Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 64-1884-1874-188H-070H-077


Naastliggers vanRozengracht 6
ten oostenRozengracht 8
ten zuidenRozengracht 4
ten westenRozengracht 4
ten noordende Rozengracht


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066v van 22 dec 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het nieuw verlaat]00‑00‑00 cghof of ledige plaats en twee kamers ten zuiden daarvan
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenDirck Masen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperAacht Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Robijns, en
verkoper q.q.Jan Schellinghwouw, curator te Franeker
verkoper q.q.Pyter Syoerdts, curator
verkoper q.q.Meynert Wytses, curatoren over
verkoperde onmondige weeskinderen van wijlen Pyter Robijns


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6zuider nieuwe stad712‑00‑00 ggdrie huissteden of een hof
koper provisioneelHaancke Hessels
naastligger ten oostenJacob Willems Vlasbloem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van ?, (b) drie huissteden of een hof in de zuider nieuwe stad. Ten O. Jacob Willems Vlasbloem, ten W. en N. de straat. Provisioneel koper is Haancke Hessels voor 712 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0100v van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende plaetsen van wijlen Pyter Robijns


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0075r van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]937‑10‑00 cgdrie ledige plaatsen of huissteden aan elkaar gelegen
koperAnne Thomas
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Willems de Graeff
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Pieter Robijns
verkoper van 1/3Cornelis Sioerdts Boncq
verkoper van 1/3Haentie Hessels, en zijn broer
verkoper van 1/3Jacob Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Thomas koopt drie ledige plaatsen offe huyssteeden in de suyder nieuwe stadt. Ten O. Jacob Willems de Graeff, ten W. de straat. Iedere plaats belast met 4 cg. aan Stadt. Verkocht door de erfgenamen van wl. Pieter Robijns die het per decreet verkregen hebben van Haentie en Jacob Hessels, gebroeders, voor 937 cg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0284r van 15 sep 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0135r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Thomas


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hierna genoemde 1/2 huis en brouwerij


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6Rozengracht [staat: bij het Swart Verlaet]0‑00‑00 ggbrouwerij en 1/2, wezende van beneden tot boven, woning en hof achter de brouwerij
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenRogier de Cocq
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet hiervoor genoemde 1/2 huis en de hof van Baucke Feddrix
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriettie Lolckes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Heeresbrouwer


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 6achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hiervoor genoemde hof


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6achterRozengracht [staat: bij het Swart Verlaet]0‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Claesen
naastligger ten zuidende lijnbaan
naastligger ten westenClaes Dircksen
naastligger ten noordende hiervoor genoemde hof
verkoperGriettie Lolckes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Baucke Heeres, voor haarzelf en als wettige voorstander van haar kinderenbrouwer


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6zuider nieuwe stad, bij het zwart vallaat3000‑00‑00 gghuis, brouwerij en hof achter het huis en brouwerij en een kamer ten zuiden van de hof tegenover de lange lijnbaan en heeft de weduwe van Claes Dircxen ten westen
koperWillem Dircxen c.u.brouwer
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rogier de Cock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBuke Feddrix Andla
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Francois van Beemen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircxen, brouwer, koopt een huis met ten O. een brouwerij en een hof er achter en een camer ten Z. van die hof, tegenover de Lange Lijnbaan, in de Z. nieuwe stad bij het Swart Vallaat. Ten O. erven Rogier de Cocq, ten W. Aucke? Feddricx. Voor de inventaris en condities Gekocht van Trijntje Jans wv Francois? van Beemen?, voor 3000 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266r van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Dircxen brouwer


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0094v van 11 okt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg west van de hof
naastligger ten westenWillem Dircx brouwer


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0200v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0043r van 7 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6Zuiderhaven ZZ tegenover de Lange lijnbaan bij het Zwart vallaat4903‑00‑00 cghuis, brouwerij, grond waarop de nieuwe mouterij staat, een hof met bomen en planten en een kamer ten zuiden
koperAugustijn Pytters c.u.brouwer
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSymen Jelles Stijll
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBucke Feddricx Andla, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jacob Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Pieters, brouwer, koopt een huis, brouwerij en de grond waarop de nieuwe mouterij staat, en een hof met bomen etc. en een camer ten Z. daarvan, tegenover de Lange Lijnbaan. Alles bij elkaar staande omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Simon Jelles Stijl, ten W. wd. Jacob Gerryts. Gekocht van Willem Dircxen, voor 4903 cg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092v van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0097r van 26 jul 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Augustinus Pyters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 82Rozengracht 6huis etc.
eigenaarN. Stanzen
eigenaarJ. Mockema
gebruikerJ. Mockema
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 53vRozengracht 6huis etc.
eigenaarM. Stansen
eigenaarJoh. Mockema
gebruikerJoh. Mockema
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio Rozengracht 6huis en pakhuis
eigenaarJan Symons
gebruikerEgbert Heykamp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187 , folio 53vRozengracht 6pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0351r van 29 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6kleine sluis, nevens de kolk van de2000‑00‑00 cg2/3 pakhuis
koperTeunis Jarigs van der Ley, broer vankoopman
koperJan Jarigs van der Ley koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Esge Lieuwes
naastligger ten zuidenHeidecamp bode
naastligger ten westenHeidecamp bode
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en kolk]
verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten)Aaltie Anderies voor zich, gehuwd met
verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten)Jacob Jarigs van der Leykoopman
verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten)Jacob Jarigs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 251r maar verkeerd genummerd in het origineel] Teunis- en Jan Jarigs van der Ley, gebroeders, kopen 2/3 deel van een groot pakhuis ('de Hamer'), voor weinige jaren nieuw gebouwd, nevens de Kolk van de Kleine Sluis. Ten O. Esge Lieuwes, ten Z. en W. de bode Heidcamp, ten N. de straat en de Kolk. Gekocht van Aaltje Andries x Jarig Jacobs van der Ley. Er is geniaard.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-187Rozengracht 6Jacob Tjallings, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187 , folio 53vRozengracht 6pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
huurwaarde totaalhier foutief genummerd 4-186/2]‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0148r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob van der Ley
naastligger ten westenEgbert Heidkamp


