Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Steenhouwersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Steenhouwersstraat 2 4-195 4-198 1/2 H-ong H-ong
   huisnummer hoger Steenhouwersstraat 2 4-197 4-198 1/2 H-ong H-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Steenhouwersstraat 4 4-195 4-198 H-156 H-189
 huisnummer lager  huisnummer hoger Steenhouwersstraat 4 4-197 4-198 H-156 H-189
 huisnummer lager   Steenhouwersstraat 6 4-195 4-198 H-155 H-188
 huisnummer lager   Steenhouwersstraat 6 4-197 4-198 H-155 H-188
- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2A. BambachPassage, dehotel café restaurant


 


 


 


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0147v van 1 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 6Steenhouwersstraat WZ aan de hof van wijlen Jacob Loushoekhuis
 
koperWillem Beernts, gehuwd met124-00-00 GG
koperJeltie Lammerts
verpachter grondhet grote huis 1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Admiraliteit van Friesland: lijnbaan
naastligger ten noordende hof van wijlen Jacob Lous
naastligger ten noordenHenning Lampes
verkoperHarnius Amama, gehuwd met
verkoperJancke Moriaus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Beernts x Jeltie Lammerts kopen een hoekhuis staande aan de hof van wl. Jacob Lous. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W.?, ten Z. de straat en de lijnbaan, ten N. Henning Lampen en die hof. Belast met 30 stuivers grondpacht aan de eigenaars van het grote huis. Gekocht van Harnius Amama x Jancke Moriaus, voor 624 GG.


 


 


 


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0007r van 18 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 6[niet vermeld]huis
 
koperGerrit Cornelis c.u.280-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSioerd Tiepkes c.u.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Cornelis c.u.


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0240v van 5 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 6Lange Lijnbaan, bij de1/2 kamer
 
koperJacob Feyes 55-00-00 GG
eigenaar van 1/2Wybrich Feyes, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Arien Ariens
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenPytter Ariens
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westenJarich Frieses glasmaker
naastligger ten noordenhet hof van wijlen Taecke Lauta
verkoperPytter Ariens


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017v van 17 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 6Steenhouwersstraat WZ [staat: bij de grote lijnbaan aan des kopers hof]huis
 
koperWytzo Beima, gehuwd metkapitein bij de Admiraliteit500-00-00 GG
koperReinuke Thijssen
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: de straat aan de stadsvesten langs lopende]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Wytzo Beima, gehuwd metkapitein bij de Admiraliteit
naastligger ten noordenReinuke Thijssen
verkoperde erfgenamen van Antie Jans


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0174r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZ [staat: bij des Lands Lijnbaan, achter de koper]kamer
 
koperde heer Adius secretaris20-17-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHebbel Beernts
naastligger ten westende heer Adius secretaris
naastligger ten noordende kamer van Jacob Aukes, naast
Hendrick Schijffels
verkoperdr. W. Knijffacademiae secretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdigerus Adius, secretaris bij de Admiraliteit, koopt een camer omtrent `s lands lijnbaan, achter zijn huis. Ten O. de straat, ten W. de koper, ten Z. Hebbel? Beernts, ten N. de camers van Jacob Auckes, naast Hendrick Schijffels? Gekocht van dr. W. Knijff, academiae secr., voor 20 gg.


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0233v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat [staat: straat lopende van het Zwart Vallaat naar het bolwerk]huis
 
koperWillem Coenes mr. knoopmaker en koopman15-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPaulus Gemmenich secretaris
naastligger ten westenPaulus Gemmenich secretaris
naastligger ten noordenAaert Hendricks
verkoperAucke Jacobsmr. metselaar


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0306r van 12 jan 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZhuis
 
koperJoannes Clases panbakker64-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuideneen kamer
naastligger ten westenhuis en tuin van de heer Adius
naastligger ten noordenhuis en tuin van de heer Adius
verkoperAart Hendricksschilder


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0217v van 8 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZkamer
 
koperde heer Saco van Idsinga oud gedeputeerde van Friesland en nu gecommiteerde van de stad25-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenJacobus Gemmenich I.U. Student
naastligger ten westenJacobus Gemmenich I.U. Student
naastligger ten noordenJohannes Jans mr. pannebakker
verkoperWillem Koenesknoopmaker en koopman


