Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 8 4-185 4-187 H-069 H-076
Naastliggers vanRozengracht 8
ten oostenRozengracht 10
ten zuidenSpinhuisstraat 3
ten westenRozengracht 6
ten noordende Rozengracht


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0100v van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ 4/6 [staat: in de zuider nieuwe stad aan de zuidzijde van de vaart strekkende zuidwaarts tot op 32 houtvoeten van de weefwinkel van de verkopers]twee huissteden
 
koperDirck Pyters Maes, gehuwd met500-00-00 GG
koperTrijntgie Waelings
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Scheltis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende plaetsen van wijlen Pyter Robijns
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperJacob Willems de Graeff, gehuwd met
verkoperMagdalena Louys


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0142v van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Pyters Maes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0159v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021v van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0135r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht [staat: bij het Zwart Vallaat]hof van twee huisplaatsen breed
 
koperSyntie Jacobs, weduwe van375-00-00 GG
koperwijlen Jan Rutten
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenObbe Hanssen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnne Thomas
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Willems de Graeff pro se et q.q.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRogier de Cocq


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rogier de Cock


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266r van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij het zwart vallaat]1/3 dwarshuis waarin twee aparte woningen
 
koper provisioneelN. N. 2000-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen
naastligger ten zuiden*Rozengracht [staat: diept]
naastligger ten westenWillem Dircxen brouwer
naastligger ten noorden*de weefwinkels
verkoperN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0094v van 11 okt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart vallaat]dwarshuis waarin twee woningen, en hof
 
koperMarten Martens 2000-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen
naastligger ten zuidenweefwinkels of woningen
naastligger ten zuidende lijnbaan van wijlen Lammert Annes
naastligger ten westensteeg west van de hof
naastligger ten westenWillem Dircx brouwer
naastligger ten noordenRozengracht [staat: diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Rogier Jansen de Cock c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Martens (Blau) koopt een dwarshuis waarin 2 aparte woningen, met een hof met bomen etc. erachter, in de Z. nieuwe stad omtrent het Swart Vallaat, strekkende voor van `t diept tot achter aan de weefwinkels of woningen. Er is een eigen steeg ten W. van de hof, waardoor toegang tot aan Lammert Annes` lijnbaan. Met veel voorwaarden. Ten O. wd. en erven Obbe Hansen, ten W. Willem Dircx, brouwer. Gekocht van erven Rogier Jansen de Cocq, voor 2000 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhof en huis van Symen Jelles Stijl


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0200v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: bij het zwart vallaat]dwarshuis bestaande uit 2 gescheiden woningen en een hof, strekkende van het diept tot achter aan de weefwinkels toe
 
koperSymen Jelles Stijll, gehuwd met2360-00-00 GG
koperGeertie Bentes Boncq
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenObbe Hansen
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperMarten Martens Blau
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jelles Stijl x Geertje Bentes Boncq koopt een dwarshuis bestaande uit 2 aparte woningen, met een hof erachter, omtrent het Swart Vallaat. Het strekt vanaf het diept tot achter aan de weefwinkels toe, met een eigen steeg ten W. van de hof, waardoor vrij uitgang naar de lijnbaan etc. Ten O. wd. Obbe Hansen. Gekocht van Marten Martens Blau, voor 2360 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0043r van 7 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymen Jelles Stijll


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092v van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: kleine sluis]hof
 
koperSydts Pytters, gehuwd metapotheker210-00-00 CG
koperJetscke Ruirdts
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Aucke Jansen Haseler
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: de grote lijnbaan en een vrije in- en uitgang]
naastligger ten westende brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters
naastligger ten noordende weduwe Geertie Bentes
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Symon Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Pytters, apotheker x Jetske Ruurdts koopt een 1/2 hof, zz. Kleine Sluis. Ten O. de vroedsman Aucke Jansen Haselaer, ten W. de brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters, ten Z. de grote Lijnbaan en een vrij in- en uitgang, ten N. de verkoper. Gekocht van Geertie Bentes (Boncq) wv Simon Stijl, vaandrig, voor 220 cg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8achterRozengracht ZZ [staat: zwart verlaat achter het huis van de verkoper]1/2 hof
 
koperSydts Pytters c.u.apotheker210-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Aucke Jansen Haseler
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
verkoperwijlen S. Stijll


