Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 45(niet bekend)4-054 G-298G-216


Naastliggers vanHofstraat 45
ten oostende Hofstraat
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 43


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0109r van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan van Stienwyk


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan van Steenwijck


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0258r van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Jan van Steenwijck


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070v van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Croltie


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189v van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHartman Clases


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0257v van 16 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalomon wever


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0353v van 1 mrt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHartman Clases* wever


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354r van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHartman Clases


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0259v van 22 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 45Hofstraat NZ95‑00‑00 CGwoning met kamer en loods
koperZacharias Berghaen, gehuwd metzeevarend gezel
koperHaycke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenals bewoner Johannes Coenraads
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Jooris n.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0038v van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZacharias Berghaan


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163r van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZacharias Berghaan


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZacharias Berghaan


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZacharias Berghaen


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZacharias Berghaen


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0141r van 30 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSacharius Berghaen


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0090r van 10 okt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Wouters


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063v van 1 jul 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkopers Trijntje Koerts


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 45Hofstraat NZ144‑07‑00 CGhuis en weefwinkel
koperBroer Wybrens mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenGerryt Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende Gereformeerde gemeente: diaconie
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperTrijntje Koerts, weduwe van
verkoperwijlen Evert Steertzenbag
verkoperJanke Tjeerds, gehuwd met
verkoperArent Hendriksbontwever
verkoperChatharina Tjeerds meerderjarige vrijster, en
verkoperClaaske Martens meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Trijntje Martens, weduwe van
erflaterwijlen Jan Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Wybrens, mr. timmerman, koopt een mooi huis en weefwinkel met alle bijbehorende goederen, nz. Hofstraat. Het was laatst bewoond en nagelaten door Trijntje Martens, en nu ledig. Ten O. Gerryt Harmens met wie de gevel mandelig is, ten W. de Diaconie, ten Z. de Hofstraat, ten N. het Groot Kerkhof. Gekocht van Trijntje Koerts wv Evert Hartzenbach?, Janke Tjeerds x Arent Hendriks, bontwever, Catharina Tjeerds en Claaske Harmens, vrijsters, allen te Harlingen als erven Trijntje Martens wv Jan Wouters, voor 144 gg.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0111v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0017r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0165r van 5 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0271v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 45Hofstraat NZ75‑00‑00 CGhuis
koperDirk Jager, gehuwd metmr. slager
koperAntje Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenSjouke Cl. Roodtje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenHet kerkhof
verkoperJan Broerstimmerman
verkoperWibren Broerstimmerman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0083v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0091v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0308v van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-054, pag. 79Hofstraat 45 Diacony0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Pieter Dirksovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-298, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-298Hofstraat 45Gereformeerde Diaconie Pieter Dirks wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1750Hofstraat 45Hervormde DiaconyHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Trijntje Jans Faber... Kerk HRL 1803, bsha181ge, ovl 1840, ovl 1845, ovl 1854; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-298; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-298HofstraatTrijntje Jans Faber61 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-298HofstraatEde Jans van der Woude19 jgrofsmidHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1750Hofstraat G-298Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1750Hofstraat G-216Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4615Hofstraat 45 (G-216)Hervormde Diaconiewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 45 Cornelis de Boermatroosf. 600f. 700
  terug