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0079r van 6 okt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZ op de hoekhuis
 
koperJan Hendriks, gehuwd metlinnenwever178-00-00 CG
koperJidtie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: stadsvesten ]
naastligger ten westenAndries Jansen gleibakker
naastligger ten noordenhof van A. Widenbrugh ontvanger
verkoperBerber Jans, weduwe van
wijlen Willem Willemsmr. linnenwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks, linnenwever x IJdtie Jans koopt huis in de zogen. Steenhouwersstraat. Ten O. die straat, ten W. gleibakker Andries Jansen, ten Z. de stadsvesten, ten N. de hof van de Ontvanger Widenbrugh. Gekocht van Berber Jans wv mr. linnenwever Willem Willems.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 2
eigenaarJan Meinerts
gebruikerJan Meinerts
opmerkingpro deo versogt
4-197Steenhouwersstraat 2huis, hoff etc.
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerde heer Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-195Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarNeeltie Dirks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
4-197Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarwed. de hr. Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarNeeltje Dirks erven
gebruikerNeeltje Dirks erven
opmerkingpauper
4-197 Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0002r van 2 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ achter de heer Widenbrug1/3 huis (1/4 en 1/12)
 
koperRinke Stellingwerf, gehuwd metontvanger40-00-00 CG
koperHylkjen Pyters
verkoperJohannes Baltes, gehuwd met
verkoperPytje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinke Stellingwerf, ontvanger te Marrum? x Hylkjen Pyters koopt 1/4 + 1/12 van een huis achter de heer Widenbrug in de Steenhouwersstraat. De kopers hebben zelf al een gedeelte in bezit. Gekocht van Johannes Baltes x Pytje Willems.


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0082v van 16 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ achter de heer Wijdenbrug1/3 huis (1/4 en 1/12)
 
koper door niaarP. B. van Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland63-07-00 GG
eigenaar van 2/3Thomas Hiddes c.u.
verpachter grondde heer Wijdenbrug 3-00-00 CG
geniaarde koperGerben Tjeerdskoopman en lijnslager
bewonerThomas Hiddes c.u.
naastligger ten oostenSteenhouwerstraat
naastligger ten zuidende heer Wijdenbrug
naastligger ten westende heer Wijdenbrug
naastligger ten noordende heer Wijdenbrug
Johannes Clonckers, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Rinco Stellingwerf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaP.B. van Wijdenbrug koopt, na niaar rat vicinitatis tegen Gerben Tjeerds, 1/4 + 1/12 van een huis in de Steenhouwersstraat, achter zijn eigen huis. Ten O. DIE straat, ten W., Z. en N. de koper zelf. Gekocht van Rinke Stellingwerf.


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0086r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZ2/3 huis (1/2, en 2/3 van 1/4)
 
koper door niaarPieter Berent Tjeerds van Wijdenbrugh 111-07-00 GG
verpachter grondde heer Wijdenbrugh 3-00-00 CG
geniaarde koperGerben Tjeerdslijnslager
bewonerThomas Hiddes c.u.
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidende heer Wijdenbrugh
naastligger ten westende heer Wijdenbrugh
naastligger ten noordende heer Wijdenbrugh
verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4)kleinkinderen van wijlen Janke Johannes, weduwe van
verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4)wijlen Janke Claesen, met als alimentators
de Gereformeerde Gemeente: diaconieMarrum
verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4)Rinco Stellingwerf, zoon van
wijlen Janke Johannes, met als curator over de boedel
dr. Johannes Clonkersadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 3/12 (1/4)Claes Johannes
verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4)Hendrik Baltus, envarenspersoon
Engeltje Baltus, gehuwd met
Thomas Hiddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Berent Wijdenbrug koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gerben Tjeerds, 2/4 en 2/12 van bovengenoemd huis in de Steenh. straat. Ten O. de Steenh. straat, ten Z., W. en N. de koper, die ook al eigenaar is van de rest. Gekocht van de kindskinderen van wl. Janke Johannes, laatst wd. Jan Claesen, deels als erfgenamen van haar zoon Rinke Stellingwerf. Het zijn Claes Johannes, Hendrik Baltus en Aeltje Baltus x Thomas Hiddes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Steenhouwersstraat 2huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-06 CG
4-197 Steenhouwersstraat 2kamer
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
opmerkingdoet geen huir


