer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0081v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]125‑07‑00 GG1/2 weefwinkel
koperRobbert Rovel koopman
koperSybrand Feytema koopman
eigenaar van 1/4Robbert Rovelkoopman
eigenaar van 1/4Sybrand Feytemakoopman
huurderClaes Jansen bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]
naastligger ten zuidenJacob Clingenspoor
naastligger ten westenRobbert Rovel koopman
naastligger ten westenSybrand Feytema koopman
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoperTrijntie Willems, weduwe van
verkoperwijlen Pier Andrys Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell en Sybrand Feitema kopen 1/2 huis en weefwinkel in de straat die van de Zoutsloot naar de Liemendijk gaat en waarvan de kopers al 1/2 bezitten. Ten O. die straat, ten W. het estrikwerk van de kopers, ten Z. Jacob Clingenspoor, ten N. brouwer Jan Heins. Gekocht van Trijntie Willems wv Pier Andries Gladsma, voor 125 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-004 , pag. 19Heerensteeg 6Douwe Atzes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003, pag. 26Heerensteeg 4Jan de Boer3‑00‑00 cgpanwerk


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-124Heerensteeg 6Zacharias Engelberts... huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1818, ovl 1822; eigenaar en gebruiker van wijk B-124, varensgesel, 1814. (GAH204); Z.E. ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-125Heerensteeg 4Jan G de Boer Jan G de Boer panwerk
B-124Heerensteeg 6Zacharias Engelberts Zacharias Engelberts varensgesel


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 van 12 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-125Heerensteeg 4koopaktefl. 400huis in de St. Jacobstraat B-125
 
verkoperMijntje Ages Zeilmaker (te Franeker)
koperAge Berends Wielinga
koperElizabeth Rintjes Dimter
cessionarisJetske Ages Zeilmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175Heerensteeg 6Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenhuis en erf (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175Heerensteeg 4Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenhuis en erf (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175aHeerensteeg 6Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenpakhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175aHeerensteeg 4Gerrit Paules de Boer en mede E.fabrikeurHarlingenpakhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-125Heerensteeg 4Ruurd Ymes Hellema... wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-124Heerensteeg 6Maartje Jans de Reus, overleden op 16 juni 183932 jr, overleden Zoutsloot B 124, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-124ZoutslootJan R Bakker24 jbestellerHarlingenm, protestant, gehuwd
B-124ZoutslootGrietje D de Groot21 jAlmenumv, protestant, gehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-124Heerensteeg 6Klaas Johannes Krakau, overleden op 6 april 1844(Certificaat van onvermogen), 48 jr (geboren 14/9/1796), korendrager, overleden Zoutsloot B 124, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-124Heerensteeg 6Antje Vogelgeb 1807 Wirdum, huwt met Jan Gerbens Offringa, Vst jan 1851 uit Almenum, N.H., A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-124Heerensteeg 6Geertje Wyma... dv Sijtse Sakes W, en Grietje Entes Nauta; BS huw 1815 1824 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-124; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, groentenverkoopster, wijk B-109; VT1839; Extract uit het Reg. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-124Heerensteeg 6Jan Gerbens Offringageb mrt 1794 Achlum, huwt met Antje Vogel, werkman, N.H., Vst jan 1851 uit Almenum, A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 175Zoutsloot B-124H. van Schouwenburgbergplaats
Sectie A nr. 175aZoutsloot B-125H. van Schouwenburgbergplaats


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3366Liemendijk B-157Hendrik Haagsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4340Heerensteeg 4 (B-157)Jan Faberwoonhuis
Sectie A nr. 4342Heerensteeg 6 (B-156)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heerensteeg 4Tj. Faberjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
modiste1 januari 1906 de zaak opgeheven


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Heerensteeg 4Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heerensteeg 4 Jan K. Fabertapper en metselaarf. 800f. 900
  terug