Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 103-120 3-143 G-304G-222


Naastliggers vanKerkpoortstraat 10
ten oostenKerkpoortstraat 12
ten westenKerkpoortstraat 8
ten noordende Kerkpoortstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-120Kerkpoortstraat 10
eigenaarCasper Groen
gebruikerCasper Groen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-120Kerkpoortstraat 10
eigenaarCasper Groen
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-120Kerkpoortstraat 10
eigenaarCasper Groen
gebruikerCasper Groen
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0166r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-120Kerkpoortstraat 10kamer
eigenaarwed. Casper Groen
gebruikerwed. Casper Groen
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0302v van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat ZZ [staat: groot kerkhof]315‑00‑00 CGhuis
koperWessel Gerrits vrijgezelbontwever
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort lopend]
naastligger ten zuidenLouw Taekes
naastligger ten westengroot kerkhof
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperJohannes Beerns, gehuwd metbontwever te Wetteringen
verkoperMaria Teunis, en namens zijn schoonmoeder
verkoperMarya Hartmans, erfgenamen van haar zoon resp. broer te Wetteringen
erflaterwijlen Gerrit Teunisbontwever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-120 Kerkpoortstraat 10Louw Taekes, bestaande uit 6 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0
3-120 /2Kerkpoortstraat 10Wessel Gerrits, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-120Kerkpoortstraat 10kamer
eigenaarLouw Takes
gebruikerLouw Takes
opmerkingonvermogende


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0034r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengroot kerkhof


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0170r van 28 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0143r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Gereformeerde gemeente: groot kerkhof


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0233r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de nieuwe kerk aan het kerkhof]60‑07‑00 GGhuis en weefwinkel
koperJan Bolman koopman
koperDoeke Venema verver en glasmaker
huurders vierde huisJan Anthony mr. bontwever25‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJochum Jans
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie turfschuur
verkoper van 1/4Perkje Bonnes, gehuwd met
verkoper van 1/4Bernardus Coelmeniskoopman
verkoper van 1/4Pietje Bonnes, gehuwd met
verkoper van 1/4Joost Jansscheepstimmerman
verkoper van 1/4Douwe Bonnes Zeefsmamr. ijzerkramer
verkopers van 1/4Tjietske Bonnes meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, coopman en Doeke Venema, mr. verver en glasemaker kopen woning en weefwinkel agter de nieuwe kerk aan het kerkhof, thans bewoond door mr. bontwever Jan Anthony, voor 25 cg. Ten O. de straat, ten Z. Jochum Jans, ten W. het kerkhof, ten N. de diaconie turfschuur. Geen grondpacht. Gekocht van Perkje Bonnes x koopman Bernardus Coelman voor 1/4, Pietje Bonnes x scheepstimmerman Joost Jans voor 1/4, mr. ijzerkramer Douwe Bonnes Zeefsma voor 1/4, en meerderjarige vrijster Tjietske Bonnes voor 1/4, voor 60 GG 7 st.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0323v van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk]30‑00‑00 GG1/4 woning en weefwinkel
koperJan Dirks trekveerschipper op Dokkum
huurderJan Anthony c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Tromp
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordende kosterij
verkoperHermana Bril, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Wytsma, samen met
verkoperElsa Dorothea Briel, gehuwd met
verkoperJan Vos, erfgenamen van te Pekela
erflaterwijlen Jan Bolman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0100r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0177v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk aan het kerkhof]50‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperWybren Broers huistimmerman
huurderJan Jans c.u.0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybren Broers huistimmerman
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordende ? diaconie: turfschuur
verkoperAlbert Bolmankoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0197r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk aan het kerkhof]80‑00‑00 CGwoning met weefwinkel
koperDaam Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
koperSydske Arends
huurderJan Jans c.u.0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybren Broers
naastligger ten westenhet kerkhof
naastligger ten noordende ? diaconie: turfschuur
verkoperWybren Broers


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0129r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-143, pag. 63Kerkpoortstraat 10Ymke Lolles0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Ymke Lolles van der Meulen... Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS ovl 1819, huw 1825, ovl 1855, ovl 1878; eigenaar en gebruiker van wijk G-304, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-304Kerkpoortstraat 10Ymke L van der Meulen Ymke L van der Meulen sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1756Kerkpoortstraat 10Hervormde DiaconyHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Hendrina Husser... 1802, huw 1825, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-313; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Klaas de Grootmogelijk dezelfde als hieronder; oud 33 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Sijke Ymkes van der Meulen... BS huw 1840, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-314; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Trijntje Hesgeb 1802 Leeuwarden, ovl 10 jan 1860 HRL, huwt met Kasper Klok, werkvrouw, dv Albertus Johannes H, en Johanna Scheepel van Peer; BS huw 1860; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-304Agter de KerkKasper Klok51 jwerkmanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-304Agter de KerkTrijntie Hes40 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-304Agter de KerkJohanna Klok7 jDragtengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-304Agter de KerkMaatje Klok1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-304Agter de KerkHenderina Johannes60 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
G-304Agter de KerkSijke van der Meulen29 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-304Agter de KerkKlaas de Groot33 jHindelopengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Casper Bartholomeus Klok... bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-304; VT1839; geb 25 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Bartholomeus Klok en Maartje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Jacob Scheltes Molenaar... in 1851, zv Schelte Jacobs en Grietje Martens; BS huw 1817, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 51 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk G-295; VT1839; J.S.M. eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Trijntje Luidinga... wijk G-295, dv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1817, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 50 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-295; VT1839; deeze papieren bestaande in twee acten ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1756Kerkpoortstraat G-304Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1756Kerkpoortstraat G-222Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1756Kerkpoortstraat 10 (G-222)Hervormde Diaconiewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 10T. (Trijntje) Bleeker wv Schoot
  terug