Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zuiderhaven 24 4-234 4-241 H-178 H-224
   huisnummer hoger Zuiderhaven 24 4-235 4-241 H-178 H-224
Naastliggers vanZuiderhaven 24
ten oostenZuiderhaven 26
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Zuiderhaven


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0122v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ in de zuider nieuwe stadledige plaats van 24 x 91 voet
 
koperPyter Sioerdts houtkoper150-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
toehaaktwee rozenobels
naastligger ten oostenHette Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat richting de Zuiderpoort]
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarde stad Harlingen
verkoperSimen Willems FaberLeeuwarden
verkoperOene Mennis, gehuwd metsmidRitsumazijl
verkoperTrijntie Willems Faber, erfgenamen van
erflaterwijlen Willem Harmens Faber


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013r van 11 jun 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ hoek Zuiderstraat [staat: hoek van de straat van de Kettingbrug naar de Zuiderpoort]zuider nieuwe stadledige plaats of hoekhuisstede, wijd 29 en lang 91 houtvoeten
 
koperJan Ewerts, gehuwd methoutkoper197-18-00 GG
koperHiltje Wouters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Piters, en zijn broer
verkoperSioerd Piters


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0070r van 17 nov 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad] op de noordoosthoek van de straat van de Kettingbrug naar de Zuiderpoortledige plaats of hoekhuisstede van 24 x 91 houtvoeten
 
koperFridts Hessels 315-00-00 GG
koperGriettie Fridses
koperSeerp Sybrants
koperHessel Fridses
naastligger ten oostenHettien Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: genoemde straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Everts c.u.houtkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFridts Hessels, Griettie Fridses, Seerp Sybrants en Hessel Fridses kopen een ledige plaats of hoekhuis in de zuider nieuwe stad, aan de zz. van de haven aldaar op de noordoosthoek van de straat strekkende van de kettingbrug naar de Zuiderpoort. De plaats is 24 houtvoeten wijd en 91 houtvoeten lang. Ten O. Hettien Abbes, ten W. de straat. Gekocht van Jan Everts, houtkoper c.u. voor 350 gg.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende ledige plaats


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ strekkend naar de dwinger waar de Zuiderpoortmolen staathuis met een plaats erachter en een houtstek of schuur aan de oostkant en een hof met bomen en planten
 
koperRinse Jetses c.u.koopman1800-00-00 GG
verpachter grond huisde stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grond houtstekde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderWybbe Moyman
naastligger ten oostende timmerwerf van de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen mr. Hans Pytters
naastligger ten zuidenMarten Ockes
naastligger ten zuidenHoyte Hoytes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJancke Idsinga, gehuwd metDokkum
verkoperdr. Hasiusadvocaat Hof van FrieslandDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Jetses Roorda, koopman, koopt een mooi huis met 2 keukens en een plaets erachter, en een houtstek of schuur aan de oz. daarvan, en een hof met bomen etc., zz. Zuiderhaven omtrent waar de Zuiderpoortsmolen staat. Ten O. de timmerwerf v.d. erven burgemeester Jan Sanstra, ten W. en N. de straat, ten Z. respec tievelijk mr. Hans Pytters, Marten Ockes en Hoyte Hoy tes. Vrij in- en uitgang achter, naar de Stadsvesten. Gekocht van Jancke Idsinga x dr. Stansius, advocaat bij het Hof van Friesland te Dokkum.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006v van 25 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad op de hoek van de Zuiderpoortsbrug]huis en erf
 
koperWeyntien Hendriks, weduwe van590-00-00 CG
koperwijlen Hylcke Joannis Hanekuyck, en met als gelastigde hun zoon
koper q.q.Douwe Hylckes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Ellerts van Laer
naastligger ten zuidenYpe Meynerts
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: Zuiderpoortstraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperYlbrand Dircks SmidtAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hylckes (Hanekuik) koopt voor zijn moeder Wijntie Hendrix wv Hylke Joannes Hanekuik een huis en erf in de Zuidernieuwe stad, op de hoek v.d. Zuiderpoortsbrug. Ten O. Jan Ellerts van Laer, ten W. de Zuiderpoortstraat., ten Z. Ipe Meinerts, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van IJsbrand Dircks, smid te A`dam, voor 590 cg.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0239v van 13 jan 1704 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ [staat: bij de Zuiderbrug]huis
 
koperSaak Gosses, weduwe van203-00-00 GG
koperwijlen Jucke Sjouckes
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gerroltsma
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gerroltsma
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Johannis
verkoper q.q.Jetse Jelles Stijl, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Yde Hemmes, gecommitteerden uitmr. ijzersmid
verkoperde crediteuren van Tetske Andries mede voor hun kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Arjens


