Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 46 4-191 4-202 H-160 H-194
Naastliggers vanZuiderhaven 46
ten oostenZuiderhaven 48
ten westenZuiderhaven 44
ten noordende Zuiderhaven


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0048v van 29 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad]hof met schuur
 
koperHesselus Wringer, gehuwd metmonstercommissaris1010-00-00 GG
koperTiaka Ansta
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenDoetie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sybe Anes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJurien Scheltes
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJacob Claessen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHesselius Wringer, monstercommissaris van de Provincie x Tiaka Anstra (?) koopt hovinge met bomen etc. en een schuur, waarvan de Heeren van de nieuwe directie een pakhuis en opslag hebben gemaakt, maar deze weer zullen afbreken. Ten O. Doedtie wv Sybe Anis, ten W. Jurien Scheltes (Fontein?). Gekocht van Jacob Claessen.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079r van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0053v van 9 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Pyters


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159v van 21 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 46zuider nieuwe stad naast het College, in dehuis, hof en ledige plaats of de huisstede ten westen
 
koperburgerhopman Abraham Groenwolt, gehuwd metcommies Admiraliteit in Friesland2999-22-08 GG
koperNieske Jans Wierdsma
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
huurderSibrandt Baard c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: hof
naastligger ten zuidenschuur waardoor vrije in- en uitgang naar de Lijnbaansstraat
naastligger ten westende hof van Claas Jurjens Fontein
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerLijnbaanstraat
verkoperde Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Groenewolt, commies bij de Admiraliteit x Nieske Jans Wierdsma koopt huis, hof en ledige plaets ten W. daarvan, in de Zuider Nieuwe stad, naast het College, en laatst bewoond door de Ontvan ger Generaal Sibrandt Baard. Ten O. het College met zijn hof, ten W. de hof van Claas Jurrien Fontein. Met vrij in- en uitgang door de schuur ten Z., naar de Lijnbaenstraat. Gekocht van de Raaden ter Admiraliteit in Friesland.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0232v van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233r van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0239r van 27 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123v van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van Abraham Groenwolt commies


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ naast het Engelse huis1/2 huis met plaats, bleekveld en hof en een vrije uit- en ingang in de straat van de Lange Lijnbaan
 
koperde heer Pierius Heemstra, gehuwd metcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland1600-00-00 GG
koperjuffrouw Anna Amama
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenhet Engelse huis
naastligger ten zuidende kamers van oud burgemeester Wiltfang
naastligger ten westende hof van Claas Fontein
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperNieske Jans Wiertsma, weduwe van
verkoperwijlen Abraham Groenwoltcommies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierius van Heemstra commies-generaal x Anna Amama koopt 1/2 huis naast 'het Engels Huis', met een tuin erachter, een grote hof en stalling en vrij uit- en ingang in de Lijnbaenstraat. Ten O. 'het Engels Huis', ten W. de hof van Claes Fontein, ten Z. de burgemeester Wiltvang. Gekocht van Nieske Jans Wiert sma wv Abraham Groenwolt, voor 1600 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0033va van 26 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ naast het Engels huishuis met plaats, hof en paardestal en een vrije uitgang in de straat aan de Lange Lijnbaan
 
koper provisioneelPierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland3200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenhet Engels huis
naastligger ten zuidende kamer van oud burgemeester Wiltfang
naastligger ten westende hof van Claas Jurjens Fontein
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerde lange lijnbaan
verkoper q.q.Jurjen Groenwolt, curatorkapitein
verkoper q.q.Isaac Groenwolt, curator overkapitein
verkoperde kinderen van Nieske Jans Wierdsma, weduwe van
erflaterwijlen Abraham Groenwoltcommies
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0020va van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koper provisioneelReiner Fontein 2800-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe Johanna Adius, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Bruynsvelt schout bij nacht
naastligger ten zuidenGerryt Harmens
naastligger ten westenReiner Fonteyn
naastligger ten noordenzuider nieuwe haven
verkoperAnna Amama mede voor haar onmondige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0356v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensr. Reyner Claassen Fontein


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-191Zuiderhaven 46huis en hoff
eigenaarReiner C. Fontein
gebruikerReiner C. Fontein
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-191Zuiderhaven 46huis
eigenaarReiner Fontein
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-191 Zuiderhaven 46huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruikerReinder Fonteyn
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0197v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Lamsma
naastligger ten oostenals bewoner ds. Boterweg predikant


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0200r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ [staat: Zuider- of Nieuwehaven]huis, hof en wagenhuis
 
koperSimon Clasen Lamsma, gehuwd met1400-00-00 GG
koperAefke Tolsma Minnertsga
huurder wagenhuishr. Vliethoorn
huurder huisds. Boterweg
naastligger ten oostenKempenaar
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenFrederik Vliethoorn
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Clasen Lambsma, erfgezetene x Aefke Tolsma onder Minnertsga, koopt huis en hof, camer en wagenhuis. Ten O. D. de Kempenaer, ten W. Vliethoorn, ten Z. de Baenstraat, ten N. de straat en haven. Verkopers erven Reyner Clasen Fontein.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Lambsma koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-191 Zuiderhaven 46huis
eigenaarde heer Kempenaar
gebruikerde heer Kempenaar
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0120v van 16 okt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-191 Zuiderhaven 46de hr. Kempenaer, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal100-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0066v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZhuis en hof, paardenstal, wagenhuis en kamer
 