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-195 Steenhouwersstraat 2de hr. Wijdenbrug, bestaande uit 11 personen
aangebooden capitaal150-00-00 CG


 


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0068r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZkoetshuis, stalling en kamer
 
koperHendrik Philip Stambke kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland250-21-00 GG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAlbert Bolman
naastligger ten noordenCornelis Jacobs Coster
verkoperPieter Barend van Wijdenbrug, onder het korps vanritmeester van een compagnie huzarenBreda
Rhijngrave van Salmkolonel in dienst der Verenigde Nederlanden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH.P. Stambke koopt voor zichzelf een koetshuis, stalling en camer in de Steenhouwersstraat. Ten O. en Z. de straat, ten W. Albert Bolman en anderen, ten N. Cornelis Jacobs Coster. Gekocht van P.B. van Wijdenbrugh. Veel bedingen.


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0074r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraathuis
 
koperCornelis Jacobs Coster cementmolenaar en koopman105-00-00 GG
huurderjuffers Theekens
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenHendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
naastligger ten westenJan Rutgers c.soc.
naastligger ten noordenJan Rutgers c.soc.
Hendrik Philip Stambke, gelastigde vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperPieter Baerend van Wijdenbrug, onder het korps vanritmeester van een compagnie huzaren
Rhijngrave van Salmkolonel in dienst der Verenigde Nederlanden's-Gravenhage
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs Coster, koopman en cementmolenaar, koopt huis in de Steenh. straat. Ten O. de Steenh. straat, ten W. en N. Jan Rutgers, ten Z. de verkoper, Pieter Baerend van Wijdenbrugh te `s-Gravenhage.


 


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0076v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZhuis
 
koperJan A. Rauwerda 200-00-00 GG
huurderKarel Hansen c.u.
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidendr. Stambke
naastligger ten westenJan Rutgers c.s.
naastligger ten noordenJan Rutgers c.s.
verkoperCornelis Jacobs Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan A. Rauwerda koopt huis. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W. en N. Jan Rutgers c.s., ten Z. dr. Stambke. Gekocht van Cornelis Jacobs Coster.


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0091r van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 2Steenhouwersstraat WZhuis
 
koperMettje Martens, weduwe van68-00-00 GG
koperwijlen Jan Baukes
huurderTjerk Pieters c.u.28-00-00 CG
huurderGrietje Hanses 26-00-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenH. P. Stambke
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoper q.q.Jan Harkema, procureur vanexecuteur van BarradeelOosterbierum
verkoperJan RauwerdaOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMettje Martens wv Jan Baukes koopt huis. Ten O. de Steenhouwersstraat, ten W. en N. Jan Schiere, ten Z. H.P. Stambke. Geen grondpacht. Gekocht van Jan A. Rauwerda te Oosterbierum voor 68 gg.


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0160r van 21 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat WZhuis, stalling en wagenhuis
 
koperClaas Lourens Coster mr. slager405-00-00 CG
huurderSjouke Claases melktapper45-00-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMetje Martens*
naastligger ten westenJan Schiere
verkoper q.q.Pieter Barends Embdenaar, redder van
verkoperde boedel van Henri Philip Stambkeadvocaat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-198 Steenhouwersstraat 2Jan Schiere5-00-00 CGhuis


 


 


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0147r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Steenhouwersstraat 4Steenhouwersstraat wijk H-155huis
 
koperMarten Jans koopman400-00-00 CG
huurderKlaas Jacobi 29-00-00 CG
naastligger ten oostenSteenhouwersstraat
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordende weduwe van Jan Baukes
verkoperKlaas Lourens Koster


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-156Steenhouwersstraat 4Marten Jans Schaafsma... ovl 1817, huw 1818, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk H-155, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-156, koopman, 1814. (GAH204); weduwe M.J.S. eigenaresse van perceel nr. 861 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-156Steenhouwersstraat 4Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
H-155Steenhouwersstraat 6 pakhuis


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 en 12 van 17 feb 1830
adressoortbedraggebruik
H-156Steenhouwersstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 3452huis en groot pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperAafke Aukes Zein (wv Marten Jans Schaafsma)
koperJan Jans Glinstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1911Steenhouwersstraat 2Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis en erf (290 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1911Steenhouwersstraat 4Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis en erf (290 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1911Steenhouwersstraat 6Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis en erf (290 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 1 feb 1832
adressoortbedraggebruik
H-156Steenhouwersstraat 4koopaktefl. 3100huis en pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperJan Jans van Glinstra
koperMartinus Harmens Lieuwma (gehuwd met Aafke Aukes Zein)


