Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 23(niet bekend)4-084(niet bekend)H-032H-033
 huisnummer lager  Rozengracht 25(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)H-032H-033


Naastliggers vanRozengracht 23
ten oostenRozengracht 25
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 21


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0031r van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAebbe Astiens


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0031r van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: zuider nieuwe stad bij de nieuwe Kimswerderpijp NZ van het diept strekende noordwaarts tot de drooge straat]300‑00‑00 ggtwee ledige plaatsen
koperJantke Mintses mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAebbe Astiens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBaucke Siercks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Pyters, gehuwd metleertouwer te Franeker
verkoperAnna Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantke Minses, mr. metselaar, koopt twee ledige plaatsen aan elkaar met de materialen daarop zoals steen, hout, kalk enz., in de zuider nieuwe stad bij de nieuwe Kimswerderpijp aan de noordzijde van het diept, strekkende van het diept noordwaarts tot aan de drooge straat [Hofstraat]. Grondpacht 2 x 4 cg aan de Stad. Gekocht van leertouwer Claes Pyters x Anna Jans te Franeker voor 300 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0193r van 22 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0193r van 22 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht [staat: zuider nieuwe stad bij de Kerkpoort]30‑00‑00 ggledige plaats of huisstede
koperJacob Willems de Graeff, gehuwd met
koperMagdalena Louys
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEbe Asties
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFoockele muller
verkoperBaucke Lamberts, gehuwd met
verkoperMary Warners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems de Graeff x Magdalena Louys kopen een ledige plaats of huisstede in de zuider nieuwe stad bij de kerkpoort. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Baucke Lamberts x Marij Warners voor 30 GG.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0010v van 14 apr 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aebe Astyes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026v van 10 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Syouck Sybes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Aebe Astyes
naastligger ten oostenGeert Jans
naastligger ten oostenIsbrant Annii Vos


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026v van 10 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht NZ? [staat: Waterswal]345‑00‑00 gghof met ledige plaats en kamertje, ten noorden van de hof gelegen
kopersecretaris van Barradeel dr. Petrus Nysten, gehuwd met
koperAefke Jeltinga
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.1‑15‑00 cg
naastligger ten oostende schuur van Syouck Sybes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Aebe Astyes
naastligger ten oostenGeert Jans
naastligger ten oostenIsbrant Annii Vos
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenSuffridus Lubberti
naastligger ten westensecretaris van Barradeel dr. Petrus Nysten c.u.
naastligger ten noordentwee kamers van Syouck Sybes, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Aebe Astyes
verkoperSyouck Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Aebe Astyes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Petrus Nijsten, secretaris van Barradeel x Aeffke Jeltinga kopen een hof aan de waterswal.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0187r van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Cornelis Ebbes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0061r van 11 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0143v van 19 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de verkoper Douue Merx


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat], op de hoek van de1005‑00‑00 gghuis met wip en putstoel er voor, loods en een ledige plaats erachter
koperClaes Willems bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten noordwestenbrouwerij en mouterij
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baucke Sierx
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Merxbrouwer


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0158v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLambertus Theodori


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0027v van 26 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van dr. Popta


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0027v van 26 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozenggracht NZ [staat: zuider nieuwe stad]995‑00‑00 gghuis, loods en ledige plaats
koperMichiel Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van dr. Popta
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: diept]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende mouterij van Douwe Merckx
verkoperPals Bauckes, en
verkoperTrijntie Bauckes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0147r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Jansen bleker


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0017v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Popta
naastligger ten westende hof van Hilbrants


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020ra van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020ra van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: bij de kerkpoort]256‑18‑11 gg1/3 huis, loods en tuin
koper provisioneelSaake Romkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Seerp Lammerts Swerms, curator over
verkoperElias Michiels, erfgenaam voor 1/3 van
erflaterwijlen Lijsbet Elias


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0180r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Piphron


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0180r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: zuider nieuwe stad bij de kerkpoort]513‑09‑05 gg2/3 huis, loods en tuin
koperSake Romkes c.u.lakenkoper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenPals Baukes
naastligger ten noordende mouterij van de weduwe van wijlen Eeke Abbes
verkoper van 1/3Ruierd Dircx, gehuwd met
verkoper van 1/3Geurtje Michiels, erfgenaam
verkoper van 1/3Huibert Michiels, erfgenamen van
erflaterwijlen Lijsbet Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Romkes [Gaasma], lakenkoper, koopt 2/3 huis, loods en tuin in de zuider nieuwe stad bij de Kerkpoort. Ten O. Pieter Piphron, ten Z. de straat en diept, ten W. Pals Baukes, ten N. de mouterij van wd. Eeke Abbes. Gekocht van Ruurd Dircx als man en voogd van Geurtje Michiels en van Huibert Michiels, elk voor 1/3, als erven van Lijsbeth Claes, voor 770 gg voor het geheel, dus 513 gg voor 2/3.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0034va van 23 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Saco Romckes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0258r van 16 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Pyter Joris Piphron