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-234Zuiderhaven 24pakhuis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-235Zuiderhaven 24huis en hoff
eigenaarHibbe Gabes
gebruikerHibbe Gabes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-234Zuiderhaven 24smidte
eigenaarYde Hemmes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-
4-235Zuiderhaven 24een huis
eigenaarSybren Harmens vrouw
opmerkingwegens de kelder
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-234 Zuiderhaven 24smitte
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-235 Zuiderhaven 24huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerwed. Hibbe Gabes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-234 Zuiderhaven 24huis
eigenaarwed. Andrys Tjerks
gebruikerwed. Andrys Tjerks
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
4-235 Zuiderhaven 24huis
eigenaarRinse Pyters
gebruikerRinse Pyters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0083r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24bij de Zuiderbrug aan de Nieuwe haven ZZ op de hoek7/10 en 1/20 huis
 
koperJan Anderies huistimmerman544-03-08 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Keimpes jr.
naastligger ten zuidenRinse Pieters
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/10Tjerk Anderiesmr. timmerman
verkoper van 1/10Lolkjen Anderies, gehuwd met
verkoper van 1/10Pieter Jansen Damesschipper
verkoper van 1/20Jan Claesen, weduwnaar vanmr. metselaar
verkoper van 1/20wijlen Grytje Anderies, en voogd van hun dochter
verkoper van 1/10Itske Jans
verkoper van 1/10Pieter Anderieswinkelier
verkoper van 1/10Fockjen Anderies, gehuwd met
verkoper van 1/10Gerben Johannismr. schoenmaker
verkoper van 1/10Sioerd Anderiesmr. huistimmerman
verkoper van 1/10meerderjarige vrijster Sara Anderies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Andries, mr. huistimmerman, koopt 7/10 en 1/20 part van een huis c.a. bij de Zuiderbrug, op de hoek van de straat die vandaar naar de Zuiderpoort loopt, zz. Zuiderhaven. Laatst bewoond door Jetske Jans, de moeder van de verkoper. De andere 5/20 parten zijn al in bezit van de koper. Ten O. Pieter Keimpes jr., ten W. die straat naar de Zuiderpoort, ten Z. Ruurd? (Rinze?) Pieters, ten N. de straat en haven. Gekocht van Tjerk Andries, mr. timmerman, voor 1/10, Lolkjen Andries x Pieter Jansen de Vries?, schipper, voor 1/10, Jan Claesen, mr. metselaar voor zichzelf voor 1/20 en als vader van Jetske Jans bij zijn wl. vrouw Grietie Andries, voor 1/10, Pieter Andries, winkelier, voor 1/10, Fockje Andries x Gerben Johannes, mr. schoenmaker, voor 1/10, Sjoerd Andries, mr. huistimmerman, voor 1/10 en Sara Andries, ook voor 1/10. Samen voor 554 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-234 Zuiderhaven 24Douwe Claases, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
4-235 Zuiderhaven 24Rinse Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-234 Zuiderhaven 24huis
eigenaarJan Andrys
gebruikerDouwe Claeses
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
4-235 Zuiderhaven 24huis
eigenaarRinse Pytters
gebruikerRinse Pytters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0185v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Keimpes de Jong c.u.koopman


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0171r van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ op de hoek bij Zuiderbrughuis
 
koperPyter Ceimpes de Jong, gehuwd metkoopman450-07-00 CG
koperAcke Andries de Boer
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderSybrandus Reidsma e.a.
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten zuidenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat van Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan Andriesmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes de Jong x Antje Andries de Boer koopt een huis op de hoek bij de Zuiderbrug zz. Nieuwehaven. Ten O. en Z. de koper, ten W. de straat die van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort loopt, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jan Andries, mr. huistimmerman, voor 450 gg.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJapke Hendriks, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Keimpes de Jong koopman


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Pieters koopman


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251v van 21 apr 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Volkert Pieters


