Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 63
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 634-052 4-066 H-037H-057
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 654-051 4-067 H-036H-058


Naastliggers vanKerkpoortstraat 63
ten oostenRapenburg 4
ten zuidenKerkpoortstraat 71
ten westenKerkpoortstraat 59
ten noordenKerkpoortstraat 57


aangrenzende stegen
adresheeft
Kerkpoortstraat 63naamloze steeg ten noorden


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort op de Hollandse tuinen]180‑00‑00 GGledige plaats
koperAtse Gerryts c.u.
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEpe Meinnerts c.u.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpe Meinnerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAtse Gerryts c.u. koopt een ledige plaets omtrent de Kerkpoort op de Hollandsche Tuin. Ten O. de stadsvesten, ten Z. de verkoper Ipe Meinerts c.u., voor 180 gg. en 1 zilveren ducaton. De kopers moeten de ledige plaets bebouwen voor 1 mei a.s..


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0165v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten noordenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0165v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten noordenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAtse Gerrits


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170r van 18 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAtse Gerrits leertouwer
naastligger ten zuidensteeg


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0064v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0064v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]425‑00‑00 GGdwarshuis met een ledige plaats erachter
koperMeinert Meintes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTonis Jacobs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDoede Bauckes
verkoperJan Jacobs de Adam
verkoperFrans Jacobs de Adam


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111r van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinert leertouwer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003va van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenMeinert leertouwer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0094v van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenMeinert Minses leertouwer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0094v van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenMeinert Minses leertouwer


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0182r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJoannes Pytters c.u.gleibakker


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0182r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJoannes Pytters c.u.gleibakker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039ra van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinert leertouwer


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0263r van 15 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0263r van 15 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [niet vermeld]290‑00‑00 CGhuis
koperWaelingh Jansen Grauda cherger Admiraliteit
toehaaktwee rijksdaalders voor de verkopers kinderen
huurderJan Koeckman
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeynte Meinerts te Makkum


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Kievit


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0176v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0176v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoort, bij de180‑00‑00 CGhuis
koperCasper Claasen, gehuwd metkarreman
koperBeke Claases
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAsmus
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHans Lamberts
verkoperburgerhopman Waling Jansen Grauda


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten noordenburgerhopman Waling Jansen Grauda


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten noordenburgerhopman Waling Jansen Grauda


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026r van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 63Kerkpoort (bij de) agter de bewoonde huisinge van de koper60‑00‑00 CGtuintje
koperLambert Hansen organist
naastligger ten oostenLambert Hansen organist
naastligger ten zuidenHidde
naastligger ten westende huisinge van Lambert Hansen organist
naastligger ten noordenLambert Hansen organist
verkoperBeeke Clases, weduwe van
verkoperwijlen Caspar Clases


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0131v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0131v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort]222‑00‑00 CGhuis
koperJan Gerrits c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenClaes Engels
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Kerkpoort]
naastligger ten noordenLammert Hansen organist
verkoperBeke Clases


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051Kerkpoortstraat 65
eigenaarSjoukjen Nannings
gebruikerSjoukjen Nannings
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-052Kerkpoortstraat 63
eigenaarOede Sapes kindt
gebruikerOede Sapes kindt
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051Kerkpoortstraat 65
eigenaarSjoukjen Nannings
opmerkingonvermogende
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-052Kerkpoortstraat 63
eigenaarOede Sapes soon
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051Kerkpoortstraat 65woning
eigenaarAntje Douwes
gebruikerAntje Douwes
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-052Kerkpoortstraat 63huis
eigenaarBerend Jansen
gebruikerBerend Jansen
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gerreyts wever
naastligger ten noordenLammert Hansen


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0232r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Gerryts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051Kerkpoortstraat 65woning
eigenaarHendrik Beerns
gebruikerHendrik Beerns
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-052Kerkpoortstraat 63woning
eigenaarEeke Pieters
gebruikerEeke Pieters
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128r van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128r van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]575‑00‑00 CGhuis
koperJan Ottes, gehuwd metmr. wever
koperHotske Heins
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Jansen portier
verkoperAntje Alberts, gehuwd met
verkoperGerrit Lammerts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-051 Kerkpoortstraat 65Hendrik Beernts, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts
4-052 Kerkpoortstraat 63Eelke Pieters, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-051Kerkpoortstraat 65woning
eigenaarHendrik Beerns
gebruikerHendrik Beerns
opmerking1738 insolvent verklaart en is onvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-052Kerkpoortstraat 63woning
eigenaarEelke Pytters
gebruikerEelke Pytters
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0056r van 15 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenJan Ottes mr. bontwever


