Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinhuisstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinhuisstraat 114- 4- H-154H-


Naastliggers vanSpinhuisstraat 11
ten oostenSpinhuisstraat 13
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 9
ten noordende Rozengracht


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016ra van 11 mrt 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat langs de Stadsvesten]


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0095r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJarig Westra


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0281r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0037r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenmr. J. Westra


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0195r van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer P. Tetrode


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0214v van 2 feb 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHubert Jans


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-154Spinhuisstraat 11Sikke Bonnes... 1790 is ged en genaamdt Bonne. Afgegeven apr 1815, de Schout van de Gemeente ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-154Spinhuisstraat 11Wopke Djoerds van der Stel... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-154, pakhuis; gebruikers Sikke Bonnes, sjouwer, en Johannes van Beemen, 1814. (GAH204); W.D. v. d. S. eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-154Spinhuisstraat 11W D van der Stel Sikke Bonnes sjouwer
H-154Spinhuisstraat 11W D van der Stel Johannes van Beemen pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1912Spinhuisstraat 11Berend PolkramerHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-154Spinhuisstraat 11Maaike de Boer... 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-154Spinhuisstraat 11Hendrik Harmens Bandsma, overleden op 3 november 183950 jr, timmerknecht, overleden achter de nakende man H 154, gehuwd. (CzOG nr. 80) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-154Spinhuisstraat 11Aukje Hilverson... Marijke Christoffels Wagenaar; BS huw 1824, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-137, 211, 217, 221, wijk H-154; oud 40 jaar, (geslnm: Hilversum), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-154Spinhuisstraat 11Hiltje Wybes Faber... 1810, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Wybe Sijbrands Faber en Teuntje Bonefacius ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-154Spinhuisstraat 11Klaas Jelles Hidma... Kerk HRL 1801, BS huw 1834, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-085, 114, 127, 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-154Spinhuisstraat 11Marten Jelles Hibma... 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-154Spinhuisstraat 11Sjoerd Mulder... 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-103; VT1839; S. Muller, eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-154Spinhuisstraat 11Ype Dirks van Vliet... in 1859, zv Dirk Wiebes vV, en Aafke IJepes; BS huw 1824, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-132, wijk H-154; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1912Spinstraat H-154Joseph Roelof Markensteinwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4884Spinhuisstraat 11 (H-085)Theodorus Keijzerwoonhuis
  terug