Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 184-082 4-079 H-ongH-ong
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 184-083 4-079 H-ongH-ong
   huisnummer hogerRozenstraat 14-081 4-078 H-030H-031
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 31(niet bekend)(niet bekend)H-034H-035


Naastliggers vanHofstraat 18
ten oostenHofstraat 20
ten westenRozenstraat 1
ten noordende Hofstraat


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: de gemeene straat zuidwaarts naar het diept strekkende]


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0055v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0076r van 15 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0079v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170ar van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArien Watses bakker


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027v van 5 mrt 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd Almenum


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0029r van 5 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012ra van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [niet vermeld]


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0100r van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 18Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de grote kerk]0‑00‑00 GGhuis
koperrector Olphardus Belida c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van de heer Viersen
naastligger ten zuidende weduwe van Eecke Abbes
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPals Bauckesbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida, rector, wandelkoopt een huis ten zuiden van de Grote Kerk. Ten O. de hof van de heer Viersen, ten Z. wd. Eecke Abbes, ten W. de straat, ten N. de Hofstraat. Geen grondpacht genoemd. Aangewandeld van Pals Bauckes, met toebetaling van 250 GG.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081v van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090r van 24 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Rozenstraat OZ [staat: ten zuiden van de grote kerk, waar Almenum uithangt]650‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Anscke Ipes, gehuwd met Almenum
koperAntie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron
naastligger ten zuidenViseler kapitein
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Harmen Synes Nauta, gehuwd met
verkoperHesseltie Doeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra], mede-vroedschap x Antie Hendriks koopt een huis ten Z. v.d. Grote Kerk, waar 'Almenum' uithangt. Ten O. de ingang van de hof van Pyter Piphron, ten Z. capitein Vijselaar, ten W. en N. de straten. Gekocht van burgemeester Harmen Sijnes Nauta x Hesseltie Doeckes, voor 650 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: zuid van de grote kerk]681‑07‑00 GGhuis
koperRijckert Gerryts c.u. Almenum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van Jan Vijseler kapitein
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Anske Ippes Zeestra


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0117v van 2 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Dom van Almenum


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRichert Jeyes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 18Hofstraat ZZ achter240‑00‑00 CGtwee kamers
koperhuis genaamd Almenum Jan Aleffs, gehuwd met Almenum
koperTrijntie Bruyns
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hanses
naastligger ten zuidenVijselaer kapitein
naastligger ten westenRichert Jeyes
naastligger ten noordenHofstraat [staat: gang of straat]
verkoperPytter Herckes, gehuwd met te Bolsward
verkoperTettie Wybes te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aleffs x Trijntie Bruyns koopt 2 camers of woningen in de Hofstraat, achter het huis 'Almenum'. Ten O. Jan Hansen, brouwer, ten W.. gert Jeyes, ten Z. de capitein Vijselaar, ten N. de openbare straat of steeg. Gekocht van Pytter Heerkes? x Tettie.. te Bolsward, voor 240 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0050v van 14 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Dom van Almenum


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Rijcke Yeyes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 18Hofstraat ZZ225‑00‑00 GGhuis achter het huis waar Almenum uithangt
koperBauckien Jans, weduwe van Almenum
koperwijlen Gerryt Rienx
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten zuidende weduwe van Hector Hoitema
naastligger ten westende weduwe van Rijcke Yeyes Almenum
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperTrijntie Bruyns, weduwe van
verkoperwijlen Jan Aliffs
eerdere samenvatting door Yde Elsingaachter het huis Almenum


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0304r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0326v van 7 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBauckjen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 18Hofstraat ZZ achter de huisinge van Almenum100‑00‑00 GGwoning bestaande uit een beneden en bovenkamer
koperOede Sapes, gehuwd metleertouwer
koperBeerntie Sioerdts
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hansen
naastligger ten zuidende voormalige hof van de weduwe van Hector Hoitsma
naastligger ten westenhet huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies Almenum
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJan Zents, erfgenaam
verkoperTrijntie Zents, gehuwd met
verkoperLeendert Dirx, erfgenamen van
erflaterwijlen Bauckjen Jans, weduwe van
erflaterwijlen Gerrit Rienx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Sapes leertouwer x Beerntie Sioerdts, achter de huisinge van Almenum


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Ziricus Nauta


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0104r van 29 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0326r van 5 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Scheltema conrector


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0363r van 8 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0020r van 18 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat vanaf het kerkhof naar de Wasbleekbrug]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0046r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek nevens de Leertouwersbrug, met Almenum in de gevel400‑08‑08 CGhuis
koperWyger Alberts, gehuwd metmr. bakker Almenum
koperSytske Pytters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Jan Willem Vosma
naastligger ten oostenOede Saves
naastligger ten zuidenoud rentmeester Herre Wytzes Wassenaer
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperYpe Sentsmr. haarwever
verkoperHendrik Rychers c.s.schipper
verkoperAntie Rychers, gehuwd met
verkoperDoecke Jansen
verkoperUlbe Rychersmr. haarwever te Groningen
verkoperFeye Rychersmr. haarwever te Groningen


