Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleekstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleekstraat 6 4-174 4-174 H-084 H-100
Naastliggers vanWasbleekstraat 6
ten oostende Wasbleekstraat
ten zuidenWasbleekstraat 8
ten noordenWasbleekstraat 4


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleekstraat 6hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleekstraat 6hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleekstraat 6hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleekstraat 6hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleekstraat 6huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0208v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wasbleekstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenF. van Esta


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Wasbleekstraat 6F van Esta1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Frans Tjallingii van Esta... (GAH204); id. van wijk H-083; gebruiker Auke IJpes vd Molen, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-084; gebruiker Pieter Tassel, uitdrager, 1814. (GAH204); geb 11 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Pieter Petrus Tassel... Amersfoort; BS huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1826, BS Franeker huw 1814; gebruiker van wijk H-084, uitdrager; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-084Wasbleekstraat 6F F van Esta Pieter Tassel uitdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1862Wasbleekstraat 6Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (36 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-084Feikje Roorda42 jHarlingenv, protestant, weduwe, bolloopster
H-084Gerrit Burghout15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, varensgezel
H-084Jan Burghout12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-084Willem Burghout10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-084Jacobus Burghout8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-084Annigje Burghout5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Feikje Jans Roorda... 1851 wijk F-040, wijk H-079, supp wijk D-208; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bolloopster, wijk H-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Ida Frederika Hes... In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Trijntje Robijns Leiker... dv Robijn Hendriks L, en Klaaske Klases Reitsma; BS huw 1815, ovl 1830, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-084, 92, 112, wijk H-126, supp wijk G-402; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; VT1839; geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-084Wasbleekstraat 6Trijntje Simons van der Brug... 3 okt 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1810, BS huw 1813, ovl 1850, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1862H-084 (Bij de Waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3849Wasbleekstraat 6 (H-100)Johan C. Schuilwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Wasbleekstraat 6W. (Wiepkje) de Groot wv Pcstma
  terug