Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 57
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 574-053 4-065 H-038H-054


Naastliggers vanKerkpoortstraat 57
ten oostenRapenburg 4
ten zuidenKerkpoortstraat 59
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenhet Rapenburg


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0057v van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg]500‑00‑00 GGhuis
koperPybe Aliffs Egginga, gehuwd met te mr. chirurgijn
koperGrietie Teunis
naastligger ten oostenClaes Jansen
naastligger ten zuidenGerben Tania
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperJan Symens onder de klokslag van Midlum


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170r van 18 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van mr. Pybe Aleffs


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111r van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003va van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van mr. Pybe Aleffs


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0094v van 21 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat OZ [staat: zuiderhoek van Rapenburg]600‑00‑00 CGhuis
koperSchelte Alberts
naastligger ten oostenHarcke Sierx
naastligger ten zuidenTjepke Dirx
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperHarcke Sierx


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039ra van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPybe Aleffs


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarcke Sierx


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026r van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLambert Hansen organist


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Kerkpoortstraat 57
eigenaarHarmen Israels
gebruikerHarmen Israels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0288r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van Rapenburg ZZ]235‑00‑00 GGhuis
koperLieuwe Feddes c.u.mr. ijzersmid
naastligger ten oostenGerrit Beernts
naastligger ten zuidenLambert Hansen organist
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperjuffrouw Anna van Idsinga, weduwe van
verkoperwijlen Tierk de Vrieskapitein Admiraliteit in Friesland


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Kerkpoortstraat 57huis
eigenaarHarmen Israels
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan‑‑


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Rapenburg]176‑00‑00 GGhuis
koperWillem Gerrits c.u.
naastligger ten oostenGerrit wever
naastligger ten zuidende weduwe van Lambert Hansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperLieuwe Feddesmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gerrits koopt een huis op de hoek van Rapenburg. Ten O. Gerrit, wever, ten W. en N. de straat, ten Z. mr. Lambert Hansen. Gekocht van Lieuwe Feddes, mr. smid, voor zich en voor zijn kinderen, voor 176 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Kerkpoortstraat 57huisje
eigenaarTeunis Meinderts
gebruikerTeunis Meinderts
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0058v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ hoek Rapenburg ZZ229‑21‑00 GGhuis, plaatsje en tuin
koperJacob Hendrix, gehuwd metmr. schoenmaker te Grettingabuurt
koperJank Dirx
naastligger ten oostenGerryt wever
naastligger ten zuidenLammert Hansen organist
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper van 1/6Trijntje Willems, gehuwd met
verkoper van 1/6Pier Andries Glatsmamr. estrikbakker
verkoper van 1/6Gerryt Willemsmr. scheepsbouwer
verkoper van 1/6Saepe Willemsmr. metselaar te Leeuwarden
verkoper van 1/6Jan Willemsscheepstimmerman
verkoper van 1/6Jacob Willemsmr. kastmaker
verkoper van 1/6Ruird Willems thans uitlandig


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0232r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJaecob Hendriks mr. schoenmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0054v van 3 jul 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Kerkpoort achter de grote kerk800‑00‑00 CGhuis
koperTuenis Wouters, gehuwd met
koperLijsbert Louws
naastligger ten oostenHendrik Gerryts
naastligger ten zuidenJacob Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperJacob Hendriks, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperJanke Dirks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Kerkpoortstraat 57huis
eigenaarerven Sacharias Berghaen
gebruikererven Sacharias Berghaen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-053 Kerkpoortstraat 57Jan Sacharias, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-053Kerkpoortstraat 57huis
eigenaarJan Sacharias
gebruikerJan Sacharias
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0174r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg op de hoek bij de Kerkpoort]581‑07‑00 GGhuis met weefwinkel
koperPyter Eelkes mr. huistimmerman
geniaarde koperAndrys Ruirds, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperTjetske Jans Flink
huurderde weduwe van Theunis Wouters
naastligger ten oostenJan Gerrits
naastligger ten zuidenDoede Sjerks
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperWouter Theunis, en zijn broer
verkoperAlbert Theunis, nagelaten minderjarige kinderen van
erflaterwijlen Theunis Wouterswinkelier en turfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Eelkes, mr. huistimmerman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Andries Ruurds, mr. bakker x Tjetske Jans Flink, een huis met een weefwinkel waarin 2 getouwen, en alle goederen behalve datgene dat tot de weefwinkel behoort, omtrent de Kerkpoort, op de hoek van Rapenburg. Het is bewoond door wd. Theunis Wouters. Ten O. Jan Gerrits, ten W. en N. de straten, ten Z. Doede Sjerks. Geen grondpacht. Gekocht van de voogden van het Gereformeerde Weeshuis in qlt., als alimentatoren van Wouter- en Albert Theunis, de nagelaten kinderen van wl. Theunis Wouters, in leven winkelier en turfdrager, voor 581 gg. 7 st.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0056r van 15 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Eelkes huistimmerman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0265r van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Rapenburg ZZ op de hoek bij de Kerkpoort500‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelTjepke Gratama c.u.koopman
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenFocke Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.burgervaandrig Albert Noordga, curator overkoopman
verkoperde nagelaten minderjarige Eelke Pieters, zoon van
verkoperPieter Eelkes, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperClara Jans