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0215r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6Rozengracht [staat: Klein Vallaat]449‑00‑00 gg1/3 pakhuis
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman
koperJan Jarigs van der Ley koopman
naastligger ten oostenFokke Symons c.s.
naastligger ten zuidenHeidkamp bode
naastligger ten westenHeidkamp bode
naastligger ten noordenstraat
verkoperAeltie Andrys, gehuwd met
verkoperJacob Jarigs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis- en Jan Jarigs van der Ley, gebroeders, kopen 1/3 deel van 'de Hamer'. Gekocht van Aeltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley.


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-187, fol. 73vRozengracht 6Jacob Tjallings cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderentimmerman23:12:00 cg3:19:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187 , folio 54rRozengracht 6pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187 , folio 54rRozengracht 6pakhuis
eigenaarDaniel Heinzius
gebruikerDaniel Heinzius
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6Rozengracht ZZ bij de kleine sluis5000‑00‑00 cgpakhuis
koper op redemptiede heer Daniel Heinsius, gehuwd metde Hamer
koper op redemptieJuffrouw Debora Hartman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Heydkamp
naastligger ten westende weduwe van wijlen Heydkamp
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperTeunis van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Heinsius x Debora Hartman kopen pakhuis 'de Ham(m)er' aan de zz. van de Rozengracht, met vrije op- en afslag en in- en uitvaart in de kolk van het Klein Vallaat. Geen verplichting tot het betalen van sluisgeld dan alleen bij doorvaart, volgens een besluit van het Hof van Friesland. Ten O. Jacob Symons, kuiper, ten W. en Z. wd. Heydkamp, ten N. de straat en kolk. Gekocht van Teunis van der Ley. Verkoop bij redemptie, het pakhuis kan binnen drie jaren weer worden teruggekocht (of verkocht) worden aan de vorige eigenaar, tegen dezelfde koopprijs.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0106r van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDaniel Heinsius
naastligger ten oostenJacob Symons


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0137r van 15 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 6Rozengracht ZZ nevens de Kolk van het Klein Vallaat5000‑00‑00 cgpakhuis
koperJelle Wildschut, gehuwd metde Hamer
koperBaudina Stinstra
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper
naastligger ten westenTjalle J. Bosscha
naastligger ten zuidenTjalle J. Bosscha
naastligger ten noordenRozengracht en Kolk
verkoperDaniel Heinsius, gehuwd metkoopman
verkoperDebora Hartman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Wildschut x Baudina Stinstra kopen het pakhuis 'de Hamer', naast de kolk van het Klein Vallaat, zz. Rozengracht. Ten O. Jacob Symons, kuiper, ten W. en Z. Tjalle J. Bosscha, ten N. de straat en kolk. Gekocht van Daniel Heinsius x Debora Hartman. Zie dossier Rozengracht.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 95vRozengracht 6pakhuis
eigenaarJelle Wildschut
gebruikerJelle Wildschut
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0158r van 6 dec 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Wilschut


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 95vRozengracht 6pakhuis
eigenaarJelle Wildschut
gebruikerJelle Wildschut
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-188 , folio 95vRozengracht 6pakhuis
eigenaarJelle Wildschut
gebruikerJelle Wildschut
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
grondpacht vanJelle Wildschut
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0277r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Wildschut


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-188 , pag. 92Rozengracht 6Jelle Wildschut 4‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Jelle Wildschut... H-044, tuin & zomerhuis; medegebruiker Douwe Martens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-070, pakhuis, 1814. (GAH204); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 voor 2 1/2 loopen lijnzaad ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-070Rozengracht 6J Wildschutpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1894Rozengracht 6Jan IJzenbeek koopmanHarlingenpakhuis (210 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Gerrit Willems van der Ploeg... vdP, en Grietje Gerrits Kok; BS huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-292, wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Klaaske de Vriesgeb 1810 HRL, huwt met Gatze de Groot, (gk), N.H., A 13 mrt 1852 Witmarsum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-032, wijk H-070


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Petrus Daum... Ev. Luth., zv Johannes D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1894bij de Kleine Sluis H-070Hendricus Huisman pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1894Rozengracht H-077 Sicco IJzenbeek pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1894Rozengracht 6 (H-077)fa. Hubert Jans (en Co.)pakhuis


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13158
Rozengracht 6Minze de Vries


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.B.C. Algra868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.B.C. Algra2868Pakh de Hamer Zaden en granen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 6rijksmonument 20640


2023
0.10376405715942


  terug