Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 8(niet bekend)(niet bekend)G-274G-317
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 10(niet bekend)(niet bekend)G-273aG-316


Naastliggers vanMolenpad 8
ten oostenMolenpad 10
ten westenMolenpad 6
ten noordenhet Molenpad


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0143r van 18 mei 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Hendricx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 8Molenpad ZZ 8/10 [staat: op het Carrepad achter de Kerk, zijnde het 4e en 5e huis achter Atse Gerrytsen]133‑00‑00 GGtwee kamers aan elkaar
koperClaes Fransen Fisscher
naastliggerAtse Gerrytsen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSydse Freercks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher koopt 2 camers aanelkaar, op het Karrepad achter de (Wester)kerk. Het zijn de 4e en 5e camer achter het huis van Atse Gerryts. Ten W. Syds Freerks. Gekocht van erven Pytter Fransen, voor 134 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0171r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Claes Fisscher


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068ra van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Visschers


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0338v van 21 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Janke Jacobs


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0338v van 21 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 8Molenpad ZZ 8/10 [staat: op het karrepad achter de Grote Kerk]60‑00‑00 CGtwee kamers
koperTytje Melles, weduwe van
koperwijlen Pyter Sijes
huurderDaniel Joostes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Janke Jacobs
naastligger ten zuidenhuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs
naastligger ten westenCarrepad
verkoperElske Aernts, gehuwd met
verkoperFedde Boeles, en erfgenamen van haar moeder
erflaterwijlen Hylckjen Foppes, die ergenaam was van
erflaterwijlen Claes Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTytje Melles wv Pyter Sijes koopt twee kamers aan elkaar op het Carrepadt achter de Grote Kerk


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0369r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sydse Pieters


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-116 /2, pag. 43Molenpad 8Johannes Beerends
3-116 /2, pag. 43Molenpad 8Bernardus Jurjens
3-116 /2, pag. 43Molenpad 8wed. Johannes Seist


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Joseph de Jongovl voor 1815, wed. J. dJ. gebruiker van wijk G-273, gealimenteerd, eigenaar is Willem van Loon, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Willem van Loon... 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-064, huisknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-273, gebruiker is Joseph de Jong wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Oldemarkt en wonende te ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 8Johannes Durks van Seist... ovl 1828, ovl 1846; wed. J. vS. eigenaar en gebruiker van wijk G-270, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-274, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Anne Jetzes van Almenum ende Henke Hoytes van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-274Molenpad 8Johannes van Seist wedJohannes van Seist wedgealimenteerd
G-273Molenpad 10Willem van Loon Joseph de Jong wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1780Molenpad 8wed. Dirk van ZeistHarlingenhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1780Molenpad 10wed. Dirk van ZeistHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Catharina Benthemoud 43 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk G-273; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Johannes Smit... Faber; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1838; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutweger, wijk G-273; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 8Dirk J. van Zeistoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-274; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 8Fetje Gerrits Olenjus... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 8Grietje Pieters Kanné... ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk G-284, wijk H-144; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 8Sipke Gerrits Spoelstra... BS huw 1815, huw 1818, huw 1820; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-274; VT 1839; S.G.S. eigenaar van perceel nr. 1779 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 641, huis en tuintje, ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-273Molenpad 10Barend Andeles Dreyer, overleden op 17 april 183939 jr, timmerknecht, overleden Molenpad G 273, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-273Johannes Smit [Smith]37 jzoutwegerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-273Catharina Benthem43 jMaastrichtv, rooms katholiek, gehuwd
G-273Jan Johs. Smit [Smith]4 jMaastrichtm, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Johannes Harmens Smit [Smith]10 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Regina Smit [Smith]8 jMaastrichtv, rooms katholiek, ongehuwd
G-273Maria Smit [Smith]6 jMaastrichtv, rooms katholiek, ongehuwd
G-274Dirk Johs. van Zeyst51 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-274Vettie Gerrits Olinjus41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-274Johannes van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Gerryt van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Yetje van Zeyst10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-274Akke D van Zeyst6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-274Molenpad 8Dirk van Seist, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1788), overleden Molenpad G 274, hovenier, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Jan Tymens van der Hout... en Gooitske Piers de Jong; BS huw 1825, huw 1837, huw 1839, huw 1843, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-273, wijk H-087, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 8Wytse Hettemageb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 146 van 20 okt 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-273Molenpad 10koopaktefl. 150huis G-273
 
verkoperJan van Loon
koperPetrus Peaux (q.q.)
koperAlbert van der Weide (q.q.)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-273Molenpad 10Grietje Wybes Veenstra... Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-273Molenpad 10Eene woonkamer , bewoond door M., Beitschat. Finaal verkocht op 23 feb 1872 de Korenbeurs bij Fekkes door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 177.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-273Molenpad 10Eene woonkamer in de Molensteeg, bewoond door M., Beitschat. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 177.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2479Molenpad G-317Wed. en erven IJnse K. Renemawoonhuis
Sectie A nr. 2478Molenpad G-318Wed. en erven IJnse K. Renemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2478Molenpad 8 (G-317)Pieter Visserwoonhuis
Sectie A nr. 2479Molenpad 10 (G-316)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Molenpad 10B. van Kampenopperman
  terug