Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 6 4-067 4-064 H-040 H-052
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 6 4-067 4-064 H-288 H-307
Naastliggers vanRapenburg 6
ten oostenRapenburg 8
ten westenRapenburg 4
ten noordenhet Rapenburg


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0118v van 10 mrt 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157r van 15 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIpe Meinnerts


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0067r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6westRapenburg ZZhuis en tuintje
 
koper door niaarSipke Ruyrdts 250-00-00 CG
geniaarde koperAte Saeckes, gehuwd met
geniaarde koperAntie Jacobs
naastligger ten oostenClaes Marijn
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenHarcke Zierx
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJan Clasen, erfgenaam van zijn vaderMakkum
erflaterwijlen Claes Jansen


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0161v van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6westRapenburg ZZhuis
 
koperHans Wouters 120-07-00 GG
naastligger ten oostenGijsbert Douwes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJan Claessens
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperClaes Aerntsrogverschieter


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0291v van 29 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0297r van 10 nov 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6westRapenburg ZZhuis
 
koperJan Adriaan van der Velde bontwerker150-00-00 CG
naastligger ten oostenGijsbert Douwes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperHans Wouters Bas voor zijn vier kinderen, weduwnaar vanchirurgijn
verkoperwijlen Yffie Thijssen


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0328v van 12 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6westRapenburg ZZhuis met een schuurtje erachter
 
koperThomas Beens linnenwever150-00-00 CG
naastligger ten oostenGijsbert Douwes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenvrije steeg
naastligger ten westenJan Claessen
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperJan Adriaens van der Veldebontwerker


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0081r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6oostRapenburg ZZhuis
 
koper door niaarThomas Beernts mr. linnenwever75-00-00 CG
geniaarde koperNanningh Rienckssleefmaker
naastligger ten oostenEvert Jansen bontreder
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenThomas Beernts
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTomas Beerns


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0271r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTomas Beerns


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0174r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTomas Berents


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-067Rapenburg 6
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-067Rapenburg 6
eigenaarTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-067 Rapenburg 6
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-067 Rapenburg 6huis
eigenaarHendrik Gerryts n.u.
gebruikerHendrik Gerryts n.u.
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0262r van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6oostRapenburg ZZhuis
 
koperBerend Berends, gehuwd metmr. bontwever465-00-00 GG
koperAntie Jans
naastligger ten oostenJacob Poppes
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Gerrits
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Pieter Gelinde, diakenkoopman
verkoper q.q.Jacob Buitenpost, diakenen vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBarent Barents mr. bontwever


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0015v van 3 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6westRapenburg ZZ achter de grote kerkhuis en bleekje
 
koperJan Gerrits Rex, gehuwd metmr. bontwever285-00-00 GG
koperJanke Syses
naastligger ten oostenBeint Lomans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenTeunis Wouters
naastligger ten westenJacob Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper van 1/3Maeike Gerrits, gehuwd met
verkoper van 1/3Gerrit Jansen
verkoper van 1/3Aeltje Gerrits, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Jansen
verkoper van 1/3vrijgezel Willem Gerrits


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-067 Rapenburg 6huis
eigenaarwed. Beernt Kock
gebruikerwed. Beernt Kock
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0226v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6oostRapenburg ZZhuis
 
koperBeernd Pelster, gehuwd metmr. bontwever470-00-00 CG
koperGeertje Johannes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Blommers
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenGerryt Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperAntje Mulders, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Lomansmr. bontwever


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0188v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6oostRapenburg ZZhuis
 
koperJan H. Teutling mr. bontwever140-00-00 GG
huurderJan Sanders 30-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Nij
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenGerryt Jans
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan H. Teutling, geauthoriseerde administratorbontwever
verkoper q.q.Ruurd Pieters, geauthoriseerde administratoren van
verkoperde goederen van Anna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werf
verkoper q.q.Sikko Rienstra, gelastigde vanprocureur postulant
verkoper q.q.Johannes Cramer, vader van en voogd over zijn dochterkoopmanAmsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Dirk Bartling, gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan A. Teutling, mr. bontwever, koopt huis op Rapenburg, thans verhuurd aan Jan Sanders voor 30 cg. Geen grondpacht. Vrije steeg ter zijden. Ten O. wd. Gerryt His?, ten Z. stadsvesten, ten W. Gerryt Jans, ten N. de straat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, voor 140 gg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0134r van 6 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Teutling


