Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 163-119 1/23-141 G-302G-219


Naastliggers vanKerkpoortstraat 16
ten oostenKerkpoortstraat 18
ten westenKerkpoortstraat 14
ten noordende Kerkpoortstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0245v van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096v van 14 jul 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet kerkhof


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 16
eigenaarSipke Meyes
gebruikerSipke Meyes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 16
eigenaarSipke Meyes
opmerkingpauper


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001va van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0072v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /2Kerkpoortstraat 16woning
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJan Harmens
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑03‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0267v van 5 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-119 Kerkpoortstraat 16vroedsman Jan Buma, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg0en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed
3-119 /2Kerkpoortstraat 16Gerrit Harmens, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt
3-119 /3Kerkpoortstraat 16Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /2Kerkpoortstraat 16woning
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJan Harmens
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑09‑00 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0107r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes van Beemen bankhouder in de Bank van LeningAlmenum


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0236r van 1 okt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0266r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0065v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-141, pag. 63Kerkpoortstraat 16Hylke Minnes0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 16Gerrit Gerrits Kleyhuis... HRL, ovl 27 apr 1829 HRL, huwt met Trijntje Lambertus Burgerts, wever; BS ovl 1829; gebruiker van wijk G-302, wewer, eigenaar is Hielke M. Wierdsma, 1814. (GAH204); G.G.K., wever, wonende te HRL, is verzogt een Acte ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 16Hielke Minnes Wiersma... Jan Groote wed., winkeliersche, Paulus Keyzer wewer, Anth. de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-302; gebruiker Gerrit G. Kleyhuis, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-303; gebruiker Berend Berends wed., ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-302Kerkpoortstraat 16Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 347 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Gerrit Gerrits Kleihuizen, overleden op 27 april 182974 jr, wever achter Nieuwe Kerk G 302 (werd onderhouden door RK-gemeente), broer van Hinke Gerrits Kleihuizen. Saldo fl. 81,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1754Kerkpoortstraat 16Andries HoogmolenkoopmanHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 16Bauke Fransen Fopma... eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb Spannum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-302; VT1839; kind: Wytse Boukes Fopma, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; B.F.F. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 16Pietje Posthumusoud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-302; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Antje Fopma, overleden op 9 mei 183919 jr, overleden Rapenburg G 302. (CzOG nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-302HofstraatBouke Fransen Fopma59 jkleermakerSpannumm, protestant, gehuwd
G-302HofstraatPietje Posthumus58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-302HofstraatAndries Fopma25 jheerenknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-302HofstraatNeeltie Fopma16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Age Ages de Groot, overleden op 20 februari 184034 jr, werkman, overleden Achter de Kerk G 302, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Neeltje Fopma, overleden op 16 april 184017 jr, naaister, overleden Strontsteeg G 302. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1754Kerkpoortstraat 16 A Hoogmolengeheel vernieuwd en verbeterd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Cecilia Kerkhoven, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 6 mnd (geboren 9/5/1846), overleden achter de Kerk G 302. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 16Geeske Klazes de Boer... 1834 HRL, naaister, dv Klaas Jacobs de B., en Antje Jans; BS geb 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 16Johannes Groen... okt 1805 HRL, dv Jan G, en Jantje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1754Kerkpoortstraat G-302Meindert van der Zeewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3721Kerkpoortstraat G-219Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3721Kerkpoortstraat 16 (G-219)Jan van 't Vliet (en Cons.)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 16P. (Pieter) Riem
  terug