Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 26 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
Naastliggers vanZuiderhaven 26
ten oostenZuiderhaven 28
ten westenZuiderhaven 24
ten noordende Zuiderhaven


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0122v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHette Abbes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013r van 11 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0070r van 17 nov 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHettien Abbes


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad op de hoek van de Zuiderpoortsbrug]huis met een hof erachter
 
koperDirck Martens, gehuwd met1100-00-00 GG
koperAeltie Joannes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Reinners
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperHeertien Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Martens x Aeltie Joannes koopt een huis met een hof erachter, op de hoek van de Zuiderpoortsbrug. Ten O. erven Jan Reiners?, ten W. de ledige plaets, ten N. de straat. Gekocht van Maertien? Abbes, voor 1100 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende timmerwerf van de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006v van 25 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Ellerts van Laer


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0108v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende percelen in de twee vorige akten


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0239v van 13 jan 1704 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gerroltsma


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0083r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Keimpes jr.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0198r van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Ceimpes de Jong


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0171r van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperJan Sweerus, gehuwd metlandsscheepstimmerbaas2095-00-00 GG
koperAnna Hansen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJapke Hendriks, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Keimpes de Jong koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoper van 2/3 van 1/2Japke Hendriks, weduwe van
verkoper van 2/3 van 1/2wijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Japke Hendriks, bij scheiding bekomen hebbende van de erfgenamen van
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jong, gehuwd met
erflaterwijlen Akke Andries de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sweerus, Lands scheepstimmerman x Anna Hansen koopt 1e een deftig huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Dirk Christiaans, ten W. de verkoper, ten Z. het 2e perceel, ten N. de straat en haven. Ten 2e een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. wd. Folkert Pieters (Schellingwou?), ten W. de straat, ten Z. Jentje Douwes, ten N. het 1e perceel. Gekocht van Japke Hendriks wv Pieter Keimpes de Jong.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0033v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Sweerus


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 246r van jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 26Sjoerd Wiarda, oud-makelaar x Judith Catharina Heins, koopt huis en tuin zz. Zuiderhaven. Ten O. erven Dirk Christiaans, Ten W. Willem Feykes Wijngaarden en de straat, ten Z. Geert R. de Beer, ten N. de haven. Gekocht van Jan Sweerus te Leeuwarden, voor 1470 gg. N.B. dit zal later zijn opgenomen in het huidige pand Zuiderstraat 22.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metmakelaar1470-00-00 GG
koperJudith Catharina Heins
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenGeert R. de Beer
naastligger ten westenWillem Feikes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan SweeresLeeuwarden


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0100r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda makelaar


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0268v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Wiarda makelaar


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0301r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Wiarda


1805 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 26Oud Harlingen Magazine 1995Ids Wiarda, die makelaar en zeehandelaar was, woonde vanaf 1805 op het adres Zuiderhaven 26


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1961Zuiderhaven 26Ids WiardaHarlingenmakelaarplaisiertuin (330 m²)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 26wed T. Wiebenga geb. M. Wijgazonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Zuiderhaven 26 Uilkje Lantingaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300
Zuiderhaven 26 Jacobus Johs. Maassencomm. ter secret.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 26J.J.Stratinghleeraar m.o.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 26L.J. (Louw) Elgersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 70) 26rijksmonument 20790
  terug