Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinhuisstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spinhuisstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) H-073 H-084
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Gerryt Johannes Olinjus... Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803, BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1858; gebruiker van wijk H-073, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Jan Wytses Vettevogel... sjouwer, Pieter Gabbes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-332, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-073; gebruiker Gerrijt J. Olinjus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-074; gebruikers Anske Pieters ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-073Spinhuisstraat 9J W Vettevogel ervenGerryt Johannes Olinjus gealimenteerd


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
H-073Spinhuisstraat 9provisionele en finale toewijzing(20) woning achter de twaalf nieuwe huizen H-073
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Norel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1887Spinhuisstraat 9Jacob Pieters PoelstraHarlingenbakkerhuis (18 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Trijntje Pieters de Boer... dv Pieter de B., en Sijtske Sippes; BS huw 1815, ovl 1847; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-073; VT1839; deze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte en Bekendheid behooren bij de Huwelijks acte van ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-073Bij de Kleine SluisTrijntie de Boer56 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-073Bij de Kleine SluisSipke Schellingwouw [Schellenwo22 jOosterbierum [Harlingen]m, protestant, ongehuwd
H-073Bij de Kleine SluisJanke Schellingwouw [Schellenwo24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Maaike IJverson... met Sjoerd Lepstra, (gk), N.H., dv Pieter IJ, en Trijntje Boersma; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk H-073; oud 30 jaar, (vnm: Meyke), geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-281; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Simon Hiddes de Weerd... Schutterij, 2e huwt met Sjoukje Broersma, (gk), op 20 jan 1858 HRL, werkman 1851, N.H., ovl wijk H-073, zv Hidde Sipkes dW, en Tietje Durks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-073Spinhuisstraat 9Trijntje Tjebbes Boersmageb 1773 Boer, ovl 9 feb 1855 HRL, 1e huwt met Pieter IJverson, 2e huwt met Abraham Boon, N.H., dv Tjebbe B., en ... ; BS ovl 1852; 1855 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk H-073


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1887H-073 (Over de waschbleek)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1887H-084 (Nieuweburen)Kersje Wouwenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4882Spinhuisstraat 9 (H-084)Meindert A. Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spinhuisstraat 9D. de Bruinwerkman gemeente reiniging
Spinhuisstraat 9C.Riemtransportarbeider


1937 - variaadresbronbericht
Spinhuisstraat 9Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard
  terug