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll


1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 123r van 17 feb 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Rozengracht 8
 
overledeneGeertje Bentes, weduwe van
wijlen oud burgervaandrig Symon Jelles Stijl
Jarigh Jacobs oom, curator
Jetze Jelles Stijl oom, curatoren over
aangeverFoeckjen Symens Stijl
Jelle Symens Stijl
Antje Symens Stijl
Trijntje Symens Stijl
inleiding bij de boedelinventarisatie[0123r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Geertje Bentes wedu van wijlen Symon Jelles Stijl in leven old burger faendrigh alhier, van alle sodanige actien goederen ende crediten als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van Jarigh Jacobs ende Jetze Jelles Stijl als respectievelijck omen ende curatoren over Foeckjen, Jelle, Antje ende Trijntje Symens, alle vier nagelatene weeskinderen van Geertje Bentes over bij haar overleden man Symon Jelles voornoemt in echte verweckt, ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Jacobus Voorda ende Hendrick Coenraads Ludinga als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, sijnde de [doorgehaald: beschrievinge] aengevinge geschiet door de oldste dochter Foeckjen Symons die oock in cas van getrouwigheyt de behoorlijcken belofte daer toe staande in handen van de mede commissaris Ludinga heeft gepraesteert ende is daar op tot de beschrievinge geprocedeert soo volght, desen 17e february 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0097r van 26 jul 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: het Zwart Vallaat]hof
 
koperEesger Lieuwes koopman300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenNeeltie Stevens, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Joost Michiels kapitein
naastligger ten westenoud burgemeester Augustinus Pyters
naastligger ten noordenEsger Lieuwes
verkoperSyds Pytters, voorstander van zijn dochteroud apothekerWieuwerd
verkoperGrietie Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEesge Lieuwes koopt een hof met bomen etc., zz. Swart Vallaat, achter zijn eigen huis en hof. Ten O. Neeltie Stevens wv capitein Joost Michiels, ten W. de oud-burgemeester Augustinus Pyters, ten N. de koper zelf. Gekocht van Syds Pytters, oud-apotheker, nu te Wieuwerd, als vader van zijn dochter Grietie Sydses, voor 300 gg.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0149r van 2 mei 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8ten westen van kopers huisgrondpacht van 1-00-00 GG
 
koperRuyrd Pytters koopman28-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Bouwe Doedes1-00-00 CG
verkoperSyds PyttersWieuwerd
verkoperCornelis Willemswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuyrd Pytters koopman koopt 28 st grondpacht uit het huis van Bouwe Doedes ten westen van het huis van de koper. Gekocht van Syds Pytters te Wieuwerd in 't bosch en wijdschipper Cornelis Willems te Harlingen voor 28 CG.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0101v van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinhuisstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van Eesge Lieuwes


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spinhuisstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEsge Lieuwes c.u.koopman


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0039v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEsge Lieuwes koopman


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253r van 10 nov 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Eesge Lieuwes


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-185Rozengracht 8huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-185Rozengracht 8huis en hoff
eigenaarJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-1-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-185 Rozengracht 8huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-185 Rozengracht 8huis
eigenaarerven Esge Lieuwes
gebruikererven Esge Lieuwes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0351r van 29 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Esge Lieuwes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-185 Rozengracht 8Fokke Symons, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-185 Rozengracht 8huis
eigenaarEldsge Lieuwes erven
gebruikerFokke Symons
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0148r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: Klein Vallaat]1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel
 
koperMarijke Edsges, gehuwd met380-07-00 GG
koperJacob Symons wijdschipper
eigenaar van 1/3Marijke Edsges, gehuwd met
eigenaar van 1/3Jacob Symonswijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Hania c.s.
naastligger ten zuidenbolwerk en straat
naastligger ten westenJacob van der Ley
naastligger ten westenEgbert Heidkamp
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Klein Vallaat en straat]
verkoperTrijntie Edsges, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Jansen Jongma


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0215r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFokke Symons c.s.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0216r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Simons


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0137r van 15 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0013v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Symons


