Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 413-095 3-114 G-257G-288


Naastliggers vanKerkpoortstraat 41
ten oostenMoriaanstraat 8
ten zuidenKerkpoortstraat 43
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 39


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0134r van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0144r van 21 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Auckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0194v van 22 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat [staat: achter de kerk]0‑00‑00 GGhuis met plaats
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van wijlen Claes Auckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de crediteuren van wl. Claes Auckes, een huis en plaats


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0197r van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende plaats van wijlen Claes Auckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0203v van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]250‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelHaye Laeses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Claes Auckes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0252v van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaye Laeses


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0273v van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]200‑00‑00 GGvoor- en achterhuis met de ledige plaats daarachter
koperCornelis Hilbrandts, gehuwd met
koperNeeltie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Cornelis
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRitske Freercx
verkoperHaye Laesesgerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hilbrandts x Neeltie Cornelis kopen een voor- en achterhuis met ledige plaats daar achter, achter de kerk. Ten Z. Cornelis Cornelis, ten N. Rescke? Freercks. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Haye Laes voor 200 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0039v van 12 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat [staat: achter de Kerk]200‑00‑00 GGhuis met de loods en ledige plaats erachter
aanhandelaarEepe Lieuwes, gehuwd met
aanhandelaarBauck Gerbrens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Cornelis
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRitske Freercx
verwandelaarCornelis Hilbrandts, gehuwd met
verwandelaarNeeltie Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEepe Lieuwes x Bauck Gerbrens wandelkopen een huis, loods en ledige plaats achter de kerk. Aangewandeld van Cornelis Hilbrandts x Neeltie Cornelis.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0096r van 5 okt 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0176r van 2 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEpe Lieuues


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0256v van 24 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41[staat: achter de kerk]147‑00‑00 GGvoor- en achterhuis met ledige plaats daar achter
koperJan Ewerts, gehuwd metlinnenwever
koperGriet Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Cornelis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLuytyen Douues
naastligger ten noordenJarich Frieses
verkoperWibrant Jansen, gehuwd metveerschipper op Sneek
verkoperFrouck Gauckes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0260r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEpe Lieuues


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0075r van 30 aug 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0020r van 19 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Everts Goyer


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0045r van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Goyers


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0129v van 16 feb 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Goyer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013v van 11 feb 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Goyer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Goier


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-095Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarOene Pieters erven
gebruikerRuth Jans
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-095Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarWyme Wybes
gebruikerRuth Jans
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0234v van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWijne Wybes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-095Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarwed. Wijne Wybes
gebruikerAndries Saskers
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Wijne Wybes


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk (tegen)over de rooster naar de Kerkpoort]90‑00‑00 GGhuis en tuin
koperRienk Hendriks, gehuwd metbontwever
koperLijsbeth Ringes
huurderN. N. 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenSalomon Gerlofs n.u.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDouwe Jacobs mr. ijzersmid
verkoperTrijntje Oenes, weduwe van
verkoperwijlen Wijne Wybes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-095Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarRients Hendriks
gebruikerRients Hendriks
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266v van 28 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRienk Hendriks


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-095 Kerkpoortstraat 41Rients Hendriks, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-095Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarRients Hendrix
gebruikerRients Hendrix
opmerking1738 insolvent verklaart en is nog onvermogende


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0195r van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0065v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Claasen


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0005r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]157‑00‑00 GGhuis
koperFrans Cornelis, gehuwd metbontwever
koperAukjen Yemes
huurderde weduwe van Cornelis Gerbens 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lodder Jans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Cornelis
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0082v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Clases


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0075v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]165‑07‑00 GGhuis en bleekveld of tuin
koperWybe Johannes tichelaar onder Grettingabuurt
naastligger ten oostende tuin van Poppe Salomons Builart
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Cornelis
verkoperFrans Cornelis, gehuwd metbontwever
verkoperAukjen Yemes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0195v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Johannes


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Johannes


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0244v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Johannes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0241v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Johannes koopman


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0146v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Folkerts


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0145r van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk]50‑00‑00 GGhuis
koperClaas Folkerts meerderjarig vrijgezel
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
huurderAndele Folkerts
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Reus
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge Johanneskoopman te Almenum


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0046v van 21 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk]104‑00‑00 CGhuis
koperLodewijk Meyer, gehuwd metsoldaat
koperHenrica Corts
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Reus
verkoperKlaas Folkerts


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0068v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 39, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-114, pag. 60Kerkpoortstraat 41Lodewijk Meyer0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Freerk Jansovl voor 1815; wed. F.J. gebruiker van wijk G-257, medegebuiker is Jan Dijkman vrouw eigenaar is Lodewijk Meyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Jan Dijkmanvrouw van J.D. gebruiker van wijk G-257; medegebruiker is Freerk Jans wed. ; eigenaar is Lodewijk Meyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Lodewijk Meyerkoopt een huis in 1797; eigenaar van wijk G-257; gebruiker Freerk Jans wed. ; medegebruiker Jan Dijkman vrouw, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-257Kerkpoortstraat 41Lodewijk Meyer Freerk Jans wed
G-257Kerkpoortstraat 41Lodewijk Meyer Jan Dijkman vrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1761Kerkpoortstraat 41Johannes DaumkleermakerHarlingenhuis en erf (66 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Doortje Heersenoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-257; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Geert Jurjens van der Wal... vdW, en Jeltje Geerts; BS huw 1820, huw 1822, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Johannes Daum... 15 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Tribboer en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-257; VT1839; J.D. eigenaar van perceel nr. 1761 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 161, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-257Johannes Daum55 jkleermakerTribboerm, protestant, weduwnaar
G-257Jan Daum19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-257Doortje Heersen52 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Hendrika Hofman... Ages H, en IJtje (Epkes); BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk D-127, wijk G-257, wijk H-115, supp wijk G-474; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Sjoukje Govertsgeb 1783 ... , turfmeester in 1851, N.H., wordt een enkele keer vermeld tussen 1851 en 1860, is echter niet meer te vinden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-257, wijk H-123, 127


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Sjoukje/Susanna Jans Noordkamp... Wal, dv Jan Harmens N, en Grietje Jacobs Faber; BS geb 1813, ovl 1847, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-257; oud 48 jaar, (vnm: Susanna), geb en wonende te HRL. 1839, bokkenrookster wijk G-255; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1761Kerkpoortstraat G-257Johannes Daumwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1761Kerkpoortstraat G-288Jan Daumwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1761Kerkpoortstraat 41 (G-288)Sjieuwke Wink (en Cons., te Rotterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpoortstraat 41 Jan de Vriesbootwerkerf. 600f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 41M. de Boergrondwerker
  terug