Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Molenpad 4,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 4 (niet bekend) (niet bekend) G-275 G-319
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 6 (niet bekend) (niet bekend) G-274 G-318
1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0153r van 13 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 4Molenpad ZZ wijk G-276huis
 
koperSchelte Piers mr. timmerman37-00-00 CG
huurderHendrikje Hessels
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten zuidende weduwe van Zeist
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperDouwe Claaseskoemelker


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Johannes Durks van Seist... ovl 1828, ovl 1846; wed. J. vS. eigenaar en gebruiker van wijk G-270, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-274, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Anne Jetzes van Almenum ende Henke Hoytes van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Abraham Frederiks de Ruiter... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-156; gebruiker Wytske Folkerts, 1814. (GAH204); id. van wijk G-275; gebruiker Carel Marius van Vliet, varensgesel, 1814 (GAH204); kind: Pieter Abrahams de Ruiter, geb 16 sep ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Carel Marius van Vlietgeb 4 jan 1761 Vlissingen, ovl 12 jun 1821 HRL, huwt met Sijbrigje Jans, zeeman in 1821; BS ovl 1821; 1822 overlijdens; gebruiker wijk G-275, varensgesel; eigenaar is Abraham de Ruiter, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-275Molenpad 4Abraham de Ruiter Carel Marcus van Vliet varensgesel
G-274Molenpad 6Johannes van Seist wedJohannes van Seist wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1777Molenpad 4erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis (16 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1777Molenpad 6erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis (16 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Dirk J. van Zeistoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-274; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Fetje Gerrits Olenjus... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Grietje Pieters Kanné... ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk G-284, wijk H-144; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Sipke Gerrits Spoelstra... BS huw 1815, huw 1818, huw 1820; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-274; VT 1839; S.G.S. eigenaar van perceel nr. 1779 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 641, huis en tuintje, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Age Rommerts Radema... 1825, A 13 mei 1850 Almenum, A 14 mei 1857 Almenum; BS ovl 1849; bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, wijk G-275, 317, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Taeke Jans van Dijk... BS huw 1838, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk G-269; oud 32 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk G-275; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Tytje Tjeerds Faber... huw 1838, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-269; oud 36 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-275; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-274Dirk Johs. van Zeyst51 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-274Vettie Gerrits Olinjus41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-274Johannes van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Gerryt van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Yetje van Zeyst10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-274Akke D van Zeyst6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-275Taeke Jans van Dijk32 jGaastm, protestant, gehuwd
G-275Tietje Tjeerds Faber36 jArumv, protestant, gehuwd
G-275Tjeerd Durks Jager10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-275Jan Durks Jager9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-275Molenpad 4Harmen Oorthuis, overleden op 30 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Makkum, koopman, overleden Molenpad G 275, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-274Molenpad 6Dirk van Seist, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1788), overleden Molenpad G 274, hovenier, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-275Molenpad 4Jieke Willems Beiker, overleden op 9 december 1846(Certificaat van onvermogen), 60 jr, geboren Lemmer, overleden Molenpad G 275, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-275Molenpad 4Klaaske Karpers, overleden op 5 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 33 jr (geboren 1814) overleden Molenpad G 275, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-275Molenpad 4Feikje Pieksma, overleden op 18 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 5 1/2 jr (geboren 24/6/1842), overleden Molenpad G 275. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 en 34 van 26 apr 1848
adressoortbedraggebruik
G-275Molenpad 4provisionele en finale toewijzingfl. 138woningen op het Molenpad G-275 en G-276
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Wytse Hettemageb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Liesbeth Klazes Postgeb 1778 Tzummarum/1773 Pietersbierum, ovl 13 dec 1854 HRL, huwt met Sippe Willems vd Zee, N.H., Vst 20 mei 1854 uit Almenum, dv Klaas P, en Tjietske Nannings; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-275


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Sytske Sippes van der Zeegeb 1805 Pietersbierum, ovl 30 mrt 1870 HRL, ongehuwd, N.H., Vst 20 mei 1854 uit Almenum, dv Sippe vdZ, en Lijsbeth K. Post; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk G-275


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-275Molenpad 4Tjitske Sippes van der Zeegeb 3 aug 1801 Pietersbierum, N.H., Vst 4 nov 1854 uit Almenum, dv Sippe Willems vdZ, en Lijsbeth K. Post, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk G-275


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1777G-275 (Molensteeg)Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1777G-319 (Molenpad)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1777Molenpad 4 (G-319)Bauke van der Schaaf


1928 - adresboekadresnaamberoep
Molenpad 6A.Willemsma-
  terug