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-156Steenhouwersstraat 4Jan Martens Schaafsma, overleden op 4 november 184223 jr (geboren 16/3/1819), koopman, overleden Naaktemannenstraat H 156, gehuwd, geen kinderen, zoon van wijlen Marten Schaafsma en Aafke Aukes Zein (thans vrouw van Martinus Harmens Lieuwma, mr. smid), broer van Janna (vrouw van Cornelis Teves, kantoorbediende) en minderjarige Auke, Marten, Bouwe, Geeske en Riemke Martens Schaafsma, halfbroer van minderjarige Harmen en reeds 18/2/1843 overleden Trijntje Martinus Lieuwma (uit 2e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-156Steenhouwersstraat 4Hendrick Wilhelm Bohmers, overleden op 8 februari 184352 jr, geboren Wattenscheid/Westfalen 13/8/1790, katoenspinner, overleden Kleine Sluis H 156, man van reeds overleden Sytske Teunis Houtsma, vader van minderjarige Johan-Christiaan Hendriks Bohmers (voogd is Tjardus Houtsma, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-156Steenhouwersstraat 4Sytske Teunis Houtsma, overleden op 1 maart 184351 jr, geboren Almenum 17/2/1792, overleden Zuiderhaven H 156, wed. Willem Bohmers, moeder van minderjarige Johan-Christiaan Bohmers (voogd is Tjardus Houtsma, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-156Steenhouwersstraat 4Antje Jans van der Mey, overleden op 13 augustus 184677 jr (geboren 25/2/1769), overleden Zuiderhaven H 156, wed. Cornelis Tevis, moeder van Baukje (vrouw van Egbert Rubertus Borchers, te Haarlem), wijlen Jan (vader van Cornelis, kantoorbediende, Tevis en Sophia-Maria Jans Tevis) en wijlen Wiepkje Cornelis Tevis (vrouw van Egbert Bergman, moeder van Anna-Gesina, Jan en Cornelis Egberts Bergman), legaat fl. 700,- voor onechte zoon van genoemde Wiepkje C. Tevis, met name Harmen Tevis, varenspersoon Middelburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-155Steenhouwersstraat 6Antje Symons van Hoek... 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-086, 90, 155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-156Steenhouwersstraat 4Tjepke Jans Laanstra... dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1838, ovl 1840, huw 1841, huw 1855, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-156; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-111; ... (alles)


1888 - variaadresbronbericht
Steenhouwersstraat 2Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Sierdtje Bakker, wed. van Lykle de Boer, in wijk H no. 189, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1890 - variaadresbronbericht
Steenhouwersstraat 2Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Sjouke J. Polstra een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 189 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2449Steenhouwersstraat 2 (H-ong)Gaele Fokkemawoonhuis
Sectie A nr. 4256Steenhouwersstraat 4 (H-189)Gaele Fokkemawoonhuis
Sectie A nr. 4257Steenhouwersstraat 6 (H-188)Gaele Fokkemawoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Steenhouwersstraat 2Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Steenhouwerstraat 2 Pieter Zuiderhofbierbottelaar
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0
Steenhouwerstraat 4 Hijlke Vissermanconducteur S.S.
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0
Steenhouwerstraat 6 Siebe Schachtschabelzonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Steenhouwersstraat 2L. de Vriescafehouder
Steenhouwersstraat 6S.Schachtschabelzeeman
Steenhouwersstraat 6aC.Feenstraschipper


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2A. Bambachcafé


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2A. BambachPassage, decafé


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr. 2A. Bambach311Café


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr. 2A. Bambach966Hötel-café-rest.


1948 - kentekenadresnaam
B-33772
Steenhouwerstraat 4Firma Hein de Windt


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Steenhouwersstr.A. Bambach966Hotel-café-rest.


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2W. Kloostermanhandel in alle soorten brandstoffen


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Steenhouwersstraat 2, HarlingenSteenhouwersstraat 2W. Kloostermanhandel in alle soorten brandstoffen


1965 - adresboekadresnaam
Steenhouwersstraat 2A.C. (Albertus) Bambach
  terug