Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spinhuisstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSpinhuisstraat 74- 4- H-152H-


Naastliggers vanSpinhuisstraat 7
ten oostenSpinhuisstraat 9
ten zuidende Spinhuisstraat
ten westenSpinhuisstraat 5
ten noordenRozengracht 12


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStadsvesten en het vanepadt


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbaanpad en stadsvesten


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0101v van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spinhuisstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamers van Inne Gerrits n.f.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0174v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spinhuisstraat 7Spinhuisstraat NZ [staat: oosteinde baanspad bij de stadsvesten]50‑00‑00 GGkamer met een weefwinkel erachter
koperEsge Lieuwes, gehuwd metkoopman
koperFoeckjen Symens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Michiels
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanspad en straat]
naastligger ten westenEsge Lieuwes c.u.koopman
naastligger ten noordenEsge Lieuwes c.u.koopman
verkoperInne Gerritsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEesge Lieuwes x Foeckje Symons Stijl koopt een camer met weefwinkel erachter, aan het oosteinde van het Baanpad omtrent de Stadsvesten. Ten O. erven Joost Michiels, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en het Baanpad. Gekocht van Inne Gerrits, mr. schoenmaker, voor 50 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-152Spinhuisstraat 7Tymen Gonggrijpgeb 1803 HRL, ovl 25 dec 1812 HRL; wijk H-152, zv Albert G, en Sintje Petrus; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-152Spinhuisstraat 7Trijntje Johans Sanheimgeb 1796 HRL, ovl 28 mei 1813 HRL; wijk H-152, dv Martinus S, en Elisabeth Johannes; BS ovl 1813; geb 13 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Johan Martin Sanheim en Elisabeth Johannes


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-152Spinhuisstraat 7 de Stad casern


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1914Spinhuisstraat 7Jan Klazes ReitsmakoekbakkerHarlingenhuis (35 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-152Grietje de Haas46 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
H-152Harmen Bandsma26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-152Johs. Bandsma18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-152Feike Bandsma9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-152Dirk Bandsma4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-152Iemkje Bandsma23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-152Anna Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-152Imkje Bandsma14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-152Wilhelmina Bandsma12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-152Spinhuisstraat 7Grietje Harmens de Haas... ovl 1839, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-145, 146; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-152; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4947Spinhuisstraat 7 (H-083)Petrus L.C. Mirandewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 7aR. v/d Zeegrondwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Spinhuisstraat 7S. (Sijbren) Wassenaar
  terug