Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 393-094 3-113 G-256G-287


Naastliggers vanKerkpoortstraat 39
ten oostende Moriaanstraat
ten zuidenKerkpoortstraat 41
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordende Moriaanstraat


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0194v van 22 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0197r van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]225‑00‑00 GGhuis
koperRitscke Freercks, gehuwd metveerschipper
koperBarber Meynerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenwijlen Claes Auckes
naastligger ten zuidende plaats van wijlen Claes Auckes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperSybrich Cornelis voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Hilbrand Hendricks
verkoper q.q.Sybrich Cornelis, legitima administrateur van haar zoon
verkoperCornelis Hilbrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitscke Freercks, veerschipper x Barber Meynerts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0203v van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0252v van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de Kerk]310‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen, gehuwd metkoperslager
koperAnna Clasis
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHaye Laeses
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperRitscke Freercx, gehuwd met
verkoperBarber Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans, koperslager x Anna Claesis kopen een huis achter de kerk


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0273v van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Freercx


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0039v van 12 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Freercx


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0096r van 5 okt 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39kerkhof OZ van de Kerkerooester0‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendricx, gehuwd metzakkendrager
koperAeltie Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBouuen Bouuenskistmaker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0176r van 2 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]252‑14‑00 GGhuis
koperLuytgien Douues, gehuwd met
koperSyts Annes
koperJarich Frieses, gehuwd met
koperTrijn Sasckers
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEpe Lieuues
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperJan Jansen, gehuwd metkoperslager
verkoperAnna Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLuytgien Douues x Syts Annes en Jarich Frieses x Trijn Saskers kopen een huis achter de kerk. Ten Z. Epe Lieuuws, ten W. de straat. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van koperslager Jan Jans x Anna Clasen voor 252 gg 14 st.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0256v van 24 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLuytyen Douues
naastligger ten noordenJarich Frieses


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0260r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39[staat: achter de kerk]252‑14‑00 GGhuis
koperSeerp Tyercks, gehuwd metbrouwer
koperSibbel Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEpe Lieuues
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperLuytyen Douues, gehuwd met
verkoperAnna Sytses
verkoperJarich Frieses, gehuwd met
verkoperTrijn Saskers


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0075r van 30 aug 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39kerkhof (aan het) ten oosten van het kerkrooster128‑00‑00 CGhuis
koperJacob Piters
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [niet vermeld]
verkoperWatze Douwes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0020r van 19 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]375‑00‑00 GGhoekhuis
koperRippert Hendrickx, gehuwd met
koperAentie Joannis
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Everts Goyer c.u.
naastligger ten zuidenJan Everts Goyer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperJan Everts Goyer c.u.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0045r van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk op de hoek van de Moriaanstraat]205‑00‑00 GGhuis
koperMarcus Ages c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Goyers
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Goyers
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperJohannes van Swollnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarcus Ages koopt een hoekhuis Moriaanstraat. Ten O. en Z. wd. Jan Goyers, ten N. die straat. Grondpacht 14 st. Gekocht van notaris publicus Johannes van Swol voor 205 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0129v van 16 feb 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ hoek Moriaanstraat [staat: Moerjaensstraet] achter de grote kerk275‑00‑00 GGhuis
koperPytter Douues bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Goyer
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Goyer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperMarcus Ages c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Douwes, bakker (Backer?) koopt een huis op de hoek van de Moriaanstraat, achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. het huis van Jan Groeyer, ten W.?, ten N. die straat. Gekocht van Marcus Ages, voor 275 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013v van 11 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat ZZ achter de grote kerk, hoek225‑00‑00 GGhuis
koperJan Pieters van Hellmondt, gehuwd met
koperLijsbeth Lourens
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Goyer
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Goyer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Heerestraat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperPieter Douwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters van Hellmondt x Lijsbeth Lourens koopt een huis op de hoek van de Moriaanstraat, achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. wd. Jan Groeyer, ten W. de Heerestraat (Kerkpoortstraat?), ten N. de Moriaanstraat. Gekocht van Pieter Douwes, voor 225 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Moriaanstraat, op de hoek van de210‑00‑00 GGhuis
koperSybe Seerps, en zijn broer
koperPytter Seerps
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Goier
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Goier
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperJan Pytters van Helmont
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe- en Pytter Seerps, broers, kopen een huis op de hoek v.d. Moriaanstraat. Ten O. het huis van wl. Jan Fries?, ten W. de straat (Kerkpoortstraat?), ten N. de Moriaanstraat. Gekocht van Jan Pytters Helmondt, voor 210 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-094Kerkpoortstraat 39huisje
eigenaarDirk Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-094Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarDirck Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
opmerkinginsolvent


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0234v van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Morjaanstraat]51‑00‑00 GGhuis
koperstadsmajoor Simon de Haas c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Frans Groen
naastligger ten zuidenWijne Wybes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperWillem Tomas, gehuwd metgortmaker
verkoperWeinskjen Dirx
verkoperAsmus Jansen, gehuwd met te Franeker
verkoperAukjen Dirx


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-094Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarSymon de Haes
gebruikerHendrik Lucas
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Moriaanstraat]55‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Jacobs c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderHendrik Lucas c.u.bontwever31‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Frans Groen
naastligger ten zuidende weduwe van Wijne Wybes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperstadsmajoor Zimon de Haas, gehuwd met
verkoperBeatrix Ages


