Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 20(niet bekend)(niet bekend)H-003H-003
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 20(niet bekend)(niet bekend)H-004H-003


Naastliggers vanKerkpoortstraat 20
ten oostenKerkpoortstraat 22
ten westenKerkpoortstraat 18
ten noordende Kerkpoortstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0245v van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0004r van 22 feb 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0134v van 7 jul 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Popta


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0060v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van Reiner Templar


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0160v van 19 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReiner/Rignerus Templer


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282r van 17 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 20Hofstraat ZZ bij de Kerkpoort, op de hoek van de325‑00‑00 GGhuis en 2 schuren
koperTeunis Louwes, gehuwd met
koperTrijntie Ripperts
verpachter grond achterste schuurde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort strekkende]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjeerd Wiggers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHofstraat
eerdere eigenaarReyner Templar
eerdere eigenaarJoannes Terquiny
verkoperHaye Ruyrdtstrekschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Louws x Trijntie Ripperts kopen een huis en schuur daarachter op de hoek van de Hofstraat bij de Kerkpoort. Ten O. de straat naar de kerkpoort, ten Z. erven Tjeerd Wiggers, ten N. de Hofstraat. Het is in twee aparte percelen aangekocht van wl. Reyner Templar en Johannes Terquiny. het voorste huis en de schuur zijn vrij van grondpacht. De achterste schuur heeft 1 cg grondpacht. Gekocht van Leeuwarder trekschipper Haye Ruyrdts alhier voor 325 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0120r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de burgemeester Ziricus Nauta


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0401r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Harmens bontreder


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0298v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de weduwe van Hendrik Harmens


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096v van 14 jul 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: de straat naar de Kerkpoort lopende]


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0115r van 16 mrt 1710 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Haselaar


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: de straat naar de Kerkpoort lopende]


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0067v van 4 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0129r van 25 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjan Robijns koopman


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0271v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaede bontwever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001va van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat ZZ [staat: straat]


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0072v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0267v van 5 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0107r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0236r van 1 okt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0163r van 17 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Jansen


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0266r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0077v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 20Hofstraat ZZ hoek wijk H-005 nabij de Kerkpoort400‑00‑00 CGhuis en koemelkerij
koperHarke Jelles koemelker
huurderHarke Jelles koemelker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende stad Harlingen
naastligger ten westenH. Winnekes n.u.koopman
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperTjeerdtje Ruurds, weduwe van
verkoperwijlen Frans Galenkamp


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Kerkpoortstraat 20Gepke Holthof... hm ... , vlgs ovlakte met kinderen, ovl 19 aug 1820 HRL, sjouwer; BS ovl 1820; gebruiker van wijk H-004, koemelker, eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Kerkpoortstraat 20Ulbe Jacobs... 1814. (GAH204); id. van wijk B-092, gebruiker is Tjerk Sjoerds vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-004, gebruiker is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-003Kerkpoortstraat 20 de Stad suratten
H-004Kerkpoortstraat 20Ulbe Jacobs Gepke W Holshof koemelker


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 25 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-004Kerkpoortstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 333huis en koemelkerij op het Rapenburg hoek Hofstraat H-004
 
verkoperFedde Jacobs Strikwerda (te Achlum)
koperPieter Annes Heystra (te Kornwerd)


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 18 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-004Kerkpoortstraat 20Getje Douwes de Boer, overleden op 7 december 1823dochter van (reeds overleden) Douwe Fransen de Boer en Sjoukje Meinderts (Hofstraat H 4), zuster van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 4 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-004Kerkpoortstraat 20Douwe Fransen de Boer, overleden op 30 december 1823voerman (Hofstraat H 4), man van Sjoukje Meinderts, vader van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1830Kerkpoortstraat 20wed. Douwe Franzen de BoerHarlingenhuis en erf (107 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Kerkpoortstraat 20Sietske Vandéeoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-004; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Kerkpoortstraat 20Watze Sipkes van der Werf... huw 1835, huw 1836, ovl 1844, ovl 1857; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, leerlooiersknecht, wijk H-004; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 97 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-004Kerkpoortstraat 20Jan Watzes van der Werf, overleden op 29 juli 18392 1/2 jr, overleden Rozengracht H 4, zoon van Watze van der Werff, leerlooiersknecht en Sytske Brandi, broer van minderjarige Sipke en Tjerk Watzes van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-004Bij de gewezen KerkpoortWatze van der Werff42 jleerlooyersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSietske Vand&eacure;e42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSipke van der Werf9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSjerk van der Werf7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 289 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-004Kerkpoortstraat 20Jaike Jacobs Plekker, overleden op 18 juli 184610 mnd (geboren 4/9/1845), overleden Hofstraat H 4, dochter van Jacob Plekker, melktapper en Klaaske Annes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-003Kerkpoortstraat 20Elisabeth Willekes, overleden op 18 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 3 wk (geboren 24/7/1848), overleden 12 Nieuwehuizen. H 3. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-003Kerkpoortstraat 20Aafke Arink... Boomsma, (gk), Rooms Katholiek, dv Berend A., en Klaaske Ringnalda; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk H-003, 48; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-003Kerkpoortstraat 20Antje Pieters Sijtsmageb 14 sep 1792 Achlum, ovl 16 apr 1875 HRL, huwt met Lodewijk A. Hoek, N.H., dv Pieter S, en Rinske Hettes; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-003Kerkpoortstraat 20Lodewijk Adams Hoekgeb 3 mei 1799 Midlum, ovl 17 jul 1860 HRL, huwt met Antje P. Sijtsma, N.H., sjouwer in 1851, zv Adam H, en Metje Lodewijks; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-004Kerkpoortstraat 20Geertje Plekker... Rinkema, N.H., ovl wijk B-161, dv Job P, en Jaike ...; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk G-411; oud 43 jaar (!), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1830Rapenburg H-003Jacob Alberts Wiersmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3938*Rapenburg H-003Jacob A. Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3938*Hofstraat H-004Jacob A. Wiersmastal en plek grond


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-003Kerkpoortstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 989winkelhuis op de hoek van de Kerkpoortstraat en de Hofstraat H-003
 
verkoperAnne van der Werf (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Jantje Jacobs Wiersma)
koperGijske Wiersma (wv Sije Pollema)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4565Kerkpoortstraat 20 (H-003)Janna K. de Jonge (wed. Y.J. Wiersma, en Cons.)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 20D. (Dirk) de Bruin
  terug