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0033v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ hoek bij de Zuiderbrughuis
 
koperWillem Feykes Wijngaarden, gehuwd metmetselaar900-00-00 CG
koperTjetske Claases Kool
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderWillem Feykes Wijngaarden c.u.20-00-00 CG
huurderde weduwe van Feike Willems 30-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Sweerus
naastligger ten zuidenJan Sweerus
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/3Jetse Jelleskoopman
verkoper van 2/3Japke Hendriks, gesterkt met
verkoper van 2/3Saake Jogchems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Feykes Wijngaarden, metselaar x Tjetske Claas Cool koopt huis op de hoek bij de Zuiderbrug, zz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. Jan Sweerus, ten W. en N. de straten. Gekocht van Jetse Jelles voor 1/3 en Japke Hendriks x Saake Jochums voor 2/3, voor 900 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0269r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Swerus


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0117r van 8 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Swerus


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Feikes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0100r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZ [staat: nieuwe haven] hoek bij de Zuiderbrughuis
 
koperRimmert Bernardus, gehuwd met950-00-00 CG
koperMartje Takes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderRimmert Bernardus c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda makelaar
naastligger ten zuidenSjoerd Wiarda makelaar
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperWillem Feykes WijngaardenkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Bernardus x Martje Taekes kopen een huis op de hoek bij de Zuiderbrug, zz. Nieuwe Haven. Ten O. en Z. Sjoerd Wiarda, makelaar, ten W. en N. de straten. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van koopman Willem Feykes Wijngaarden te Franeker voor 950 cg.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0016r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Wiarda


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0268v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 24Zuiderhaven ZZhuis
 
koperOtto Titie, gehuwd metoud hofmeester691-21-00 GG
koperMaria Elisabeth
naastligger ten oostenS. Wiarda makelaar
naastligger ten zuidenS. Wiarda makelaar
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperde boedel van wijlen Rimmert Bernardus, gehuwd metvarensgezel
verkoperwijlen Martie Taekes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-233 Zuiderhaven 24Otte Tietge


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227r van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-241 Zuiderhaven 24Otto Tietge2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-178Zuiderhaven 24Otto Hendrik Martin Tiedge... jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 20 jul 1795. (burgerboek); wed. O.T. eigenaar en gebruiker van wijk H-178, winkeliersche, 1814. (GAH204); ovl 23 aug 1811 HRL, huwt met Marija Theodora Elisabeth Lieberten, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-178Zuiderhaven 24Otto Tietge wedOtto Tietge wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1963Zuiderhaven 24Pieter WalgreenHarlingenwinkelierhuis (96 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-178Zuiderhaven 24Louisa C. F. Pieters Walgreen, overleden op 24 augustus 1834C. F.=Catharina-Frederika, dochter van Pieter Walgreen (Zuiderhaven-Z H 178) en Johanna-Maria-Elizabeth Tietge, zuster van minderjarige Hendrik, Theodorus, Johanna, Otto en Carolina Pieters Walgreen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-178Zuiderhaven 24Johanna Tiedgeoud 51 jaar, geb Halverstat en wonende te HRL. 1839, wijk H-178; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-178Zuiderhaven 24Pieter L Walgreen... Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
H-178Zuiderhaven 24P Walgreen stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-178Pieter Laarsen Walgreen63 jin Sweedenm, protestant, gehuwd, koopman
H-178Johanna Tietge [Titge]51 jHalverstatv, protestant, gehuwd
H-178Hendrik Walgreen23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-178Otto Walgreen15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-178Johanna Walgreen19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-178Carolina Walgreen11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, zeeman*


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-178Zuiderhaven 24Petter Larson Walgreen, overleden op 24 februari 184268 jr, koopman, geboren Amerijd 1/1/1774, overleden Zuiderhaven H 178, man van Johanna-Maria-Elisabeth Tietge, winkeliersche, vader van Johanna-Elisabeth, dienstmeid Leeuwarden, Hendrik-Pieter-Larson, matroos en minderjarige Otto, Hendrik-Marten en Carolina-Frederica Petters Walgreen. (in akte familienaam 'Wachlgreen': ondertekening 'Walgreen') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1963H-178 (Zuiderhaven)Iver F. Salvesenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1963H-224 (Zuiderhaven)Auke Sjerps Zwanenburgwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 24Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 24 Frans Uitvlugtschoenmaker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 500
Zuiderhaven 24 Omko Huizengakleermaker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 24aG.Dijkhuizenklerk registratie


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 24J. (Jan) Lichtendahl


1967 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zuiderhaven 24tj. lichtendahlvisbewerkingsinrichting67
  terug