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0258r van 16 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]160‑00‑00 gg1/2 huis
koperburgemeester en oud raad Admiraliteit in Friesland Pytter Pytters Oldaans, namens zijn dochter
koperGrietje Pytters Oldaans, en namens zijn vrouw
koperDieucke Pytters Oldaans, weduwe van
koperwijlen Freerck Claasen Braam, en
koperReyner Claasen Fontein, namens zijn kinderen bijkoopman
koperwijlen Ybeltje Pytters
erflaterwijlen Auck Reyners
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende tuin van Pyter Joris Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Emo Luytjens Aaldricks rector van de Latijnse school
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Saake Romckes Gaasma, weduwnaar van
verkoperwijlen Hylck Willems


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Saeke Romkes Gaesma


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002v van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Yde Pieters


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002v van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: zuider nieuwe stad bij de Kerkpoort]205‑00‑00 cg1/2 huis
koperOede Sapes c.u.leertouwer
eigenaar van 1/2Dieuke Pytters Hoogstra
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Yde Pieters
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenThijs Jansen c.soc.
naastligger ten noordenhet pakhuis van Wassenaer rentmeester
verkoperAuke Gerrits c.u.rogmeter


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0003r van 5 jun 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Yde Pieters


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0003r van 5 jun 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]200‑00‑00 cg1/2 huis
koperOede Sapes, gehuwd metleertouwer
koperBeerntie Sioerds
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Yde Pieters
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenThijs Jansen c.s.
naastligger ten noordenhet pakhuis van Wassenaer rentmeester
verkoperAlexander Widenbrugh, gehuwd metsecretaris van Franekeradeel
verkoperGrietie Oldaens
verkoperDieuwke Pytters Hoogstra
verkoperReyner Claesen Fontein voor zijn kinderen, gehuwd met
verkoperYbeltie Pytters Hoogstra


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0090v van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOede Saepes leertouwer


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0106v van 9 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOede Sapes


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0300r van 21 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Oede Sapes


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0129v van 18 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen hof


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0129v van 18 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: tussen het Leertouwersbrugje en de Kerkpoort]354‑14‑00 gghuis, plaats, tuin
koperSjoerd Pyters, gehuwd metmolenaar
koperAntie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oosteneen hof
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenYpe Zents
naastligger ten noordenThomas Fransen
verkoperPyter Sjoerds c.s.
verkoperAnnius Sjoerds c.s.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0027r van 30 sep 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Sapes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0027r van 30 sep 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]175‑00‑00 gghuis
koperhuisman Schelte Cornelis te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Sapes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns
verkoperEke Tjeerds te Franeker
verkoperDouwe Wijngaarden te Dokkum


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084 , folio 46rRozengracht 23huis (halff)
eigenaarPieter Sjoerds
gebruikerPieter Sjoerds
opmerking1728 insolvent verklaart
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084 , folio 46rRozengracht 23huis (halff)
eigenaarSchelte Cornelis
gebruikerGerryt Christiaans
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0342v van 27 apr 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0146v van 15 jan 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Robijn Arjens


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0146v van 15 jan 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 23Rozengracht zuideinde en Hofstraat NZ627‑07‑00 gghof met zomerhuis of kamer en open galerij met uitzicht op het zuiden plus een bijzondere woonkamer
koperSeerp Wildschut koopman
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 cg
huurder woonkamerAnskjen Yedes 13‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Robijn Arjens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende heer burgemeester D. Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperArjen Teunis Blokkoopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-084Rozengracht 23Wouter Jansen, bestaande uit 1 persoon06‑00‑00 cg01/2 huis, heeft 1 weeversknegt
4-084Rozengracht 23wed. Albert Seerps, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg1/2 huis


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084 , folio 46rRozengracht 231/2 huis
eigenaarJacob Josephs
gebruikerwed. Albert Seerps
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084 , folio 46rRozengracht 231/2 huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerWouter Jansen
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0124v van 8 mei 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSeerp Wildschut


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0124v van 8 mei 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 25Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]720‑00‑00 cghof met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis
koperSjeuke Arjens, gehuwd met
koperClaas Willems Hoogstraaten koopman
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten oostende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten zuidenJan Rienx
naastligger ten westenSeerp Wildschut
naastligger ten noordenJan Rienx
verkoperRobijn Arjenskoopman


