Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 17 (niet bekend) (niet bekend) G-286* G-303
 huisnummer lager   Rapenburg 19 (niet bekend) (niet bekend) G-286* G-304
Naastliggers vanRapenburg 17
ten oostenRapenburg 19
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 15


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-286Rapenburg 17Gerrit Bekker... Gerrits Huselaar, kind: Bernardus, geb 1796 HRL; BS ovl 1825; 1849 overlijdens; gebruiker van wijk G-286, wewer, gealimenteert; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: niets, rechts: ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-286Rapenburg 17Minne Vink... ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-285; gebruiker Atse P. Bergsma, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-286; gebruiker Gerrit Bekker, wewer, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-010; gebruiker Olphert S. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-286Rapenburg 17M Vink Gerrit Bekker weewer gealimenteerd
G-286Rapenburg 19Gerrit Bekker weewer gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1791Rapenburg 17Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1791Rapenburg 19Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-286Rapenburg 17Antje Oedses Bouwma... 1802, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-292; oud 60 jaar, geb Suameer en wonende te HRL. 1839, wijk G-286; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-286Antie O Bouwma60 jSuameerv, protestant, weduwe
G-286Antie O Bouwma60 jSuameerv, protestant, weduwe
G-286Bouwe Drijfhout18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-286Bouwe Drijfhout18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1791G-286 (Rapenburg)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3711G-303 (Rapenburg)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 3710G-304 (Rapenburg)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3711Rapenburg 17 (G-303)Antje E. Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 3710Rapenburg 19 (G-304)Antje E. Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 17B.Rodenburggroentenventer
  terug