Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wasbleekstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWasbleekstraat 14-1734-173(niet bekend)H-087H-103
 huisnummer lager  Wasbleekstraat 34-1734-173(niet bekend)H-088H-103


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0060r van 19 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleekstraat 3Wasbleek, bij de440‑00‑00 gghof met bomen en planten
koperClaes Jansen c.u.mr. smid
verpachter grondde stad Harlingen6‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat en lijnbaanspad
naastligger ten westenPytter Aebes
naastligger ten westenvrije eigen in- en uitgang naar het diept, ten westen langs het panwerk van
naastligger ten noordenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Rogier de Cocq
verkoperCornelis Dousen de Boer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen, mr. smid, koopt een hof met bomen etc. omtrent de Wasbleek. Ten O.? ten W. Pytter Aebes, ten Z. de straat en het Lijnbaanspad, ten N. het panwerk van erven Rogier Jansen de Cock en vrij in- en uitgang naar het diept, door een steeg. Gekocht van Cornelis Douwes de Boer.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0053v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleekstraat 3Wasbleek, bij de362‑00‑00 gghuis, prieeltje, bomen en planten
aanhandelaarde weduwe en erfgenamen van wijlen Dominicus Siouma
verpachter grondde stad Harlingen6‑05‑00 cg
naastliggerde panbakkerij van burgerhopman Riemer Juriens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat en lijnbaanspad]
naastligger ten westenPytter Ebes
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten noordende hopman Riemer Juriens
verwandelaarClaes Jansenmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe wd. en erven van Dominicus Siouma kopen een hof met bomen etc. omtrent de Wasbleek, met een eigen vrije steeg ten W. langs de zuidmuur van de panbakkerij van Riemer Jurriens, naar de straat en diept. Ten W. Pytter Aebes, ten Z. de straat en het Lijnbaanspad, ten N. Riemer Jurriens, hopman. Het is een wandelcoop met Claes Jansen, mr. smid, tegen een huis op Rapenburg, waar 'de 3 Rapen' uithangen. De kopers betalen 362 gg. van 20 stuivers toe, voor het verschil in waarde. Er is geniaard door de proc. fiscaal, wegens de te late bekendmaking van de koop, maar Reiner Templar, als mede-eigenaar ontkent dit. Het gerecht vindt geen bewijzen daarvoor en wijst de koop dus toe in nov 1660.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0138v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleekstraat 3Wasbleek, bij de390‑00‑00 gg1/2 hof met bomen, planten, prieeltje en 2 bloementuinen
kopervroedsman Claes Jansen mr. smid
verpachter grondde stad Harlingen6‑05‑00 cg
eigenaar van 1/2vroedsman Claes Jansenmr. smid
naastligger ten oostende hof van Pals Bauckes
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat en lijnbaanspad]
naastligger ten westensteeg in eigendom
naastligger ten westenPieter Aebes
naastligger ten noordenhet panwerk van Jop Jansen, en van
naastligger ten noordenJan Sybes
verkoperJan van Swolnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen, mr. smid en mede-vroedschap, koopt 1/2 hof met bomen etc. en prieel omtrent de Wasbleek. Ten O. de hof van Pals Bauckes, ten Z. de straat en Lijnbaanspad, ten W. Pyter Alkes, ten N. het panwerk van Jop Jansen en Jan Sybes. Er is een vrije eigen steeg ten westen van dat panwerk als in- en uitgang naar de straat en diept. Grondpacht 6 CG aan de Stad. Gekocht van not. publ. Jan van Swol, voor 319 GG.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0215r van 31 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleekstraat 3Wasbleek, bij de725‑00‑00 gghof en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg langs de wester zijmuur van de panbakkerij
koperIbel Jelles voor zich, gehuwd met
koperWillem Hendriks Vosma
koper q.q.Ibel Jelles, voogd van haar voordochter
koperDieucke Jans, dochter van
koperwijlen Jan Lamberts
verpachter grondde stad Harlingen6‑05‑00 cg
toehaakvijf ducaten voor de verkopers kinderen
naastligger ten oosteneen kamer en de voormalige hof van Pals Bauckes
naastligger ten zuidende lijnbaan
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende hof van Pieter Aebes
naastligger ten noordenhet panwerk van Jan Sybes
verkopervroedsman Claas Jansen Faber c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIbel Jelles x Willem Hendriks Vosma als moeder en wettige voorstanderse van haar voordochter Dieucke Jans bij wl. Jan Lamberts, koopt


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 80Wasbleekstraat 13 kamers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 52vWasbleekstraat 1camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio Wasbleekstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0004r van 9 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleekstraat 1Wasbleek167‑02‑00 cghuis, tuin, zomerhuis
koperGerrit Hendrix, gehuwd metkoopman
koperTrijntje Dirks
verpachter grondde stad Harlingen6‑05‑00 cg
huurder zomerhuisN. N. 6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Haselaer
naastligger ten zuidenWasbleek [staat: (lijnbaans)pad]
naastligger ten westenRuurd Alberts
naastligger ten noordeneen panwerk
verkoperEmilia Tjeerds Suriger, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperds. Henricus Renemanemeritus pastor te Buitenpost
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Hendriks x Trijntje Dirks koopt een hof met bomen etc. en zomerhuisje, omtrent de Wasbleek. Ten O. burgemeester Haselaar, ten W. Ruird Alberts, ten Z. het Lijnbaanspad, ten N. het panwerk. Gekocht van Emilia Tjeerds Suringar x ds. Henricus Reneman, emeritus pastor van het dorp..?, wonende te Leeuwarden, voor 167 CG en 1 gouden ducaton voor hun dochter Debora Isabella.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 53rWasbleekstraat 1hoff
eigenaarburgemeester Westra erven
gebruikerburgemeester Westra erven
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 53rWasbleekstraat 1hof
eigenaarJan Cramer
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 176


