Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heerensteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Heerensteeg 2 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
   huisnummer hoger Heerensteeg 2 (niet bekend) (niet bekend) B-126 B-158
Naastliggers vanHeerensteeg 2
ten oostende Heerensteeg
ten zuidenHeerensteeg 4


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0033r van 28 mei 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: bij de drie pijpen bij de Zoutsloot]kamer
 
koper door niaarIde Auckes 180-00-00 GG
geniaarde koperCarel Wilhelm, gehuwd met
geniaarde koperElske Joostes Harenberg
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: de steeg van de verkoper tussen beiden]
naastligger ten oostende kamer gekocht door Buen Gerrits
naastligger ten zuidenhuis en tuin van Ede Auckes
naastligger ten westende schuur van Tziallingh Fockes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende vijver van Dirck Ariaens
verkoperDirck Ariaensbrouwer


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0194r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: bij de drie pijpen bij de Zoutsloot]kamer
 
koperGijsbert Mathijssen voerman185-00-00 GG
naastligger ten oostenBoue Gerrits
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende schuur van Tialling Foeckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIede Auckes


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0271r van 2 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: aan de Zoutsloot bij de drie pijpen]kamer met een paardenstal
 
koperTymen Jacobs Hayema c.u.126-11-00 GG
naastligger ten oostenBouwe Gerrits
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTialling Fockes
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperGijsbert Mathijssen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tymen Jacobs Hayema koopt een camer, kelder, loods en plaetske in de Duizenddeurensteeg, tussen Voorstraat en Lanen. Ten O. Aert Johannes, ten Z. Gellius Vetsentius (Wetsens), ten W. die steeg, ten N. Hessel Wringer. Gekocht van Isbrant Wijnties.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0012r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]kamer
 
koperGeert Jetses c.u.145-00-00 GG
naastligger ten oostenBoue Gerryts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTialling Fockes
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperTymen Jacobs Hayema c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Jetses c.u. kopen een kamer aan de Zoutsloot bij de drie pijpen. Ten O. Boue Gerryts, ten W. Tialling Fockes. Geen grondpacht. Gekocht van Tymen Jacobs Hayema c.u. voor 145 GG.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0246v van 14 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: Liemendijk]kamer
 
koper provisioneelN. N. 200-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnert Piers
naastligger ten zuidenhet huis van Yde Auckes
naastligger ten westende hof van Yde Auckes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Jan Claessen, ter sterking vankoopman
verkoperDirckien Jans voor zich en haar kind, weduwe vanAmeland
verkoperwijlen Geert JettiesAmeland


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 2Heerensteeg WZ [staat: Liemendijk ZZ tegenover de Vijver]woning of kamer
 
koperJan Jetses, gehuwd met142-00-00 GG
koperFookeltje Ruierds
naastligger ten oostende weduwe van Rinnert Piers
naastligger ten zuidenWiger Sybes
naastligger ten westenhet pothuis van Pier Piersens
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten noorden*de vijver
verkoperJochum Jetzes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-126Heerensteeg 2Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van wijk B-101; gebruiker is Reinder Thomas, boerearbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-126, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-127, panbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-128, panwerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-126Heerensteeg 2Paulus G de Boer Paulus G de Boer pakhuis


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25 en 28 van 19 mrt 1823
adressoortbedraggebruik
B-126Heerensteeg 2koopaktefl. 2403pan- en estrikwerk, B-127, B-128, B-126, B-129, B-130 en B-141
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperGerrit Paulus de Boer
koperJan Paulus de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 176Heerensteeg 2Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurstal (40 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-126Heerensteeg 2Jan Jacobus de Vries... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, huw 1836, huw 1843, ovl 1859, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-126Heerensteeg 2Johanna Johannes Snijdersgeb 2 sep 1798 Sneek, ovl 5 feb 1876 HRL, huwt met Jan Jacobus de Vries op 8 jun 1843 HRL, wonende te HRL, dv Johannes S, en Albertje Nauta; BS huw 1843, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk B-126


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 176B-126 (Zoutsloot)Gilles Valckenierbergplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3365B-158 (Liemendijk)Wijbren Vellingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3365Heerensteeg 2 (B-158)Teije J. Schaafsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerensteeg 2 Wolter Tigchelaartimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerensteeg 2D.Lettingakolenweger
  terug