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0096r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat van het kerkhof naar het Wasbleekbrugje]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Theodorus Huigens


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0014r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de kerk op de hoek van de Hoffstraat en responderende nevens het Leertouwersbrugje]250‑00‑00 GGhuis genaamd Almenum
koperJohannis Jansen Ouwerkerk, gehuwd metmr. bakker Almenum
koperAntie Clases
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende ingang van de hof van Jan Willems Vosma en ds. Jan Willems Vosma
naastligger ten oostends. Botterweg q.q.
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wytses Wassenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Hidde Yges Baars, gelastigde vangrootschipper en koopman
verkoperWyger Albertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Ouwerkerk, mr. bakker x Antie Clases koopt een mooi huis te zuiden van de Kerk, op de hoek v.d. Hofstraat, responderende nevens het Leertouwersbrugje. Op de gevel van het huis staat 'Almenum'. Het erf heeft ten O. ds. Botterweg en de ingang van de hof van Jan Willems Vosma, ten Z. de rentmeester Hessel Wytses Wassenaar, ten W. de Wasblekerstraat [Rozenstraat], ten N. de Hofstraat. Met beschrijving van het huis, dat bewoond wordt door Harmen Jansen, brouwer?. Gekocht van (grootschipper Hidde Yges Baars, als gelastigde van) mr. bakker Wyger Alberts, die nu naar Oost-Indie is, voor 250 gg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0091v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ ten zuiden van de grote kerk, alwaar Almenum in de gevel staat, op de hoek van de700‑00‑00 CGhuis, backerije en tuintie
koperTomas Fransen, gehuwd met Almenum
koperMartien IJsbrandts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hofma
naastligger ten oostends. Botterwegh
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasbleekstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJohannes Ouwerkerk c.u.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerardus Hugen


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Jelles Stijl


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerwed. Pyter Lykles
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18kamer
eigenaarSytse Doedes
gebruikerBeern Abrahams weewer
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18hoff en stal
eigenaarJan Vosma
gebruikerJan Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028v van 27 nov 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Haselaar


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 1kamer
eigenaarb[urgem]r. Haselaar
gebruikerwed. Pieter Lykles
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18kamer
eigenaarClaes Annes
gebruikerBeern Abrahams
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18stal
eigenaarJan Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑3‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThomas Fransen


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152r van 29 nov 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Laes Haselaar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18stal
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0059v van 14 dec 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Janstraat]


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0392v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Rozenstraat OZ [staat: hoek Sint Jansstraat]150‑07‑00 GGhuis en tuin
koper provisioneelprocureur Tuininga
huurder voorste deelGerrit Jacobs
bewoner achterste deelwijlen Tomas Fransen c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.huisman Pyter Jacobs, curator te Reitsum
verkoper q.q.huisman Romke Fransen, curatoren over te Genum
verkoperJetske Tomas, nagelaten kind
verkoperAntie Tomas, nagelaten kind
verkoperFrans Tomas, nagelaten kind
verkoperIJsbrand Tomas, nagelaten kind
verkoperDouwe Tomas, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Tomas Fransen, gehuwd met
erflaterwijlen Maertie IJsbrands


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 1ra van jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 18(per decreet) "Wordt geveild ten verzoeke van de erven Tomas Fransen x Maertien IJsbrands het huis 'Almenum', hoek Sint Jansstraat. Met beschrijving. Ten O. de vroedsman Vosma, ten Z. de 3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Er is geboden door de procureur [Jacob] Tuininga.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0334v van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: Sint Jansstraat OZ]800‑00‑00 CGhuis en tuin
koperHarmen Borcherts, gehuwd metmr. bontwever Almenum
koperCatharina Ludsing
huurderHendrik Symons c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept, bij de Wasbleeksbrug
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Borcherts, mr. bontwever x Catharina Ludsing, koopt huis met tuin ten Z. in de Sint Jansstraat, waar 'Almenum' in de gevel staat. Ten O. de vroedsman Vosma, ten Z. de drie huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Jacob Tuininga, proc. postulant.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Vosma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 1stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18huis
eigenaarHarmen Borchert
gebruikerHarmen Borchert
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑10 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296ar van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-083 Hofstraat 18Teunis Wesling, bestaande uit 6 personen15‑00‑00 cg05‑00‑00 cgheeft 5 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 1stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-082Hofstraat 18huis
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083Hofstraat 18huis
eigenaarTeunis Wesling
gebruikerTeunis Wesling
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0003v van 4 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunis Wesling


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0068v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0165r van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0196r van 8 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081r van 11 nov 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenC. Aardenburg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat] achter de grote kerk1029‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Aardenburg lid van de gemeente, ook namens zijn medeparticipanten Almenum
huurder woning en weefwinkelDirk
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman W. Baard
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg
naastligger ten westenSint Jansstraat
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Pieter van Gent, curator overmr. gortmaker en koopman
verkoperde geabandonneerde inboedel van Engbert Burgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en zijn mede-participanten in de suikerraffinaderij 'de Hoop' kopen het huis 'Almenum' in de Sint Jansstraat en de Hofstraat, achter de Grote Kerk. (Zie omschrijving). Ten O. Willem Baard, ten Z. de kopers, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Engbert Burgers.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124r van 13 okt 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0127v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Aukes koopman


