Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 6 4-187 4-188 H-070 H-077


Huisnaam in: 1862
Gebruik:
Naam: de hamer
Kwartier/wijk H-070
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0100v van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Rozengracht ZZ 4/6 [staat: in de zuider nieuwe stad aan de zuidzijde van de vaart strekkende zuidwaarts tot op 32 houtvoeten van de weefwinkel van de 2 huissteden
 
koperDirck Pyters Maes, gehuwd met500-00-00 GG
koperTrijntgie Waelings
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Scheltis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende plaetsen van wijlen Pyter Robijns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Willems de Graeff, gehuwd met
verkoperMagdalena Louys


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Rozengracht [staat: bij het Swart Verlaet]brouwerij en 1/2, wezende van beneden tot boven, woning en hof achter de brouwer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenRogier de Cocq
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet hiervoor genoemde 1/2 huis en de hof van Baucke Feddrix
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriettie Lolckes voor haar zelf en haar kindere, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Heeresbrouwer


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6zuider nieuwe stad, bij het zwart vallaathuis, brouwerij en hof achter het huis en brouwerij en een kamer ten zuiden van
 
koperWillem Dircxen c.u.brouwer3000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Rogier de Cock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBuke Feddrix Andla
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Francois van Beemen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircxen, brouwer, koopt een huis met ten O. een brouwerij en een hof er achter en een camer ten Z. van die hof, tegenover de Lange Lijnbaan, in de Z. nieuwe stad bij het Swart Vallaat. Ten O. erven Rogier de Cocq, ten W. Aucke? Feddricx. Voor de inventaris en condities Gekocht van Trijntje Jans wv Francois? van Beemen?, voor 3000 gg.


 


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0043r van 7 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Zuiderhaven ZZ tegenover de Lange lijnbaan bij het Zwart vallaathuis, brouwerij, grond waarop de nieuwe mouterij staat, een hof met bomen en pla
 
koperAugustijn Pytters c.u.brouwer4903-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenSymen Jelles Stijll
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBucke Feddricx Andla, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jacob Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Pieters, brouwer, koopt een huis, brouwerij en de grond waarop de nieuwe mouterij staat, en een hof met bomen etc. en een camer ten Z. daarvan, tegenover de Lange Lijnbaan. Alles bij elkaar staande omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Simon Jelles Stijl, ten W. wd. Jacob Gerryts. Gekocht van Willem Dircxen, voor 4903 cg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-187Rozengracht 6huis en hoff
eigenaarwed. Esge Lieuwes
gebruikerwed. Esge Lieuwes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-187Rozengracht 6huis
eigenaarwed. Esge Lieuwes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-187 Rozengracht 6huis en hoff
eigenaarwed. Edsge Lieuwes
gebruikerDirk Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-187 Rozengracht 6pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
4-187 Rozengracht 6huis
eigenaarAyse Arjens
gebruikerGerryt Edsgers
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0351r van 29 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6kleine sluis, nevens de kolk van de2/3 pakhuis
 
koperTeunis Jarigs van der Ley, broer vankoopman2000-00-00 CG
koperJan Jarigs van der Ley koopman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Esge Lieuwes
naastligger ten zuidenHeidecamp bode
naastligger ten westenHeidecamp bode
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en kolk]
verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten)Aaltie Anderies voor zich, gehuwd met
verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten)Jacob Jarigs van der Leykoopman
verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten)Jacob Jarigs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 251r maar verkeerd genummerd in het origineel] Teunis- en Jan Jarigs van der Ley, gebroeders, kopen 2/3 deel van een groot pakhuis ('de Hamer'), voor weinige jaren nieuw gebouwd, nevens de Kolk van de Kleine Sluis. Ten O. Esge Lieuwes, ten Z. en W. de bode Heidcamp, ten N. de straat en de Kolk. Gekocht van Aaltje Andries x Jarig Jacobs van der Ley. Er is geniaard.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-187 Rozengracht 6Jacob Tjallings, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0215r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Rozengracht [staat: Klein Vallaat]1/3 pakhuis
 
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman449-00-00 GG
koperJan Jarigs van der Ley koopman
naastligger ten oostenFokke Symons c.s.
naastligger ten zuidenHeidkamp bode
naastligger ten westenHeidkamp bode
naastligger ten noordenstraat
verkoperAeltie Andrys, gehuwd met
verkoperJacob Jarigs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis- en Jan Jarigs van der Ley, gebroeders, kopen 1/3 deel van 'de Hamer'. Gekocht van Aeltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Rozengracht ZZ bij de kleine sluispakhuis
 
koper op redemptiede heer Daniel Heinsius, gehuwd met5000-00-00 CG
koper op redemptieJuffrouw Debora Hartman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper
naastligger ten zuidende weduwe van Heydkamp
naastligger ten westende weduwe van Heydkamp
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperTeunis van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Heinsius x Debora Hartman kopen pakhuis 'de Ham(m)er' aan de zz. van de Rozengracht, met vrije op- en afslag en in- en uitvaart in de kolk van het Klein Vallaat. Geen verplichting tot het betalen van sluisgeld dan alleen bij doorvaart, volgens een besluit van het Hof van Friesland. Ten O. Jacob Symons, kuiper, ten W. en Z. wd. Heydkamp, ten N. de straat en kolk. Gekocht van Teunis van der Ley. Verkoop bij redemptie, het pakhuis kan binnen drie jaren weer worden teruggekocht (of verkocht) worden aan de vorige eigenaar, tegen dezelfde koopprijs.


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0137r van 15 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Rozengracht ZZ nevens de Kolk van het Klein Vallaatpakhuis
 
koperJelle Wildschut, gehuwd met5000-00-00 CG
koperBaudina Stinstra
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper
naastligger ten westenTjalle J. Bosscha
naastligger ten zuidenTjalle J. Bosscha
naastligger ten noordenRozengracht en Kolk
verkoperDaniel Heinsius, gehuwd metkoopman
verkoperDebora Hartman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Wildschut x Baudina Stinstra kopen het pakhuis 'de Hamer', naast de kolk van het Klein Vallaat, zz. Rozengracht. Ten O. Jacob Symons, kuiper, ten W. en Z. Tjalle J. Bosscha, ten N. de straat en kolk. Gekocht van Daniel Heinsius x Debora Hartman. Zie dossier Rozengracht.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-188 Rozengracht 6Jelle Wildschut4-00-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Jelle Wildschut... H-044, tuin & zomerhuis; medegebruiker Douwe Martens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-070, pakhuis, 1814. (GAH204); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 voor 2 1/2 loopen lijnzaad ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-070Rozengracht 6J Wildschut pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1894Rozengracht 6Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanpakhuis (210 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Gerrit Willems van der Ploeg... vdP, en Grietje Gerrits Kok; BS huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-292, wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Klaaske de Vriesgeb 1810 HRL, huwt met Gatze de Groot, (gk), N.H., A 13 mrt 1852 Witmarsum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-032, wijk H-070


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Petrus Daum... Ev. Luth., zv Johannes D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1894H-070 (bij de Kleine Sluis)Jan S. IJzenbeekpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1894H-077 (Rozengracht)Sicco IJzenbeekpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1894Rozengracht 6 (H-077)fa. Hubert Jans (en Co.)pakhuis


1928 - kentekenadresnaam
B-13158
Rozengracht 6Minze de Vries


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.B.C. Algra868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.B.C. Algra2868Pakh de Hamer Zaden en granen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 6rijksmonument 20640
  terug