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0114v van 17 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFokke Jansen Faber


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0114v van 17 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]270‑14‑00 GGhuis
koperBaltus Molts, en
koperGerrit Janzen Pogman
huurder gedeelteJan Gerrits Breukers 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFokke Jansen Faber
naastligger ten zuidenStijntje Berends
naastligger ten westenKerkpoort
naastligger ten noordenFokke Jansen Faber
verkoper q.q.Baarnd Verlage, geauthoriseerde administrator en executeurbontwever
verkoper q.q.Gerrit Janzen Pogman, geauthoriseerde administrators en executeurs over de nalatenschap vanbontwever
verkoperwijlen Jan Ottes Hilbersbontwever


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0206r van 12 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenFokke Jans Faber
naastligger ten noordenBaltus Moltz
naastligger ten noordenGerryt Janzen


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0206r van 12 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenFokke Jans Faber
naastligger ten noordenBaltus Moltz
naastligger ten noordenGerryt Janzen


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenFokke Jans Faber
naastligger ten noordenBaltus Moltz


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten oostenFokke Jans Faber
naastligger ten noordenBaltus Moltz


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen F. J. Faber


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]250‑00‑00 GGhuis
koperPieter Steinfurth bode Admiraliteit in Friesland
huurderFoppe Johannes c.u.timmermansknecht0‑07‑00 GG
huurderBeernt Kolle c.u.26‑00‑00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen F. J. Faber
naastligger ten zuidenWouter Rutgers
naastligger ten westen [staat: noorden]Kerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen F. J. Faber
verkoper van 1/2Baltus Moltszkoopman
verkoper van 1/4Gerryt Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/4Akke Gerryts, en haar broer
verkoper van 1/4Hein Gerryts Poggeman, erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Gerryt Poggeman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0267v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fokke Jans


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0267v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk nabij de Kerkpoort]136‑00‑00 GGhuis
koperWillem Hendriks balkvlotter
huurderClaas Simkes
begunstigde van een lijfrenteAaltje Zijlstra, gehuwd met30‑00‑00 CG
begunstigde van een lijfrentePieter Steinfort
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten zuidenWouter Ruts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0278r van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fokke Jans


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0278r van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de kerk bij de Kerkpoort]125‑00‑00 GGhuis
koperDooitze Theunis kooltjer
huurderN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten zuidenWouter Rutgers
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
verkoperEttje Arends, weduwe van
verkoperwijlen Willem Hendriks


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0294v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fokke Jans


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0294v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de kerk bij de Kerkpoort]450‑00‑00 CGhuis en erf
koperPieter Rinses, gehuwd metijzersmid
koperEeke Wouters
huurderN. N. e.a.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten zuidenWouter Rutgers
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
verkoperDooitze Theuniskooltjer


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0245r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMigchiel Jacobs


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0245r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: nieuwe kerk bij de Kerkpoort]354‑00‑00 CGhuis en ijzersmederij
koperJacob Tjeerds, gehuwd metgrofsmid
koperHiltje Walings
naastligger ten oostenMigchiel Jacobs
naastligger ten zuidenWouter Ruts weduwnaar
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Tjepke Gratama, curator overkoopman
verkoperde verlaten boedel van Pieter Rinzes, gehuwd metmr. grofsmid
verkoperTrijntje Jacobs


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0067r van 7 feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten noordenJacob smid


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0067r van 7 feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten noordenJacob smid


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-043 , pag. 54Kerkpoortstraat 63Gijsbert Johannes, 37 jaar, gehuwdschipper


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0021v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 61, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-066, pag. 80Kerkpoortstraat 63Michiel Jacobs1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 63Gijsbert Sytzes Willekes... van wijk G-090; gebruiker Jacobus Fluks, gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-037, visscher; medegebruiker Jan Douwes Buurstra, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe G. Wilkes eigenaresse ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 63Jan Douwes Buurstra... huw.afk. 1e en 2e zondag in okt 1812 HRL en Makkum, wonende te Makkum; BS huw 1812; gebruiker van wijk H-037, varensgesel; eigenaar en gebruiker is Gijsbert S. Willekes, visscher, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-037Kerkpoortstraat 63Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-037Kerkpoortstraat 63Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
H-036Kerkpoortstraat 65Jacob T Spanjer ledig