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]321‑21‑00 GGhuis
koperCornelis Baukes schuitschipper te Eernewoude Almenum
huurderAebele Uiltjes c.u.45‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Sikko Rienstra, executeur testamentair en redderprocureur
verkoper q.q.Simon Weima, executeur testamentair en redders vanprocureur
verkoper van 1/2de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingaoud secretaris en ontvanger van de boelgoederen
verkoper van 1/2Balthazar D. van Idsingaraadsheer te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Baukes, schuitschipper te Eernewoude koopt het huis 'Almenum' met bijbehorend stuk grond, hoek Sint Jansstraat/Hofstraat. Ten O. en Z. de grond van de afgebroken suikerraffinaderij, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Naastliggers van de grond zijn ten O. wd. en erven Wybenga, ten W. de Sint Jansstraat en het huis 'Almenum', ten N. de Hofstraat. Gekocht van de executeur test. van de boedel van Matthijs Adolph van Idsinga, oud-secr. en ontvanger der boelgoederen van Harlingen.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0083r van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAaltje Jans Kroonenburg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0226r van 23 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Schuiteboer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0209r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0357v van 11 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-079, pag. 82Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij0‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Pieter Schootgeb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 228 van 1 nov 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 31koopaktefl. 5253/4 deel in huis c.a. aan de Rozegracht H-032, H-033 en H-034
 
verkoperDouwe Tjeerds Dijkstra (te Achlum)
verkoperGerben Tjeerds Dijkstra (matroos)
verkoperDieuke Gerrits Brouwer (wv Tjeerd Douwes Dijkstra)
koperKeimpe Tjeerds Dijkstra (te Herbaijum)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Cornelis Baukesovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Jan Popkesgeb 1778 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, behuwd oom vd bruid. wonende te HRL; BS huw 1815; gebruiker van wijk H-030, wewer; eigenaar is Cornelis Baukes erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-034Rozengracht 31Keimpe Tjeerds Dijkstra... vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-034, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-030Rozenstraat 1Cornelis Baukes ervenJan Popkens wewer
H-034Rozengracht 31Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin


1823 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Geert Klaases Steenveld... ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. ... (alles)


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 109 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Antje Bleeker, overleden op 30 december 1824vrouw van Gerrit van der Tol, melktapper (Hofstraat H 30), moeder van minderjarige Feikje, Betske en (reeds 1/2/1825 overleden) Tjeerd Gerrits van der Tol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Hofstraat 18Gerrit Tjeerds van der TolmelktapperHarlingenhuis en tuin (630 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Rozenstraat 1Gerrit Tjeerds van der TolmelktapperHarlingenhuis en tuin (630 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Rozengracht 31Gerrit Tjeerds van der TolmelktapperHarlingenhuis en tuin (630 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-034Rozengracht 31Bauke Walles Bergsma... B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van percelen ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-030Gerryt van der Tol53 jmelktapperSurichm, protestant, weduwnaar
H-030Beitske van der Tol17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1836Hofstraat 18gerrit tjeerds van der tol50 gl.2.00 gl.4.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1841 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 20 mrt 1841
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-030Rozenstraat 1koopaktefl. 700huis in de Hofstraat H-030
 
verkoperGerrit Tjeerds van der Tol
koperJan Johannes Koopmans (te Dedgum, gehuwd met Anke Jans Bijlsma)


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836Hofstraat 18 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836Rozengracht 31 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836Rozenstraat 1 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 13 jan 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 31koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling enz op de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWalle Baukes Bergsma
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met houwkje baukes bergsma)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 543 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Djieuwke Jans Koopmans, overleden op 18 november 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Rozengracht H 30, dochter van Jan Johannes Koopmans, vleeshouwer en Anke Jans Bijlsma, zuster van minderjarige Johannes en Froukje Jans Koopmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 jul 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 31koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling aan de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWietze Baukes Bergsma (te Almenum)
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met Houwkje Baukes Bergsma)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3729Rozengracht H-035Justus Hendrik van Loonschouwburg


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4629Hofstraat 18 (H-ong)Freerk Anemawoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rozenstraat 1Fr. Anemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hofstraat 18 Jan Kosterzoutkeetsknechtf. 600f. 700
Rozenstraat 1 Freerk Anematimmermanf. 2000f. 2100


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4526
Rozenstraat 1Gerke Anema


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 18J. Kosterbootwerker
Hofstraat 18J. Leijenarbeider
Rozenstraat 1F. Anemaaannemer
Rozenstraat 1G. Anematimmerman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 18G. (Grietje) Bakker wv Schuil
Rozenstraat 1G. (Gerke) Anema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1gemeentelijk monument10 van 20


1990 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Rozenstraat 1Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1
  terug