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 53vWasbleekstraat 1hof
eigenaarJan Cramer
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 4-176


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 , folio 53vWasbleekstraat 1hof
eigenaardr. Jelgersma
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 4-176


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0188v van 11 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleekstraat 1Kerkpoort, stadsvesten bij de161‑21‑00 ggwoning
koperTheunis Norbruis mr. koperslager
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadswal of bolwerk
naastligger ten zuidengang
naastligger ten westengang
naastligger ten noorden [staat: oosten]Jan Altena
verkoperGedeputeerde Staten van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis Norbruis, mr. koperslager, en Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, kopen een woning aan de Stadsvesten bij de Kerkpoort. Het huis was eerder verhuurd aan de Landsopzichter van de nu geroyeerde Kerkpoortsroggemolen en staat nu leeg. Ten O. het Bolwerk, ten W. en Z. de openbare gang (pad?), ten N. Jan Altena. Gekocht van Jan Lambertus Viersen, adj. hoofdcommies v.d. Provincie, als gelastigde van Ged. Staten, voor 161 gg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Cl. Hiddes Bleekergebruiker van wijk H-087, timmerknegt; eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Claas Bentes IJsenbeek... Jacobus van Keulen, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-086, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-087; gebruiker Cl. Hiddes Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-138, tuin & zomerhuis; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-088Wasbleekstraat 3Dirk Johannes Tjomsmageb 1754 ... , ovl 22 apr 1816 HRL, huwt met Antje Sikkes, kind: Johannes, geb 1795 Sondel; BS ovl 1816; 1852 overlijdens; gebruiker van wijk H-088, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-087Wasbleekstraat 1Claas IJsenbeekClaas Hiddes Bleekertimmerknegt
H-088Wasbleekstraat 3Gereformeerde DiaconieDirk Johannes Tjomsmagealimenteerd


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-087Wasbleekstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 2500a. een pan- en estrikwerk, b. huis en scheepstimmerwerf
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperBouwe Rodenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1843Wasbleekstraat 1Johannes Casparus Philippus Lemaire fabrikeurHarlingenstal (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1843Wasbleekstraat 3Johannes Casparus Philippus Lemaire fabrikeurHarlingenstal (60 m²)


1834 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 en 44 van 8 okt 1834
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-087Wasbleekstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1301pan- en estrikwerk c.a. aan de Rozegracht H-054, H-055, H-086 en H-087
 
verkoperJohannes Casparus Philippus le Maire (te Leeuwarden)
koperBouwe Rodenhuis & Zoonen (weduwe)
koperFrans Fokkes van Esta
koperFa. Braams & Schaafsma


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1843Wasbleekstraat 1 Johannes casparus philippus LemaireHarlingenzijnde een pan en estrik fabriek bij afbraak verkocht en geheel gesloopt door de kopers van de wal en zwaal, zijnde hiervan overgebleven een wagenhuis dat tot woonhuis is ingericht, maar nu zonder nummer


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1843Wasbleekstraat 3 Johannes casparus philippus LemaireHarlingenzijnde een pan en estrik fabriek bij afbraak verkocht en geheel gesloopt door de kopers van de wal en zwaal, zijnde hiervan overgebleven een wagenhuis dat tot woonhuis is ingericht, maar nu zonder nummer


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Klaaske Pieters de Boergeb 1785 HRL, ovl 31 jan 1849 HRL, huwt met Poppe Tjallings Schaafsma op 17 mrt 1836 HRL, dv Pieter Jans dB, en Sijtske Sippes; BS geb 1836, ovl 1849; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-087; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Poppe Tjallings Schaafsma... 1849, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-081; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-087; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-088Wasbleekstraat 3Johanna Postma... als ''Trijntje de Vries''; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-088, 107; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-095; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-087P. Tjallings Schaafsma45 jturfdragerHarlingenm, protestant, gehuwd
H-087Klaske P de Boer53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-087Tjalling Schaafsma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-087Rinkje Schaafsma14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-087Klaske Schaafsma12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 217 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-087Wasbleekstraat 1Tjalling Poppes Schaafsma, overleden op 27 november 184219 jr (geboren 29/6/1823), bakkersknecht, overleden bij Wasbleek H 87, zoon van Poppe T. Schaafsma, werkman en wijlen Pietje Pieters de Boer, broer van minderjarige Rinkje en Klaaske Poppes Schaafsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 553 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-087Wasbleekstraat 1Aaltje Bouwes Schaafsma, overleden op 24 september 18463 mnd (geboren 23/6/1846), overleden 12 Nieuwehuizen H 87, dochter van Bouwe Martens Schaafsma, grofsmidsknecht en Hielkje Hielkes de Vries, zuster van minderjarige Aafke Bouwes Schaafsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Jan Tymens van der Hout... Piers de Jong; BS huw 1825, huw 1837, huw 1839, huw 1843, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-273, wijk H-087, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1843Bij de Waschbleek H-087Jacobus Johs. du Saar woonhuis
Sectie A nr. 1843Bij de Waschbleek H-088Jacobus Johs. du Saar woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Grietje Wybes Veenstra... en Berendje Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1843Waschbl. straat H-103 Willem Bonnema woonhuis
Sectie A nr. 1843Waschbl. straat H-103 Willem Bonnema werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4247Wasbleekstraat 1 (H-103)Jan Kramerpakhuis


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9886
Waschbleekplein 3Bernardus Posthumus de Vries


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Waschbleekstraat 1J. v/d Heidehoutstekknecht


2023
0.095829010009766


  terug