Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerMolenpad 2(niet bekend)(niet bekend)G-276G-320


Naastliggers vanMolenpad 2
ten oostenMolenpad 4
ten zuidenKerkpoortstraat 53
ten westenKerkpoortstraat 51
ten noordenhet Molenpad


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gewezen kamer van Pyter Fransen


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0230v van 2 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gewezen kamer van Pyter Fransen


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0300r van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0078r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0295r van 14 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud hopman Alef van der Meulen c.f.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0055v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet vorige perceel in deze akte


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 2Molenpad ZZ31‑05‑00 CGwoning
koperAbraham de Ruiter boekbinder
huurderde weduwe van Sikke Claasen 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenhet volgende perceel in deze akte
naastligger ten zuidenAtze Lubberts mr. bakker
naastligger ten westenA. Bolman koopman
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperTjebbe J. van der Meulenkoopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0020r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAbraham de Ruiter


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0153r van 13 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Fredrik Martinus de Ruiter... Abrahams Frederiks dR, geb 1779 IJlst; BS huw 1818, ovl 1824, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk G-276, schoenlapper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-276Molenpad 2Fredrik M de Ruiter Fredrik M de Ruiter schoenlapper


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 6 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-276Molenpad 2Reintje Thomas Zwanenburg, overleden op 20 februari 1824Moriaanstraat G 276, moeder van Abraham Fredriks de Ruiter, koopman (Brouwersgracht G 56: enige testamentair erfgenaam). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1776Molenpad 2erven Abraham Frederiks de RuitergrutterHarlingenhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Alert Thomas Smith... BS huw 1828; oud 36 jaar, (vnm: Alle), geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk G-276; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Trijntje Aukes de Haan... dH, en Maaike Louws Balkstra; BS huw 1818, ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-276; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-276Molenpad 2Johannes Alderts Smith, overleden op 1 augustus 18392 jr, overleden Molenpad G 276. (CzOG nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-276Allert Th. Smith36 jmolenaarsknegtHindelopenm, protestant, gehuwd
G-276Trijntie Aukes de Haan35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-276Auke Smith9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-276Thomas Smith4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-276Jan Smith14 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 79 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-276Molenpad 2Regina Johannes Smit, overleden op 22 april 184413 jr, geboren Maastricht 18/2/1831, overleden achter Grote Kerk G 276, dochter van Johannes Harmens Smit en Catharina Benthem, zuster van minderjarige Maria, Jan en Harmen Johannes Smit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 en 34 van 26 apr 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-276Molenpad 2provisionele en finale toewijzingfl. 138woningen op het Molenpad G-275 en G-276
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Dirk Hillebrands van Loon... BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Grietje Jans Post... en Elisabeth Jans; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Sybe Klases Bijlsma... in 1864 en wonende te HRL, N.H., timmerman in 1851; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-012, wijk G-276, wijk H-129, wijk I-035, (schip); oud 50 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1776Molensteeg G-276Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1776Molenpad G-320Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1776Molenpad 2 (G-320)Bauke van der Schaafwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Molenpad 2M. Kroesebeambte n.t.m.
  terug