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 183 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Elisabeth Anes Willekes, overleden op 4 november 1827dochter van Ane Sytzes Willekes, visser Kerkpoort H 36 en Clara Nak. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1817Kerkpoortstraat 63Anna Zijtzes WilkesvisscherHarlingenhuis en erf (100 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1817Kerkpoortstraat 65Anna Zijtzes WilkesvisscherHarlingenhuis en erf (100 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 02 okt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
H-037Kerkpoortstraat 63Zeer goede huizinge, met erf en annexen nabij de Kerkpoort, achter de kerk, eigenaar weduwe Gerrit Sijtses, Wilkes. Finaal verkocht op 17 okt 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Aan Sytzes Willekes... Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 54 jaar, (vnm: Ane S. ), geb en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk H-036; VT1839; Anna Z.W. eigenaar van perceel nr. 1817 te HRL, visscher, woonplaats HRL, legger nr. 790, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Jacob Tjeerds Spanjer... 1821, huw 1829, ovl 1896; eigenaar en gebruiker van wijk C-105, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; VT1839; J.T.S. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Sytske van der Meulengeb 1790 Almenum, ovl 19 aug 1842 HRL, ongehuwd, dv Cornelis vdM, en Jantje Reidsma; BS ovl 1842; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-036; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 63Akke Jans Roodtje... HRL, Rooms Katholiek, dv Claas Jans R, en Trientie Harings; BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 63Gerrit Jans de Jong... bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, 8; oud 47 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 63Johannes Rienks Pool... bev.reg. HRL 1851 wijk H-207; oud 41 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 63Sijke Douwmaoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-037; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 63Sybren P Veldmanoud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. spekslager, wijk H-037; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-037Kerkpoortstraat 63Aaltje Pool, overleden op 2 februari 18397 jr, overleden Kerkpoort H 37. (CzOG nr. 9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 53 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Klara Hermanus Nak, overleden op 28 februari 183948 jr, overleden Kerkpoort H 36, vrouw van Anne Sietzes Willekes, werkman, geen kinderen, zuster van afwezige Frans Hermanus Nak, werkman Frederiksoord. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-036Ane Sietzes Willekes54 jbalkflotterHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-036Sietske van der Meulen48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-036Taeke Willekes22 jpanbakkerHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-037Gerryt de Jong47 jzeevarendeDragtengezin 1, m, protestant, weduwnaar
H-037Jan de Jong18 jFranekergezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Gerben de Jong7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Janke de Jong19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Akke de Jong21 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Minke de Jong10 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Johannes R Pool41 jschippersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
H-037Sijke Douwma36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-037Rink Pool14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Douwe Pool11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Gooitse Pool1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Grietje Pool4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Wietske Pool1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Siebren P Veldman29 jspekslagerWorkumgezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd
H-037Akke Durks van der Meer24 jWorkumgezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 4 van 8 jan 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-037Kerkpoortstraat 63koopaktefl. 550huis en erf achter de Nieuwe Kerk H-037
 
verkoperDouwe Sybrens Molenaar
verkoperBaukje Johannes Feddema
ten oostenRooms Katholieke arm
ten zuidenAne Sytses Wilkes
ten westende straat
ten noordende weduwe van Terdeus
koperDirk Jans Dijkstra


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Aane Zytses Wilkes, overleden op 1 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 62 jr (geboren 1785), overleden Achter Grote Kerk H 36, werkman, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Rinske Hartstra, overleden op 9 april 1848(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Irnsum, overleden Achter de Kerk H 36, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Aaltje Boomgaard... te HRL, 2e huwt met Johannes Jans Spoelstra op 25 jul 1839 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk H-036, dv Daniel B., en Antje Gerrits; BS huw 1818, huw 1831, huw 1839, ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Jeltje Willems Bloemer... HRL, mog ook huwt met Johannes Dijkstra op 8 mei 1851 ??, N.H., Rooms Katholiek, baker in 1851, ovl wijk H-036, dv Willem Durks B., en Feyke Jelles; BS huw 1817, ovl 1827, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Maria Jans Ros... huwt met Johannes Riddersma op 8 jul 1830 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. visvrouw in 1868, ovl wijk H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Regina Pieters Huizenga... dv Pieter Warndres H, en Akke Sijbrings; BS huw 1829, ovl 1838, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk H-036, 243; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-330; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 63Johanna Kuipers... K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1817Rapenburg H-036Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 63Ype Boomsma... en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1817Kerkpoortstraat H-058R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5048Kerkpoortstraat 63 (H-057)Akke Joustra (wed. S. Renema)woonhuis
Sectie A nr. 5049Kerkpoortstraat 65 (H-058)R.K. Armvoogdijwoonhuis


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Kerkpoortstraat 63Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 65J. van Esveldhoutwerker
Kerkpoortstraat 65P. Sloterdijkarbeider scheepswerf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 63C. (Cornelis) Joren
Kerkpoortstraat 65P. (Pieter) Wassenaar
  terug