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Jacobs mr. ijzersmid


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-094Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarDouwe Jacobs
gebruikerDouwe Jacobs
opmerking1728 insolvent verklaart 15-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-094 Kerkpoortstraat 39Douwe Jacobs, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-094Kerkpoortstraat 39huis
eigenaarDouwe Jacobs
gebruikerDouwe Jacobs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerking1728 insolvent verklaart en is nog onvermogende


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0195r van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]188‑00‑00 GGhuis uitgezonderd smidsgereedschappen
koperDirk Cornelis c.u., gehuwd metmr. sleefmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2de Gereformeerde Gemeente: weeshuis
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoper van 1/2de twee nagelaten kinderen van wijlen Douwe Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoper van 1/2wijlen Lijsbeth Theunis


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0005r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Cornelis


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0075v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Cornelis


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0195v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk op de hoek van de Moriaanstraat]126‑00‑00 GGhuis
koperAebert Dirks bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderWillem c.u.28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGouke Hengst
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperMarike Willems, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Cornelismr. sleefmaker
verkoper q.q.Marike Willems, moeder van
verkoperwijlen Cornelis Dirks


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk op de hoek van de Moriaanstraat]100‑07‑00 GGhuis en weefwinkel
koperEeltje Aukes Travaille koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenG. S. Hingst koopman
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperAlbert Durksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Aukes Travaille koopt een huis en weefwinkel achter de Grote Kerk, op de hoek v.d. Moriaanstraat. Ten O. Gouke Sybrens Hingst, ten W. en N. de straten, ten Z. Age Johannes. Gekocht van Albert Dirks, bontwever, voor 100 gg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0244v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerk op de hoek van de Moriaanstraat, achter de Grote107‑10‑00 CGhuis en weefwinkel
koperIede Tjeerds kaaskoper
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderAlbert Durks 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGauke Hingst
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Jan Pieters Trompetter, gelastigde vankoopman
verkoperEeltje Aukes Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIede Tjeerds, kaaskoper


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0241v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk op de hoek van de Moriaanstraat]61‑00‑00 GGhuis
koperAge Johannes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderJan van Keulen 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenG. S. Hingst
naastligger ten zuidenAge Johannes koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoper q.q.Jacob P. Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Johannes koopt een huis achter de nieuwe kerk, op de hoek van de Moriaanstraat. Ten O. Goucke Sybrens Hingst, ten W. en N. de straat, ten Z. de koper. Gekocht van de redders v.d. boedel van wd. Yede Tjeerds, voor 61 gg.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0145r van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Reus


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0146v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: hoek Moriaanstraat]13‑00‑00 GGhuis
koperLammert de Reus
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
huurderLodewijk Jans Groen c.u.
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge Johanneskoopman te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert de Reus koopt huis op de hoek van de Moriaanstraat van Age Johannes, koopman onder Almenum doch thans uitlandig, voor 13 gg.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0046v van 21 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Reus


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0068v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 39Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk] wijk G-25940‑15‑00 CGhuis
koperJan Lodewijks Groen
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
huurderde weduwe van Eybert Hendriks 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJelle Boomsma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperLammert de Reus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-113, pag. 60Kerkpoortstraat 39Jan Lodewijks Groen0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Bart Jans van Dinsen... Hendriks, oud 19 jaar; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811, ovl 1813; wed. B. vD. gebruiker van wijk G-256; eigenaar is Jan Lod. Groen, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. van Overledenen. In het Jaar Een duizend ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Jan Lodewijks Groen... eigenaar van wijk G-250, gebruiker is Elias Hendriks wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-256, gebruiker is Bart van Dinsen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-326, gebruiker is Jacob Alb. Kams, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-256Kerkpoortstraat 39Jan Lodewijks Groen Bart van Dinsen wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1760Kerkpoortstraat 39Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Akke J Doksmaoud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Grietje Hotzes Dijkstra... Hansje Alberts; BS huw 1816, ovl 1849, ovl 1853; oud 41 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839; uit de huwelijksakte blijkt, dat zij in 1816 wordt vermeld als: Grietje Hotzes en hij als Jelle ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Jelle Luitjes de Vries... Dijkstra, werkman te HRL 1849; BS ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-256; VT1839; in huwelijksakte 1816 vermeld als: Jelle Luitjes, en zij als: Grietje Hotzes; BS huw ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Johannes Caspers Doksma... huw 1840, ovl 1882 bev.reg. HRL 1851 wijk G-314; oud 29 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Trijntie de Jongoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-256Kerkpoortstraat 39Antje Klazes Pan, overleden op 26 mei 183914 jr, overleden Moriaanstraat G 256. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-256Akke J Doksma60 jAlmenumgezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
G-256Johannes Doksma29 jAlmenumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-256Geertje Doksma18 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-256Trijntie de Jong3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-256Jelle de Vries44 jwerkmanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-256Grietje Dijkstra41 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-256Antie de Vries15 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Antje Cornelis Postma... 1851 Almenum, dv Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-256, 324, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-256Kerkpoortstraat 39Gerben Annes Bosma... G-324, 256, 347; oud 34 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk H-001; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1760Kerkpoortstraat G-256Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3701Kerkpoortstraat 39 (G-287)Alg. Armvoogdijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 39A. Baderwerkman scheepswerf
  terug