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0359r van 9 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6oostRapenburghuis en weefwinkel
 
koper provisioneelN. N. 65-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCatharina Bartling voor haar drie minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Teutling
verkoperDirk Jans Teutling minderjarig kind
verkoperJohannes Jans Teutling minderjarig kind
verkoperGezina Jans Teutling minderjarig kind


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0177r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6oostRapenburg ZZhuis
 
koperRoelof Geerts Hamstra koopman232-00-00 CG
huurderFrans Gerryts
naastligger ten oostenWillem Plating
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenJacobus
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperAntje Franssen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0274v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Riet


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0006r van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Riet


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-067 Rapenburg 6Jacobus Tjeerds, 39 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0296r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 6Rapenburg ZZhuis
 
koper van 1/2Jacob Riet bontwever30-10-00 CG
koper van 1/2Anthoon Bruins bontwever
verkoperHendrik Weghuizen n.u., erfgenaam van
verkoperHendrik Harmensbontwever
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoelof moutmaker
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper?Susanne de Haan, weduwe van
verkoper?wijlen Hein Brouwers


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0123v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnthoon Bruins
naastligger ten oostenJacob Riet


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-064 Rapenburg 6Pieter Geert0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Jacob Riet... eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. (GAH204); Hendrik Teewis Drost ende Antje Saapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-040Rapenburg 6Jacob T Riet Jacob Riet wewer


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 van 28 mei 1825
adressoortbedraggebruik
H-040Rapenburg 6koopaktefl. 148huis en de weefwinkel H-040
 
verkoperGerhardus Drost
verkoperJeltje Willems Bloem
koperBernardus Drost


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1811Rapenburg 6Bernardus Heins DrostHarlingenwinkeliererf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Bernardus Kleismaoud 52 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-040; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Christina de Vriesoud 50 jaar, geb Wageningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-040; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Janke Groen... HRL, dv Jan G, en Jantje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1872 bev.reg. HRL 1851 wijk E-304, wijk H-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-292; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-040Bernardus Kleisma52 jDokkumm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-040Cristyna de Vries50 jWageningenv, protestant, gehuwd
H-040Johannes Kleisma16 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
H-040Trijntie Kleisma23 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-040Antie Kleisma20 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-040Rapenburg 6Hiltje Leertouwer, overleden op 15 december 1847(Certificaat van onvermogen), 56 jr, geboren Drachten, overleden Rapenburg H 40, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Akke van der Vijver/Voriengeb 1797 Franeker, ovl 24 nov 1856 HRL, huwt met Sjoerd Pieters vd Meulen, dv Jan V, en Sijtske ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Hartman Bangmageb 1795 prov, N.H., pottebakker, verbleef tijdelijk te HRL, na 1860/1880 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040, bev.reg. HRL 1860-1880


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Jacob(Us) van Germengeb 1771 HRL, ovl 12 apr 1851 HRL, huwt met Geertruida Schonenberg, Rooms Katholiek, wafelbakker in 1851; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-040


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-040Rapenburg 6Sjoerd van der Meulengeb 29 mrt 1801 Sloten, ovl 24 nov 1860 HRL, huwt met Akke vd Vorien/Vijver, houtvlotter in 1851, N.H., zv Pieter vdM, en Antje ... ; BS geb en ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-288Rapenburg 6Djoe Folkerts Bijlsmageb 10 apr 1808 Strobos, huwt met Cornelis Zijlstra, N.H., Vst 10 mei 1859 uit Ureterp, A nov 1862 Stroobos; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-288, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-288Rapenburg 6Jeltje Nauta... dv Paulus N, en Antie Leenderts; BS huw 1875, ovl 1884, ovl 1899, bev.reg. HRL 1851 wijk A-063 supp wijk H-288, ... (alles)


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
H-040Rapenburg 6Een huis met loods of woning, benevens uitgestrekt erf en vrije steeg c.a. op Rapenburg. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 759..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 6 (H-052)Jan de Haanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rapenburg 6 Jan de Haancontrol. poetser gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 6J. de Haanpoetser gasfabriek
  terug