Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 34(niet bekend)(niet bekend)G-266G-328
 huisnummer lager  Fabrieksstraat 36(niet bekend)(niet bekend)G-265G-327


Naastliggers vanFabrieksstraat 34
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 36
ten noordenFabrieksstraat 32


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0021v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende schuur en hof van Anne van der Molen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0021v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 34Fabrieksstraat WZ [staat: Molenpad]20‑00‑00 GGtwee kamers
koper door niaarde oud gemeensman Anne Hendrix van der Molen
geniaarde koperSaco Romkes Gaesma
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderThomas gleibakker
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidende schuur en hof van Anne van der Molen
naastligger ten westende schuur en hof van Anne van der Molen
naastligger ten noordende schuur van N. N. ijzerkramer
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Hendrix v.d. Molen koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Saco Romkes Gaesma, twee camers bij het Molenpad. Ten O. de Stadsvesten, ten W. en Z. de..? en hof van Anna v.d. Molen, ten N. ijsercramers..? Gekocht van erven Fokeltje Buwes, voor 76 gg.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0200v van 22 okt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnne van der Meulen Wons


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0243r van 31 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Anne van der Meulen


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0135v van 1 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Anne van der Meer


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0202v van 1 okt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPoppe Dirks mr. bakker


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0202v van 1 okt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 34Fabrieksstraat WZ [staat: Molenpad]200‑00‑00 CGstalling en tuintje
koperNanne Willems, gehuwd metmr. wever
koperAntie Feitels
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurderWopke Johannes c.u.11‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPoppe Dirks mr. bakker
naastligger ten zuidenPoppe Dirks mr. bakker
naastligger ten westenJan Arents
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Seilmaker
verkoperhuisman Anne van der Meulen en erven te Goyum


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0303v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Nannings


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0277v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Nannings


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0041v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Nannings


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0175r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0175r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 34bolwerk achter de grote kerk tussen het Molenpad en de Moriaanstraat450‑00‑00 GGhuis met hof
koperAlbert Ybs, gehuwd metmr. bakker
koperSjieuke Doedes
huurderEvert Jansen c.u. en c.s.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Taeke Dijksma, curator overmr. kleermaker
verkoperSwerus Willems, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Willem Nanningsmr. bontwever


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernt de Boer e.a.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernt de Boer e.a.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 34Moriaanstraat NZ343‑21‑00 GGwoning
koperYde Hoornstra
huurderde weduwe van Beernd Pijper 0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenW. Ruitinga apotheker
naastligger ten noordenBeernt de Boer e.a.
verkoperHiske Alberts Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 36Moriaanstraat NZ343‑21‑00 GGwoning en weefwinkel
koperYde Hoornstra
huurderJan Dirks 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenW. Ruitinga apotheker
naastligger ten noordenBeernt de Boer e.a.
verkoperHiske Alberts Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 36, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 34Moriaanstraat NZ325‑00‑00 CGhuis
koperRitske Kronenburg, gehuwd metmr. timmerman
koperTrijntje Albert Bakker
huurderD. Abel 0‑00‑09 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenHilwerda bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYde Hoornstramr. bakker en koopman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 36Moriaanstraat NZ325‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperRitske Kronenburg, gehuwd metmr. timmerman
koperTrijntje Albert Bakker
huurderBeernd Hilles 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenHilwerda bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYde Hoornstramr. bakker en koopman


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 199 van 8 jul 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-265Fabrieksstraat 36koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker
koperMatthijs Ouendag


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 23 jul 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-265Fabrieksstraat 36koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJohannes Proosterbeek
koperAukje Jelles Appelinga


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Harmen van den Berg... Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1829, ovl 1841, ovl 1848, 187 3ov; gebruiker van wijk G-265; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); kind: Marijke Harmens van den Berg, geb 19 jan 1789, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Jan Hotses de Reus... Jan Harmens wed. ; eigenaar is Willem IJsb. Brouwer, 1814. (GAH204); vrouw J. dR. gebruiker van wijk G-265; medegebruiker Harmen vd Berg; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); Douwe Vettevogel en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Johannes Jans Proosterbeek... wijk G-265; gebruiker Harmen vd Berg en Jan de Reus vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-266, tuinkamer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-045, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); J. Jans P. ende Aukje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-266Fabrieksstraat 34Johannes Proosterbeek Johannes Proosterbeek tuinkamer
G-265Fabrieksstraat 36Johannes Proosterbeek Harmen van der Berg
G-265Fabrieksstraat 36Johannes Proosterbeek Jan de Reus vrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1768Fabrieksstraat 34Johannes ProosterbeekmetzelaarsknegtHarlingenhuis (44 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1768Fabrieksstraat 36Johannes ProosterbeekmetzelaarsknegtHarlingenhuis (44 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Aukje Bessingoud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-265; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Jan Alberts Baantjer... Tjeerds Spanjer; BS huw 1830, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, wijk G-265; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Eelkje Hayes van Vliet... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1844, ovl 1846; oud 54 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-266; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Jelle Dirks Tadema... bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-266; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-265Jan Baantjer40 jkuipersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-265Hiske Bessing30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-265Grietje Baantjer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-265Aukje Bessing75 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-266Jelle D Tadema55 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-266Eelkje van Vliet54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-266Haye Tadema9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-266Fabrieksstraat 34Eelkje Hayes van Vliet, overleden op 18 juli 1844(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Franeker 23/4/1786, overleden achter de Kerk G 266, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-265Fabrieksstraat 36Grietje Jetzes Wever, overleden op 10 december 1847(Certificaat van onvermogen), 19 jr, geboren Almenum januari 1828, overleden Molenpad G 265. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Trijntje Botes Jongsmageb 1781 Goinga, ovl 2 mrt 1851 HRL, huwt met Wybren Hijlkes Pieksma, huishoudster in 1838, Rooms Katholiek, dv Bote J, en Grietje Durks; BS huw 1838, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-265


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Antje de Witgeb 1806 Makkum, ovl 14 jan 1856 HRL, huwt met Jelle Oeges Houtsma, Rooms Katholiek, dv Hilbrand dW, en ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-266, 317, 350


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Jelle Houtsmageb 1794 prov, huwt met Antje Wolf, panbakker, Rooms Katholiek, A 20 sep 1856 Makkum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-266, 317, 350


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1768Molensteeg G-266Jurjen Baronwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Hiskje/Hiske Besling/Bessing... HRL 1851 wijk B-048, wijk G-375; oud 30 jaar, (geslnm als: Bessing), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-265; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2735Fabriekstraat G-327Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 2736Fabriekstraat G-328Albertus van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2736Fabrieksstraat 34 (G-328)Albertus van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 2735Fabrieksstraat 36 (G-327)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Fabrieksstraat 36D. de Vriesopperman
  terug