Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 59
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 594-0704-0694-066H-037H-055


Naastliggers vanKerkpoortstraat 59
ten oostenKerkpoortstraat 61
ten zuidenKerkpoortstraat 65
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 57


aangrenzende stegen
adresheeft
Kerkpoortstraat 59naamloze steeg ten zuiden


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0139v van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Ruirdts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0139r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort op de tuinen]875‑00‑00 gghuis, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang ten zuiden
koperSymen Elings te ten oosten van Harlingen
toehaakeen rijksdaalder voor de verkopers huisvrouw
naastligger ten oostenClaes Jansen
naastligger ten zuidenIpe Meinnerts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenIpe Meinnerts
verkoperEvert Ruirdts, gehuwd met
verkoperSijke Jans


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0156v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSymen Elings ten oosten van Harlingen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0022v van 27 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat NZ [staat: op Rapenburg]950‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperEvert Ruerts, gehuwd metkoopman
koperSijke Jans
naastligger ten oostenClaes Jansen
naastligger ten zuidenAtse Gerrits* leertouwer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet andere huis van Symen Elinghs te om oost van Harlingen
verkoperSymen Elinghs te om oost van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruerts, koopman x Sijke Jans kopen een huis, loods en plaatsje op Rapenburg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg ZZ]1025‑00‑00 gghuis
koperGerben Tania c.u.
naastligger ten oostenClaes Jansen
naastligger ten zuidenAtse Gerrits
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Ruerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Tania koopt een huis op Rapenburg. Ten O. Claas Jansen, ten Z. Atse Gerryts. Gekocht van Evert Ruerds, voor 1025 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0057v van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Tania


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170r van 18 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: op Rapenburg bij de Kerkpoort]1020‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperDoede Bauckes c.u.
toehaakeen ducaat als verering
naastligger ten oostenClaas Jansen
naastligger ten zuidenAtse Gerrits leertouwer
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen mr. Pybe Aleffs
verkoperGerben Tanniabakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Bauckes c.u. koopt een huis, loods en plaets omtrent de Kerkpoort, op Rapenburg. Ten O. Claes Fransen [Visscher?], ten Z. leertouwer Atse Gerrits en een vrije steeg, ten W. de straat, ten N. wd. mr. Pybe Aleffs. Geen grondpacht. Gekocht van Gerben Tannia?, bakker, voor 1020 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0064v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoede Bauckes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111r van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg ZZ bij de Kerkpoort]553‑00‑00 gghuis
koperBroer Aebelus c.u.bakker
naastligger ten oostenClaes Jansen
naastligger ten zuidenMeinert Minses leertouwer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperDoede Bauckes c.u.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003va van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort]500‑15‑00 gghuis met plaats en een vrije eigen steeg
koperTiepke Dirks
naastligger ten oostenClaas Jansen
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenMeinert Minses* leertouwer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van mr. Pybe Aleffs
verkoperWik Simons mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Broer Ablesbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Wik Simons wv bakker Broer Aebles, voor haar zelf en als moeder en wettige voorstanderse over hun kinderen, een huis bij de oude kerkpoort, met plaats, put en bak, en eigen vrije steeg ten zuiden. Ten O. Claas Jansen, ten Z. leertouwer Meinert, ten W. de straat, ten N. wl. Pybe Aleffs. Geen grondpacht. Provisioneel en finaal verkocht aan Tiepke Dirks voor 500 GG 15 st.


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 208 folio 161r van 26 apr 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kerkpoortstraat 59
inventarisantTiepke Dirx, gehuwd met
requireerdeMarijke Ariens
requirantClaas Wopkes aangehuwde oom, geauthoriseerde curator over
Antie Tiepkes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0161r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de heeren burgemeesteren Hendrick Coenraats ende Ewert Ruijerds als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaan ten sterffhuise van Tiepke Dirx burger alhier van alle de goederen aldaar bevonden, op 't versoeck van Claas Wopkes als aanhijlcte oom ende geauthoriseerde curator over Antie Tiepkes nagelaten weeskint van de overledene bij Marijke Ariens sijn nagelatene [doorgehaald: weeskint] wedu in echte verwect, in dier qualiteit requirant ende de voornoemde weduwe requireerde die de beloffte daertoe staande in handen van de mede commissaris Ewert Ruierds heefft gepraesteert waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert als volcht. Actum Harlingen den 26e april 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0094v van 21 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjepke Dirx


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039ra van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort]225‑12‑00 gghuis met plaats en een vrije eigen steeg
koper provisioneelYke Ruyrdts
naastligger ten oostenClaes Jansen
naastligger ten zuidenMeinert leertouwer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPybe Aleffs
verkoper q.q.Claes Wopkes, curator overmr. bakker
verkoperAntie Tjepkes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0263r van 15 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]390‑00‑00 cghuis en plaats
koperSchelte Scheltes mr. bakker
naastligger ten oostenJan Claessen
naastligger ten zuidenJan Kievit
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarcke Sierx
verkoperJicko Ruyrdts


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0176v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Lamberts


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026r van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende huisinge van Lambert Hansen organist


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0131v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Hansen organist


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-070 , folio 69Kerkpoortstraat 59huis
eigenaarLambert Hansen
gebruikerLambert Hansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0288r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLambert Hansen organist


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-070 , folio 45rKerkpoortstraat 59huis
eigenaarLambert Hansen
gebruikerLambert Hansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑8‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Lambert Hansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-070 , folio 45vKerkpoortstraat 59huis
eigenaarLammert Hansen
gebruikerLammert Hansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0058v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLammert Hansen organist


