Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuidersteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuidersteeg 7 (niet bekend) (niet bekend) H-191 H-233
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0222r van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuidersteeg 7Zuidersteeg OZ [staat: Molensteeg bij de Zuiderpoort]huis
 
koperdr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris101-07-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenFolkert Pyters koopman
naastligger ten zuidenWypke Jans
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman
verkoperSybe Jansenvarenspersoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Jacobus Tjallingii, advocaat en notaris, koopt huis in de Molensteeg bij de Zuiderpoort. Ten O. en N. Folkert Pyters (Schellingwou), ten W. die steeg, ten Z. Wypke Jans. Gekocht van Sybe Jansen, varend persoon.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuidersteeg 7Zuidersteeg OZ [staat: Molensteeg bij de Zuiderpoort]huis
 
koper door niaarMichiel Nauta strandmeester66-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
geniaarde koperEeltje Aukes Travaillekoopman
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Pieters
naastligger ten zuidenWypke Jans
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: Molensteeg bij de Zuiderpoort]
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters
verkoperJacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Nauta, strandmeester koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Eeltje Aukes Travaille, een woning in de Molensteeg omtrent de Zuiderpoort. Ten O. en N. wd. Folkert Pieters (Schellingwou), ten W. die steeg, ten Z. Wypke Jans. Gekocht van dr. Jacobus Tjallingii, advocaat bij het Hof van Friesland, voor 66 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0013r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuidersteeg 7Zuidersteeg OZ [staat: Molensteeg bij de Zuiderpoort]huis
 
koperFedde Sjoerds scheepstimmerman40-00-00 GG
koperBoele Hendriks scheepstimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van F. P. Schellingwouw
naastligger ten zuidenM. Vink
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordende weduwe van F. P. Schellingwouw
verkoperGrietje Bosscha voor haar kinderen, weduwe van
wijlen burgervaandrig Michiel Nautastrandmeester


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Fedde Sjoerds Bijl... 1815; 1816 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, pakhuis; eigenaar is P. Huidekooper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-191Zuidersteeg 7Fedde S Bijl ledig


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 115 van 17 sep 1823
adressoortbedraggebruik
H-191Zuidersteeg 7provisionele en finale toewijzingfl. 25woning in de Molensteeg H-191
 
verkoperHendrik Geerts Klatter
huurderDouwe Roelofs Nagtegaal (c.u.)
koperSjoerd Obbes Schaafsma (te Almenum)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1971Zuidersteeg 7Marten Douwes DoumaHarlingenschipperhuis (42 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 6 feb 1836
adressoortbedraggebruik
H-191Zuidersteeg 7koopaktefl. 90woning H-191
 
verkoperSjoerd Obbes Schaafsma
koperTrijntje Walles Bergsma (wv Marten Douwes Douma)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Cornelis Jans Wielinga... BS ovl 1849; bev.reg. HRL 1851 wijk H-188; oud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk H-191; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Maaike Sipkes van der Sluisgeb 1808 Makkum, ovl 14 nov 1849 HRL, huwt met Cornelis Jans Wielinga, dv Sipke vdS, en Wybrigje Pieters; BS ovl 1849; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-191; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-191Cornelis J Wielinga33 jMakkumm, protestant, gehuwd, kuiper
H-191Maayke S van der Sluis31 jMakkumv, protestant, weduwe
H-191Jan Wielinga7 jMakkumm, protestant, ongehuwd
H-191Eelkje Wielinga5 jMakkumv, protestant, ongehuwd
H-191Sipkje Wielinga3 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Antje Hendriks Tamsma... A-130; VT1839; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; moeder als A.H. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Hendrik Taekes Poort... Ruinenburg; BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; gebruiker van wijk H-191, kaarsemakersknegt; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Trijntje Walles Bergsma... met met Harmen vd Tuuk, N.H., wafelbakster, Vst nov 1852 uit Amsterdam, A 3 okt 1855 Amsterdam, ovl wijk H-191, dv Walle Walles B., en Elizabeth Sijbes; BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1971H-191 (Zuidergat)M. Doumawoonhuis


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Evert Hendriks Voordewind... 1811 Langweer, ovl 16 jun 1865 HRL, huwt met Antje Klases vd Zee op 15 okt 1841 HRL, matroos, ovl wijk H-191 en is dan werkman, zv Hendrik Cornelis V, en Antje Everts Hettinga; BS huw 1841, ovl 1865; oud 28 jaar, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1971H-233 (Zuidergat)Sies Renemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1971Zuidersteeg 7 (H-233)Akke Joustra (wed. S. Renema, en Cons.)woonhuis
  terug