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-084, fol. 64rRozengracht 23Wouter Jans , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenweever10:17:00 cg1:13:00 cggemeen


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0147v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084 , folio 46vRozengracht 23
eigenaar van 1/2Jacob Josephs
eigenaar van 1/2Jacob Josephs
gebruiker van 1/2Jan Rienks
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
gebruiker van 1/2Jan Rienks
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-084 , folio 46vRozengracht 231/2 huis
eigenaarJacob Josephs
gebruikerAlbert Seerps wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0028r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Wybinga


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0131r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Wybinga koopman


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0182r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Hendriks


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0180r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Wybenga


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0125r van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen A. Wybenga


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0235r van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybenga


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0162v van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen A. Wiebinga


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0021v van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybenga


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0243v van 1 mrt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen A. Wybenga


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0150r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Frans Arjens


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0207r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Frans Arjens


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0247r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Frans Arjens


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0285r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Frans Arjens


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-081, pag. 56Rozengracht 23
4-082, pag. 56Rozengracht 25wed. Hendrik Pieters
4-082, pag. 56Rozengracht 25Harmanus Plutschouw


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0235v van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Frans Arjens


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0289v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Frans Arjens


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0099v van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Frans Arjens


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0172r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Frans Arjens


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 228 van 1 nov 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-032Rozengracht 23koopaktefl. 5253/4 deel in huis c.a. aan de Rozegracht H-032, H-033 en H-034
 
verkoperDouwe Tjeerds Dijkstra (te Achlum)
verkoperGerben Tjeerds Dijkstra (matroos)
verkoperDieuke Gerrits Brouwer (wv Tjeerd Douwes Dijkstra)
koperKeimpe Tjeerds Dijkstra (te Herbaijum)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-032Rozengracht 23C. W Bakker... (GAH204); id. van wijk H-021; gebruiker Johannes van der Elst, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-032; gebruiker Pietje Tammes, 1814. (GAH204); id. van wijk I-010; gebruiker Barend A. van Kampen, keetknegt, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-032Rozengracht 23Keimpe Tjeerds Dijkstra... koemelker, zv Tjeerd Douwes en Sijtske Rinses; BS huw 1817, ovl 1820 1829 overlijdens; eigenaar van wijk H-032; gebruiker Carel Wijga vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-032Rozengracht 23Keimpe T Dijkstravrouw Carel Wijga
H-032Rozengracht 25Keimpe T Dijkstravrouw Carel Wijga


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 276 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-032Rozengracht 23Klaas Sjoukes Roodtje, overleden op 15 april 1826karreman Wasbleek H 32, man van Aaltje Paulus, vader van minderjarige Sjouke en Foekje Klazes Roodtje. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 276 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-032Rozengracht 25Klaas Sjoukes Roodtje, overleden op 15 april 1826karreman Wasbleek H 32, man van Aaltje Paulus, vader van minderjarige Sjouke en Foekje Klazes Roodtje. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1840Rozengracht 25Bauke Bergsma melktapperHarlingenhuis en erf (230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1840Rozengracht 23Bauke Bergsma melktapperHarlingenhuis en erf (230 m²)


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 13 jan 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-032Rozengracht 23koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling enz op de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWalle Baukes Bergsma
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met houwkje baukes bergsma)


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 jul 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-032Rozengracht 23koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling aan de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWietze Baukes Bergsma (te Almenum)
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met Houwkje Baukes Bergsma)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-032Rozengracht 23Enne Wijga... wijk E-274; eigenaar en gebruiker van wijk E-240, kleermaker, 1814. (GAH204); vrouw E.W. gebruiker wijk H-032; eigenaar is Keimpe T. Dijkstra, 1814. (GAH204); E.W. en Trijntje IJsbrands Wielsma, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2623Rozengracht H-032Jan Roodbeen woonhuis
Sectie A nr. 2623Rozengracht H-033Jan Roodbeen woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4131Rozengracht H-033 Job van der Schaaf woonhuis
Sectie A nr. 4131Rozengracht H-033 Job van der Schaaf woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4821Rozengracht 23 (H-036)Sytze Beidschatwoonhuis


1924 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 25, HarlingenRozengracht 25Hidma Tjzn, Tj'De eerste steen
gelegd door
TJ. HIDMA TJzn
16 Juli 1924'
Dit pand was vroeger 'stations-koffiehuis', kastelein was Tj. Hidma.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 23H. Leijdesdorftaxateur
Rozengracht 25A. de Boerbrandstoffenhandelaar
Rozengracht 25D. de Boerkantoorbediende


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 25I. (Ids) Flietstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 23beeldbepalend pand9 van 10
Rozengracht 25beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.1934449672699


  terug