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0069v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Rapenburg ZZ hoek bij de Kerkpoort605‑00‑00 GGhuis
koperJan Willems van der Werf, gehuwd mettimmerman
koperAnna Bartlings
huurderThomas Posthuma c.u.65‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenFokke Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperTjepke Gratama


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0268v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg op de hoek met de nieuwe kerk]503‑00‑00 GGhuis
koperPieter Alberts, gehuwd metzeepziedersknecht
koperMinke Wybrens
huurderJanke Willems van der Werff
naastligger ten oostenGerryt Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0373v van 4 dec 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg op hoek achter de nieuwe kerk]200‑21‑00 GGhuis
koperGosling Piekinga, gehuwd metkoopman
koperPhilippina Philippus
naastligger ten oostenGerrit Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperPieter Alberts, gehuwd metmr. kuiper
verkoperMinke Wybrens


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGosling Piekinga


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-065 , pag. 55Kerkpoortstraat 57Johannes Jans, 27 jaar, gehuwd


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0021v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-065, pag. 80Kerkpoortstraat 57Johannes Jans1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Arjen Geerts Bos... B., en Uilkjen Arjens; BS geb 1811, ovl 1817, huw 1834, ovl 1836, ovl 1850, ovl 1861; gebruiker van wijk H-038, turfdrager; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204); A.G.B. ende Antje Harmanus de Ruiter, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-038Kerkpoortstraat 57Johannes Jans ervenArjen Geerts Bos turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1814Kerkpoortstraat 57Theunis Roelofs TerdeusweverHarlingenhuis en erf (87 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Sybrigje Annes Bos... ovl 1813, ovl 1848; oud 64 jaar, (vnm: Sipkje A. ), geb Joure en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk H-038; VT1839; van der BOSCH/de VRUCHT, SIJTSKE ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-038Sipkje A Bos64 jwinkelierseJourev, rooms katholiek, weduwe
H-038Roelof ter Deus26 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-038Anna ter Deus21 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49039 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 39 van 27 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-038Kerkpoortstraat 57koopaktefl. 200huis op de hoek van Rapenburg H-038
 
verkoperSiepkje Annes Bos (wv Teunis Roelofs ter Deus)
koperHermanus Jurres Vink
koperAnna ter Deus


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 497 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-038Kerkpoortstraat 57Maria Harmanus Vink, overleden op 4 oktober 18462 1/2 mnd (geboren 17/7/1846), overleden Rapenburg H 38, dochter van Harmanus Vink, barbier en Anna Terdeus. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1066 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-038Kerkpoortstraat 57Hermanus Vink, overleden op 7 december 1847levenloze zoon van Hermanus Vink, turfdrager (Rozengracht H 38) en Anna Terdeus, winkeliersche (kind zou naam van 'Jurrie' hebben gekregen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-038Kerkpoortstraat 57Sipkje Annes Bos, overleden op 7 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 75 jr, geboren Joure 6/1/1773, overleden Rapenburg H 38, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Catharina Nijhuis... H-365, dv Barend N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1816, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-316, wijk H-038; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en Klaaske Jochems, Echtelieden te HRL, verklaren bij ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Helena Scheltes Stinstra... S, en Maria ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1810, BS ovl 1822, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Ritske Eeltjes van der Vorm... en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Trijntje Klazes van der Zee... vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1853 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 57, HarlingenKerkpoortstraat 57Schoonbergen, S E'S.E.
Schoonbergen
1 April 1853'
Dit pand is in 1987 gerestaureerd


1853 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50027 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 23 van 5 feb 1853
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-038Kerkpoortstraat 57koopaktefl. 290huis en erf
 
verkoperHermanus Jurres Vink
verkoperAnna ter Deus
koperEngele Schoonbergen
koperJanna van Keulen


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1814Rapenburg H-038Engele J. Schoonbergen c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1814Kerkpoortstraat H-054Wed. en erven Engele Jans Schoonbergenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5045Kerkpoortstraat 57 (H-054)Tietske Schoonbergenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 57F. v/d Molenhoutwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 57R.P. (Rudolphus) Veltman


1987 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Kerkpoortstraat 57Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1987


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 57rijksmonument 20456
  terug