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0158r van 6 dec 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: Zwart of Klein Vallaat]huis, tuin en weefwinkel erachter
 
koperWillem Douwes, gehuwd metoud bouwmeester en koopman2900-00-00 CG
koperYmkjen Theunis
huurder weefwinkelJan Baron
naastligger ten oostenLolle Kok
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadswallen]
naastligger ten westenJelle Wilschut
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperMarijke Edgers, gehuwd met
verkoperJacob Symons Kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, oud-bouwmeester x Ymkjen Theunis koopt mooi dwarshuis met grote tuin, zz. Swart Vallaat en strekkende voor van de straat tot achter aan de Stadsvesten. Ten O. Lolle Kok, ten W. het pakhuis van Jelle Wildschut, ten Z. de stadswal, ten N. de straat. Gekocht van Marijke Edsgers x Jacob Symons, kuiper.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0112r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Douwes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-187 Rozengracht 8Jan W Douwes6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Jan Willem Douwes Houtsma... huw 1812, huw 1813, ovl 1816, ovl 1853; geb 26 jul 1758, ovl 29 feb 1816, 58 jaar, sterfhuis wijk H-069/Rozengracht 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-069Rozengracht 8J W D Houtsma J W D Houtsma houtkoper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1891Rozengracht 8Tjardus HoutsmaHarlingenhoutkoperhuis (182 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-069Rozengracht 8Jan Tjardus Houtsma, overleden op 2 december 1835zoon van Tjardus Houtsma, koopman (bij Kleine Sluis H 69) en Doetje Laases Spannenburg, broer van minderjarige Geertje, Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-069Rozengracht 8Anne Jelles Tadema, overleden op 25 maart 1837oom van Tjardus, koopman (bij Kleine Sluis H 69) en Ymkje Houtsma (wed. Bouwe Rodenhuis), fabrikeursche (samen 1e staak), oudoom van Doetje, Geertje en minderjarige Sipke Willems Houtsma (kinderen van wijlen Willem Sipkes Houtsma en Rinske Laases Spannenburg, bierbrouwersche) (andere staak). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-069Rozengracht 8Geertje Tjardus Houtsma, overleden op 6 juli 1838dochter van Tjardus Houtsma, koopman (Kleine Sluis H 69) en Doetje Lases Spannenburg, zuster van minderjarige Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. Saldo fl. 108,90. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-069Bij de Kleine SluisTjardus Houtsma50 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
H-069Bij de Kleine SluisDoetje Spannenburg51 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-069Bij de Kleine SluisLaas Houtsma22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-069Bij de Kleine SluisPetronella Houtsma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-069Bij de Kleine SluisAntje Houtsma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-069Bij de Kleine SluisGrietje Rispens23 jWorkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Doetje Spannenburg... 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Laas Tjebbes Spannenburg en Geertje Sybrands ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Jeltje Molenaar... te HRL 1844; BS ovl 1844; geb 1806 ... , winkelierse, N.H., A 31 mrt 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-069; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-248; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Tjaardus Houtsma... is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-069; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: T.H. eigenaar van perceel nr. 6, legger nr. 134, Weiland, groot 11710 m2, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1891H-069 (bij de Kleine Sluis)Laas Houtsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1891H-076 (Rozengracht)Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4878Rozengracht 8 (H-076)Jan Foekens (Jr.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 8 Roelof R. Feenstrakoopm. in aardappelen
vorige grondslagf. 12000
huidige grondslagf. 13000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra82Aardappelverkoop Vereen. "Westergo"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra82Aardappelverkoop Vereen. "Westergo"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappel verkoop Ver. Westergo


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra82Aardappel verkoop Ver. Westergo


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappelverkoopver. Westergo


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappelverkoopver. Westergo


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappelverkoopver. Westergo


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 8R.A.Feenstrakoopman


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra553Westergoo


1946 - kentekenadresnaam
B-29092
Rozengracht 8Hillebrand Feenstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.A. Feenstra553Westergoo


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.R. Feenstra553(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.A. Feenstra553Westergoo


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.R. Feenstra553(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.A. Feenstra553Westergoo


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 8, HarlingenRozengracht 8H.R. Feenstragroothandel in zeevis, haring- en mosselmarinaden


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 8A. (Albertus) Bambach


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 8rijksmonument 20641


2013 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6754Rozengracht 8
  terug