Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 16 4-055 4-055 H-047 H-047
Naastliggers vanRapenburg 16
ten oostenRapenburg 18
ten westenRapenburg 14
ten noordenhet Rapenburg


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0076r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van commies Lantingh commies


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0117v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 16Rapenburg ZZ strekkende van de stadsvesten tot aan de straathof met zomerhuis en een kamer daarachter ten noorden
 
koperGilles Vermeersch, gehuwd metkoopman340-00-00 CG
koperMarijke Fontein
naastligger ten oostende hof van Gilles Vermeersch
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende hof van Ewert Jansen* Oosterbaan
naastligger ten noordenstraat
verkoperLucretia van Viersen, weduwe van
verkoperwijlen Theotardus Lantinghcommies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch, hopman x Marijke Fontein koopt een hof met zomerhuis en erachter ten N. een camer, op Rapenburg, strekkende v.d. Stadsvesten tot aan die straat. Ten O. de hof van koper, ten W. de hof van Evert Oosterbaan, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Verkoper is...? van Viersen wv Theotardus Lantingh, commies ter secretarie bij de Admiraliteit van Friesland, voor 340 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-055Rapenburg 16
eigenaarZacharias Jochems
gebruikerZacharias Jochems
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-055Rapenburg 16
eigenaarZacharias Berghaen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-055 Rapenburg 16huis
eigenaarHarmen Ysraels
gebruikerHarmen Ysraels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerking1720 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-055 Rapenburg 16huis
eigenaarJan Gerrits n.u.
gebruikerJan Gerrits n.u.
opmerking1733 insolvent verklaart 9-00-00
4-055 Rapenburg 16huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerBeernt Jansen (voor 26-00-00 CG)
gebruikerEvert Teunis (voor 18-00-00 CG)
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-055 Rapenburg 16Jan Wouters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-055 /2Rapenburg 16Hendrik Jans, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-055 Rapenburg 16huisje
eigenaarJan Wouters
gebruikerJan Wouters
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG
4-055 /2Rapenburg 16huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerBeernt Jans (voor 26-00-00 CG)
gebruikerHendrik Jansen (voor 18-00-00 CG)
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0068r van 24 apr 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 16Rapenburg ZZgemaakte woning waarin vijf woningen, met elf voeten tuin
 
koperGerryt Jans, gehuwd metmr. bontwever999-19-00 CG
koperSjoerdtjen Dirks
naastligger ten oostende weduwe van Jan Roorda
naastligger ten zuidende tuin van Harmanus Portier
naastligger ten westenHeyn Wytses*
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperHermanus Portier, gehuwd met
verkoperFroukjen Claases Braam


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0082r van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 16Rapenburg ZZaaneengemaakte woningen met elf voeten tuin
 
koperGooitjen Stinstra medicinae doctor1000-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Roorda
naastligger ten zuidende tuin van Gooitjen Stinstra
naastligger ten westenHein Wytses
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperGerryt Jansen, gehuwd metmr. bontwever
verkoperSjoerdtje Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGooitje Stinstra, med. dr. koopt enige aanelkaar gebouwde woningen op Rapenburg. Ten O. wd. Jan Roorda, ten W. Hein Wytses, te Z. de tuin van de koper, ten N. de straat. Van Die tuin behoort over de hele breedte 11 voeten grond bij de door Gerryt Jansen gekochte woningen. Zie de voorwaarden. Gekocht van Gerryt Jansen, mr. bontwever x Sjoerdtje Dirk, voor 1000 cg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0018r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0295r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van dr. Stinstra


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0264r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Frank


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0005v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSimon Tjerks


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Tjerks


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0235v van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 16Rapenburg ZZ wijk H-028huis en tuin
 
koperSchelte Piers mr. huistimmerman227-00-00 CG
naastligger ten oostenBauwke J. Koms
naastligger ten zuidenJ. Straus
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperSymon Tjerks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-055 Rapenburg 16Dirk Jager0-10-00 CGstal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Marten ClaasenM.C. vrouw gebruiker van wijk H-047, eigenaar Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-047Rapenburg 16Gereformeerde Diaconie Marten Klaasen vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1803Rapenburg 16Hervormde DiaconyHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Aukje Stoker... ovl 1846 1853 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk H-052; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-047; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Geert Poppes Valderpoort... BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1853; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk H-047; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-047Geert Valderpoort40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwersknegt
H-047Aukje Stooker46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-047Poppe Valderpoort8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-047Neeltie Valderpoort18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-047Geertje Valderpoort15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-047Rapenburg 16Geert Foppes Valderpoort, overleden op 29 december 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 5/5/1799), verver, overleden Rapenburg H 47, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Douwe Rienks Brouwer... 1821; 1824 huwelijken, ovl 1843, huw 1844, ovl 1865, B.S Barradeel huwafk. 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-322; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-047Rapenburg 16Maria Barendsma... Rooms Katholiek, wonende te HRL 1840; BS huw 1818, ovl 1840, huw 1844, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-047; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-087; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1803H-047 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1803H-047 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5064Rapenburg 16 (H-047)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 16K.Nielsentransportarbeider
  terug