Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schoolstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Schoolstraat 14-2014-1994-205H-164*H-177


Naastliggers vanSchoolstraat 1
ten westende Schoolstraat
ten noordende Zuiderhaven


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 1Schoolstraat OZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij de lijnbaan van de heer Nauta]180‑00‑00 cghuis met een kamer erachter
koperClaas Ruirds Platte te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReyner Clases Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Gerrits
verkoperWillem Jansen meerderjarig
verkoperMeindert Jansen meerderjarig
verkoperDoedtie Jansen meerderjarig


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0008v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 1Schoolstraat OZ [staat: zuider nieuwe stadt bij de lijnbaan van wijlen Duco Nauta]230‑00‑00 cghuis, kamer en plaatsje
koperWybe Hiddes, gehuwd metzeevarend persoon
koperHiltie Jacobs Stellingwerff
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurder voorkamerStaas c.u.gleibakker8‑00‑00 gg
huurder zijkamerJoost c.u.0‑02‑08 cg
naastligger ten oostenReiner Claasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTrijntie Gerrits, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Dirx
verkoperClaas Ruurds Plattekorendrager te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hiddes, zeevarende x Hiltie Jacobs Stellingwerff koopt een huis, camer met plaetske erachter, in de zuider nieuwe stad, omtrent de lijnbaan van wl. Duco Nauta. Ten O. Reiner Claasen Fontein, ten W. en Z. de straten, ten N. Trijntie Gerrits wv Jan Dirx. Gekocht van Claas Ruurds Platte, korendrager te A`dam, voor 230 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201 , folio 83Schoolstraat 1
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201 , folio 54rSchoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 1Schoolstraat OZ [staat: zuider nieuwe stad bij het spinhuis]210‑00‑00 cghuis
koperAlbert Harmens Barkhoff c.u.
verpachter grondR. Backer oud secretaris te Franeker 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReiner Claesen Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost Andries
naastligger ten noordenbewoner tot 12-5-1726 Marten Dirx
verkoperHiltie Stellingwerf, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Hiddes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201 , folio Schoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0042r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 1Schoolstraat OZ [staat: nieuwe zuiderstad op de hoek van de heerestraat bij het spinhuis]315‑00‑00 cghuis
koperHendrik Arents, gehuwd metbontwever
koperBregtje Jacobs
verpachter grondR. Bakker oud secretaris te Franeker 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost Andries
verkoperAlbert Harmens Barkhof, gehuwd metmr. bontwever
verkoperLijsbeth Cornelis van der Burg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0216v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Arents bontwever


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-199 , folio 54vSchoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes wed.
gebruikerWybe Hiddes wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0287v van 3 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38twee_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Arents bontwever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-199Schoolstraat 1Hendrik Arends, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-199 , folio 54vSchoolstraat 1huis
eigenaarHendrik Arents
gebruikerHendrik Arents
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-199, fol. 74vSchoolstraat 1Hendrik Arents , bestaande uit 1 volwassene en 1 kindweever10:13:00 cg1:16:00 cggering


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0079r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 1Schoolstraat OZ [staat: bij de stads spinzolder]37‑00‑00 gghuis
koperFocke Tjeerds van Esta koopman
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Backer secretaris1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFocke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHendrik Hendriks
verkoperHendrik Arends, weduwnaar vanmr. bontwever
verkoperwijlen Bregtje Jacobs


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-199 , folio 55rSchoolstraat 1huis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerA. Scheltinga
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-199 , folio 55rSchoolstraat 1huis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerA. Scheltinga
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205 , folio 97rSchoolstraat 1huis, achterhuis en stalling
eigenaarAllard Scheltinga
gebruikerAllard Scheltinga
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205 , folio 97vSchoolstraat 1huis, achterhuis en stal
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerA. Scheltinga
huurwaarde totaal143‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde26‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205 , folio 97vSchoolstraat 1huie en achterhuis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerJohannes Spreé
huurwaarde125‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting07‑10‑00 cg
huurwaarde totaal117‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑07‑04 cg
grondpacht vanA. Scheltinga
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-205 , pag. 94Schoolstraat 1A. Scheltinga 6‑00‑00 cg(wallen)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1929Schoolstraat 1Sikke Posthuma houtkoopmanHarlingenstal, wagenhuis en erf (194 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2728Spinstraat H-177 Roomsch Cath. Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4870Schoolstraat 1 (H-177)R.C. Armvoogdijwoonhuis


2023
0.07309103012085


  terug