koperRobijn Arjens, gehuwd metkoopman5500-00-00 CG
koperAntje Jans Bakker
naastligger ten oostenDankert de Kempenaar
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Jan Sybouts Cramer, weduwnaar vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Lijsbet Cornelis de Jong
verkoper q.q.Jan Sybouts Cramer, vader en voogd vankoopman
verkoper van 1/6hun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer minderjarig, en
verkoper van 1/6Sybout Jansen Cramer minderjarig, en
verkoper van 1/6Sjoukje Jansen Cramer minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Arjens x Antje Jans Bakker koopt een voortreffelijk huis en hof, paardenstal, wagenhuis en een camer, met alle goederen, ook het beeld met de piedestal, zz. Zuiderhaven. Ten O. Dankert de Kempenaer, ten W. Fokke Tjeerds van Esta, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Jan Sybouts Cramer, voor zich voor 1/2 en als vader van zijn kinderen bij zijn wl. vrouw Lijsbeth Cornelis de Jong, voor de andere 1/2. (Verkoop bij redemptie voor 1 jaar voor de verkoper.).


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-191 Zuiderhaven 46huis
eigenaarde hr. Kempenaer
gebruikerde hr. Kempenaer
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-03-10 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0146v van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRobijn Arjens


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0279r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van wijlen Robijn Arjens


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0104v van 3 sep 1786 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenA. J. Conradi


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-202 Zuiderhaven 46A J Conradi6-00-00 CGhuis


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-160Zuiderhaven 46A J Conradi A J Conradi secretaris


1823 - bewonersadresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Albertus Jacobus Conradi... Johanna Binkes, in leven secretaris der stad HRL, rendant, (); BS ovl 1823; 1826 overlijdens; ovl wijk H-160/Zuiderhaven 46, Grote Kerk; vd Gaast, begraaflijst; doctor, aangesteld tot gemeentesecretaris, betaalt de ... (alles)


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-160Zuiderhaven 46Albertus Jacobus Conradi, overleden op 4 augustus 1823oud-Secretaris (Zuiderhaven-Z H 160), man van Alida-Johanna Binkes (testamentair erfgenaam), geen kinderen (zoon Petrus is reeds overleden). Saldo fl. 16.959,91. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - bewonersadresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Alida Johanna Binkes... ovl 27 jan 1826 HRL, huwt met Albertus Jacobus Conradi; BS ovl 1826; Alide Jacobus B, sterfhuis wijk H-160/Zuiderhaven 46, Grote Kerk; vd Gaast, begraaflijst; Mr. Albertus Jakobus Conradi, advocaat voor den hove ... (alles)


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-160Zuiderhaven 46provisionele en finale toewijzingfl. 2541huis het Engelsch huis genaamd met tuin, stalling en wagenhuis aan de Zuiderhaven H-160
 
verkoper1 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
ten oostenhet tweede perceel in deze akt
ten zuidende Baanstraat
ten westenhet derde perceel in deze akte
ten noordende Zuiderhaven
koperHervormde Gemeente


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 50 en 58 van 14 mei 1828
adressoortbedraggebruik
H-160Zuiderhaven 46provisionele en finale toewijzingfl. 211huis met knegtenkamer, stalling en wagenhuis H-160
 
verkoperAbraham Ledeboer
koperSicco Posthuma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1924Zuiderhaven 46Johannes Reins DamenHarlingenveercommissarishuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Elisabeth Hengeyoud 45 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-160; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Michiel A Jentinkoud 39 jaar, geb Ankeveen en wonende te HRL. 1839, NH-predikant, wijk H-160; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-160Michiel A Jentink39 jAnkeveenm, protestant, gehuwd, nederlands hervormd predikant
H-160Elysabeth Hengel45 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-160Grietje de Vries26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-160Aafke van der Wal20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Antje Hennings IJlstra... HRL, huw.afk. 2 en 9 jan 1819, 2e huwt met Schelte Zwaal op 21 dec 1854 HRL, naaister in 1820, ovl wijk H-160, dv Henning IJ, en Aukje van Mantgum; BS huw 1820, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Wilhelmina Kranzengeb 1777 Leeuwarden, ovl 4 dec 1851 HRL, huwt met Johannes Alta, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Frans K, en Elisabeth Velkes; BS huw 1838, ovl 1851, bev r HRL 1851 wijk H-160


1855 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 141 en 4 van 27 dec 1855
adressoortbedraggebruik
H-160Zuiderhaven 46provisionele en finale toewijzingfl. 2667huis H-160
 
verkoperJohannes Frans Posthuma
verkoperYpe Posthuma
koperSchelte Zwaal


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1924H-161 (Zuiderhaven)Johannes Damenwoonhuis


1874 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 119 van 26 mei 1874
adressoortbedraggebruik
H-160Zuiderhaven 46koopaktefl. 7300herenhuis H-160
 
verkoperSchelte Zwaal
koperHermanus Cornelis Voorhoeve (te Amersfoort)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1924H-195 (Zuiderhaven)Jacob Jans Dijkwoonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59Schelpenzuigerij, duikerwerken


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59Schelpenzuigerij, duikerwerken


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59schelpenzuigerij, duikerwerken


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 46 Arnoldus van der Walonderwijzer & boekh.
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 4000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59Schelpenvisscherij, duikerwerken


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59Schelpenvisscherij, duikerwerken


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenvissch., duikerw.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenvissch., duikerw.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenvissch., duikerw.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenvissch., duikerw.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 46A. v/d Walkoopman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenzuigerij, woonh. A.J. v.d. Wal


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal483Schelpenzuigerij, woonh. A.J. v.d. Wal


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArns. v.d. Wal483Schelpenzuig., woonh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArns. v.d. Wal483Schelpenzuig., woonh.
  terug