Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 11 (niet bekend) (niet bekend) G-284 G-300
Naastliggers vanRapenburg 11
ten oostenRapenburg 13
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 9


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-284Rapenburg 11Harmen Kokgeb 1753 ... , weversbaas en doet overlijdensaangifte van Pieter Geerts; BS huw 1811; gebruiker van wijk G-284, wewer, eigenaar is A.J. Conradi, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-284Rapenburg 11A J Conradi Harmen Kok wewer


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 34 van 1 apr 1830
adressoortbedraggebruik
G-284Rapenburg 11koopaktefl. 130huis G-284
 
verkoperWillem Johannes Velthuis
koperDirk Arjens Boonstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1793Rapenburg 11Willem Johannes VelthuisHarlingenverwerhuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-284Rapenburg 11Arjan Boonstraoud 51 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk G-284; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-284Rapenburg 11Geertje Klazes de Vries... ovl 1867, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk I-031; oud 44 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk G-284; VT1839; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank van eerste aanleg Zitting houdende ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-284D. Arjans Boonstra51 jHeerenveenm, protestant, gehuwd, turfschipper
G-284Geertie K de Vries44 jGrouwv, protestant, gehuwd
G-284Arjan D Boonstra19 jHerenveenm, protestant, ongehuwd
G-284Theunis Uilks de Vries18 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-284Klaas U de Vries13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-284Makke D Boonstra24 jHeerenveenv, protestant, ongehuwd
G-284Itske U de Vries15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-284Pietje Boonstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-284Aukje Boonstra8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-284Jetske Boonstra6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-284Wytske Boonstra3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-284Jacoba Boonstra1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-284Rapenburg 11Christoffel Nielsen, overleden op 26 januari 184014 jr, overleden Molenpad G 284. (CzOG nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-284Rapenburg 11Jacoba Dirks Boonstra, overleden op 14 april 184019 mnd, overleden Rapenburg G 284, dochter van Dirk Arjens Boonstra, turfschipper en Geertje Klazes de Vries (wed. Uilke de Vries), zuster van Martje, Maaike, dienstmeid en minderjarige Arjen, Pietje, Aukje, Jeltje en Wietske Dirks Boonstra, halfzuster van minderjarige Theunis, Jietske en Klaas Uilkes de Vries (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-284Rapenburg 11Marianna Stokvis, overleden op 18 maart 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr, geboren Amsterdam mei 1772, overleden Rapenburg G 284, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-284Rapenburg 11Age Rommerts Radersma, overleden op 13 november 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr, overleden Rapenburg G 284. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-284Rapenburg 11Antje Vogelgeb 1807 Wirdum, huwt met Jan Gerbens Offringa, Vst jan 1851 uit Almenum, N.H., A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-284Rapenburg 11Grietje Pieters Kanné... Gerrits K, en Trientje Jans Kroontje; BS huw 1826, ovl 1849, huw 1854, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk G-284, wijk H-144; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-284Rapenburg 11Jan Gerbens Offringageb mrt 1794 Achlum, huwt met Antje Vogel, werkman, N.H., Vst jan 1851 uit Almenum, A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-284Rapenburg 11Luitje Jans Kroeze... wijk G-082, 284; oud 30 jaar, (vnm: Lucas), geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk B-103; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-284Rapenburg 11Maartje Sierks de Boer... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1823, ovl 1832, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-082, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1793G-284 (Rapenburg)Martje D. Boonstra en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1793G-300 (Rapenburg)Rommert Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1793Rapenburg 11 (G-300)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rapenburg 11 Harmen Jellemawerkman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 11H.Jellemagrondwerker
  terug