Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuidersteeg 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuidersteeg 9 (niet bekend) (niet bekend) H-192 H-234
 huisnummer lager   Zuidersteeg 11 (niet bekend) (niet bekend) H-193 H-235
 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Catharina Dekker... 1766 ... , ovl 3 dec 1815 HRL, huwt met Frans Johannes; BS ovl 1815; 1842 overlijdens; gebruiker van wijk H-192, gealimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); thans wonende boven de Kerkpoort, verzoekt vrije ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Doekle Hendriks Vinia... gebruikers Lambert Sjierks, varensgesel, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker S.A.L. Clermont, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Minne Vink... eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker Cath. dekker, gealimenteerd, 1814. (GAH204); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11S.A. L Clermontgebruiker van wijk H-193, sjouwer; eigenaar is Doekle Vinja, 1814; (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-192Zuidersteeg 9M Vink Catharinus Dekker gealimenteerd
H-193Zuidersteeg 11Doekle Vinja J A L Clermont sjouwer


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 135 van 6 apr 1814
adressoortbedraggebruik
H-193Zuidersteeg 11provisionele en finale toewijzingfl. 17woning in het Zuiderpoortsteegje, H-193
 
verkoperSibbeltje Dirks Tolsma
koperDoekle Hendriks Vinje


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 66 en 87 van 25 mrt 1818
adressoortbedraggebruik
H-192Zuidersteeg 9provisionele en finale toewijzingfl. 696huis en herberg het Hof van Friesland H-192
 
verkoperJohannes Jelles Agema
koperDouwe Hanses van Dorpen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953Zuidersteeg 9Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953Zuidersteeg 11Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953aZuidersteeg 9de Stad HarlingenHarlingenerf (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953aZuidersteeg 11de Stad HarlingenHarlingenerf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Aafke de Groot... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1841, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167, wijk F-226, wijk H-192; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11Bernardus Bonnema... zv Willem Lieuwes B., en Trijntje Jans Postma; BS huw 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336, wijk H-193; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-186; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11Grietje Bouwijnoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-193; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11Lammert Tieleman de Buhr... bev.reg. HRL 1851 wijk H-189; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-193; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-193Lammert de Buhr34 jBolswardm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-193Grietje Bouwijn35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-193Marten de Buhr10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Jan de Buhr7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Willem de Buhr3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Lammetje de Buhr9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Sjoerdtie de Buhr5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-193Tjaltie de Buhr9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-192Zuidersteeg 9Hiltje Houbeingeb 1808 ... , huwt met Jodocus van Berlo, (gk), op 25 dec 1851 HRL; (?), N.H., met gezin vertrokken tussen 1851 en 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk H-192


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1953H-193 (Zuidergat)Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1953H-217 (Zuiderhaven)Wed. en erven Pieter C. Hamstratuin
Sectie A nr. 1953H-235 (Zuidergat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4507Zuidersteeg 9 (H-234)Johannes D. Keijzerwoonhuis
Sectie A nr. 4508Zuidersteeg 11 (H-235)Jan H. van 't Vliet (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuidersteeg 11 Jan van der Vliesbootwerker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1923 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
H-192Zuidersteeg 9Het woonhuis en erf in de Zuidersteeg no. 9, in huur bij, huizinga. Finaal verkocht op 12 dec 1923 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 344..


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuidersteeg 9H.Huizengatransportarbeider
Zuidersteeg 11Th.Leijenaarbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zuidersteeg 9J. (Jan) Breidenbach
  terug