Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuidersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuidersteeg 1(niet bekend)4-249 H-190H-230


Naastliggers vanZuidersteeg 1
ten oostenZuidersteeg 3
ten zuidenZuidersteeg 7
ten westende Zuidersteeg
ten noordenZuiderstraat 10


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0164r van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 1Bij de Zuiderpoort160‑00‑00 CGoud huis met stalling en hof
koperArend Nieuwenhuis opzichter Vijf Deelen Zeedijken
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
toehaakeen gouden en 1/2 zilveren ducaat
naastligger ten oostenGerlof Ymes
naastligger ten zuidenJan Jansen Jongma
naastligger ten westenhet huis genaamd de Valk de Valk
naastligger ten noordenArend Nieuwenhuis
verkoperObbe Hansen de Bockgrootveerschipper en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArend Nieuwenhuis, mede-opzichter der 5 delen Zeedijckage, koopt een oud huis en stalling met een hof erachter, omtrent de Zuiderpoort. Ten O. Gerlof Ymes, ten W. en N. het huis 'de Valk' en de koper, ten Z. Jan Jansen Jongma. Gekocht van Obbe Hansen de Bock, grootveerschipper, voor 160 cg.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0169r van 2 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 1bij de Zuiderpoort130‑00‑00 CGhof met vruchtbomen
koperPytter Gerlofs koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerlof Ymes scheepstimmerman
naastligger ten zuidende hof van Jan Jansen Jongma
naastligger ten westenGerlof Ymes scheepstimmerman
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Valk de Valk
naastligger ten noordenArent Nieuwenhuis opzichter Vijf Deelen Zeedijken
verkoperArent Nieuwenhuisopzichter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerlofs koopt een hof en een tuin omtrent de Zuiderpoort. Ten O. en W. Gerlof Ymes, mr. scheepstimmerman, ten Z. de hof van Jan Jansen Jongma, ten N. het huis 'de Valk' en de verkoper. Met vrij gebruik van de steeg bezijden het huis 'de Valk'. Gekocht van Arent Nieuwenhuis, mede-op zichter van de 5 delen Zeedijckagie.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0023v van 8 mrt 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 1Zuidersteeg OZ [staat: bij de Zuiderpoort in een steeg naar de molen]215‑00‑00 CGwoning
koperDoitse Anes, gehuwd metvarensgezel
koperJeltie Beerns
huurderN. N.
naastligger ten oostende Zuiderpoortsmolen de Zuiderpoortsmolen
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenJurjen Carsten
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Jansen mr. chirurgijn
verkoperBerber Sioerds, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Jansenmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoitse Anes x jeltie Beerns kopen van Berber Sioerds wv mr. chirurgijn Jacob Jansen.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0291v van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFolkert Pieters koopman


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0222r van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0013r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van F. P. Schellingwouw


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0261r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 1Zuidersteeg OZ [staat: Molensteeg nabij de Zuiderpoort]111‑05‑00 CGwoning
koperHendrik Tobee, gehuwd met
koperAntje Gosses
huurderSjoerd J. Roodenhuis 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Freek Pieters
verkoperG. Stinstra, erfgenaammedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, erfgenamen van hun grootouderskoopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Tobee x Antje Gosses koopt een huis zz. Zuiderhaven. Gekocht van G. Stinstra en J. Oosterbaan als mede-erven van hun grootouders Volkert Pieters Schellingwou x Antje Feddriks.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-220, pag. 66Zuidersteeg 1Hendrik TobÉ
4-220, pag. 66Zuidersteeg 1Jan Leeuw
4-220, pag. 66Zuidersteeg 1Meindert Doekes, 36 jaar, gehuwdmatroos


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0287r van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-249, pag. 99Zuidersteeg 1Hendrik Tobé0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Hendrik Tobbe... G-138; gebruikers Jan Hendriks en Jacob B. Zoete vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-189 en wijk H-190, ledig, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-190Zuidersteeg 1H TobÉ H TobÉ


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 5 apr 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-190Zuidersteeg 1koopaktefl. 150huis H-190
 
verkoperAntje Gosses
verkoperHendrikus Tobee
verkoperCatharina Tobee
koperBerend Omans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1970Zuidersteeg 1Berend OmansweversknegtHarlingenhuis en erf (165 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Antje Harda... B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Ebele Roelofs Prosé... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-156; oud 38 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk H-190; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Lesman Hendriksoud 40 jaar, geb Wieuwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-190; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-190Ebele Roelofs Proséé38 jschipper*Bergumm, protestant, gehuwd
H-190Lesman Hendriks40 j[schipper]Wuivertv, protestant, gehuwd
H-190Ebele Hk. Proséé8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-190Roelof Eb. Proséé5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-190Bote Thomas Faber21 jWoudsendm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-190Zuidersteeg 1Aaltje van Swigchem, overleden op 26 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 mnd (geboren 6/9/1847), overleden Zuidergat H 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Jan Klases Kamminga... zv Klaas IJpes K, en Diegjen Jans Smit; BS huw 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1debora Ages Wyma... Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 106 en 112 van 25 okt 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-190Zuidersteeg 1provisionele en finale toewijzingfl. 450huis H-190
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
verkoperPieter Asbeek (q.q.)
verkoperDouwe Minnema (q.q.)
koperEgbert Godthelp


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1970Bij de Zuiderpoort H-185Jacob Groothuiswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4505Zuidersteeg 1 (H-230)Albertus van der Schootwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuidersteeg 1 Jacob Baderbootwerkerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuidersteeg 1C. Riemwerkman
  terug