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0232r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]575‑00‑00 cghuis, plaats en tuin
koperJacob Jansen, gehuwd metportier van de Kerkpoort
koperTrijntie Sierks
bewonerJohannes Jacobs
naastligger ten oostenHendrik Gerryts
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Gerryts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Kerkpoort]
naastligger ten noordenJaecob Hendriks mr. schoenmaker
verkoperYbeltie Clases, weduwe van onder de jurisdictie van Harlingen
verkoperwijlen Albert Scheltusbleker onder de jurisdictie van Harlingen


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0054v van 3 jul 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-069 , folio 45vKerkpoortstraat 59huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128r van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Jansen portier


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-069Kerkpoortstraat 59Jacob Jansen, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-069 , folio 45vKerkpoortstraat 59huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-069, fol. 62vKerkpoortstraat 59Jacob Jansen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenwinkelier36:12:00 cg6:2:00 cgbestaet wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0174r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDoede Sjerks


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-069 , folio 46rKerkpoortstraat 59huis
eigenaarDoeke Sierks
gebruikerDoeke Sierks
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0056r van 15 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]1000‑00‑00 cghuis en tuintje
koperFocke Jans, gehuwd metmr. ijzersmid
koperAaltje Eerks
huurder voor 10 jarenN. N. 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGerryt Jans mr. bontwever
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenJan Ottes mr. bontwever
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPytter Eelkes huistimmerman
verkoperAlbert Doedesscheepstimmerman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0265r van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFocke Jansen


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-069 , folio 46rKerkpoortstraat 59huis
eigenaarDoede Sjerks
gebruikerDoede Sjerks
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0069v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFokke Jansen


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0114v van 17 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFokke Jansen Faber


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 82rKerkpoortstraat 59huis
eigenaarFokke Jansen
gebruikerFokke Jansen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen F. J. Faber


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0267v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Jans


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0268v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Fokke Jans


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 82rKerkpoortstraat 59huis
eigenaarFokke Jansen erven
gebruikerMoses Michiels
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal58‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑12‑10 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0278r van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Jans


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0294v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Jans


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0373v van 4 dec 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Fokke Jans


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Rinses


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 82rKerkpoortstraat 59huis
eigenaarMichiel Jacobs
gebruikerJan Oenes
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0067v van 14 feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMichiel Jacobs


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-043, pag. 54Kerkpoortstraat 59Gijsbert Johannes , 37 jaar, gehuwdschipper


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0021v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Tjallings


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-066 , pag. 80Kerkpoortstraat 59Michiel Jacobs 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Gijsbert Sytzes Willekes... van wijk G-090; gebruiker Jacobus Fluks, gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-037, visscher; medegebruiker Jan Douwes Buurstra, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe G. Wilkes eigenaresse ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Jan Douwes Buurstra... huw.afk. 1e en 2e zondag in okt 1812 HRL en Makkum, wonende te Makkum; BS huw 1812; gebruiker van wijk H-037, varensgesel; eigenaar en gebruiker is Gijsbert S. Willekes, visscher, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-037Kerkpoortstraat 59Gijsbert J WillekesGijsbert J Willekesvisscher
H-037Kerkpoortstraat 59Gijsbert J WillekesJan Douwes Buurstravarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1815Kerkpoortstraat 59wed. Gijsbert Wilkes Harlingenhuis (77 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 02 okt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
H-037Kerkpoortstraat 59Zeer goede huizinge, met erf en annexen nabij de Kerkpoort, achter de kerk, eigenaar weduwe Gerrit Sijtses, Wilkes. Finaal verkocht op 17 okt 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Akke Jans Roodtje... HRL, Rooms Katholiek, dv Claas Jans R, en Trientie Harings; BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Gerrit Jans de Jong... bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, 8; oud 47 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Johannes Rienks Pool... bev.reg. HRL 1851 wijk H-207; oud 41 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Sijke Douwmaoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-037; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Sybren P Veldmanoud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. spekslager, wijk H-037; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-037Kerkpoortstraat 59Aaltje Pool, overleden op 2 februari 18397 jr, overleden Kerkpoort H 37. (CzOG nr. 9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-037Gerryt Jong47 jzeevarendeDragtengezin 1, m, protestant, weduwnaar
H-037Jan Jong18 jFranekergezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Gerben Jong7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Janke Jong19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Akke Jong21 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Minke Jong10 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Johannes R Pool41 jschippersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
H-037Sijke Douwma36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-037Rink Pool14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Douwe Pool11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Gooitse Pool1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Grietje Pool4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Wietske Pool1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Siebren P Veldman29 jspekslagerWorkumgezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd
H-037Akke Durks Meer24 jWorkumgezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 4 van 8 jan 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-037Kerkpoortstraat 59koopaktefl. 550huis en erf achter de Nieuwe Kerk H-037
 
verkoperDouwe Sybrens Molenaar
verkoperBaukje Johannes Feddema
ten oostenRooms Katholieke arm
ten zuidenAne Sytses Wilkes
ten westende straat
ten noordende weduwe van Terdeus
koperDirk Jans Dijkstra


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Johanna Kuipers... K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1815Rapenburg H-037Jan S. van Dijk woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Ype Boomsma... en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1815Kerkpoortstraat H-055 Dirk Jans Dijkstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5046Kerkpoortstraat 59 (H-055)Akke Joustra (wed. S. Renema)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 59S. (Sijbren) de Bruin


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 59beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.17293620109558


  terug