Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuiderstraat 64-2564-2544-261H-186H-237


Naastliggers vanZuiderstraat 6
ten oostenZuiderstraat 8
ten oostende Zuidersteeg
ten westende Zuiderstraat
ten noordende Zuiderstraat


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0093r van 7 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4voor, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals bewoner Foppe Jansen ijzersmid


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0022v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Smid


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0092v van 21 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen steeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256 , folio 88Zuiderstraat 6huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256 , folio 57vZuiderstraat 6huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0185r van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0190r van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]176‑00‑00 gghuis en smederij
koperAbe Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Jansen Ros
naastligger ten zuidenAlbert Jansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuidersteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoper van 1/4Grytie Dirx, gehuwd met te Herbayum
verkoper van 1/4Sipke Teekes te Herbayum
verkoper van 1/4Dirk Dirxenmr. bakker
verkoper van 1/8Anke Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/8Jan Tjerxschipper op Deventer
verkoper van 1/8Dirk Jacobs te Koningsburen
verkoper van 1/4de erfgenamen van wijlen Schelte Wyberens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbe Jacobs, mr. smid x Lijsbeth Jans koopt een huis en smidse bij de Zuiderpoort, oz. v.d. straat, zijnde 2 camers achter een plaets met een bleekveld. Vrij achter in- en uitgang in de steeg ten N. Ten O. Jacob Jansen Ros, ten W. de straat, ten Z. Albert Jansen, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van Grietie Dirx x Sytse Taekes te Herbayum, voor 1/4, Dirck Dirxen, mr. bakker, voor 1/4, Antie Jacobs x Jan Tierx, Deventervaarder, voor 1/4, Dirck Jacobs op Coningsburen, voor 1/8, en de kopers, omdat het aandeel van Schelte Wybrens van 1/4, wegens zijn overlijden voor de finale verkoop, aan hun toekwam, voor 176 gg. (Zie de acte.)


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256 , folio Zuiderstraat 6huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-254 , folio 58rZuiderstraat 6huis
eigenaarJan Alberts
gebruikerJan Alberts cum soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0137r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4voor, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbe Jacobs


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0231r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4voor, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbbe Jacobs


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-254Zuiderstraat 6Douwe Lieuwes, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-254 , folio 58rZuiderstraat 6huis
eigenaarClaas Sjoerds
gebruikerDouwe Lieuwes
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0131v van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4voor, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Abbe Jacobs


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-254 , folio 58vZuiderstraat 6huis
eigenaarClaas Sjoerds
gebruikerDouwe Lieuwes
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0050v van 5 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-254 , folio 58vZuiderstraat 6huis
eigenaarClaas Sjoerds
gebruikerDouwe Lieuwes
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0009r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hendrik Frank


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0207r van 26 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: OZ van de straat bij de Zuiderpoort]310‑00‑00 gghuis
koperWillem de Boer koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenAlbert Pieters voerman
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuidersteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoperFoske Abes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Frank


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-261 , folio 103rZuiderstraat 6huis en stalling
eigenaarAlbert Pieters
gebruikerAlbert Pieters
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0130v van 31 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem de Boer


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0206r van 10 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Wyga


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0046r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Ennes Wiga


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-261 , folio 103vZuiderstraat 6huis en stalling
eigenaarJan Hannema
gebruikerJetse Dirks
huurwaarde140‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal134‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑07‑04 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0090v van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem de Boer


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-261 , folio 103vZuiderstraat 6huis en stalling
eigenaarPieter Tijssen
gebruikerPieter Tijssen
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg
grondpacht vanPieter Tijssen
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑00‑00 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-261, pag. 68Zuiderstraat 6Johannes Adama


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0160v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0287r van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-261 , pag. 100Zuiderstraat 6P.J. Pietersen 2‑00‑00 cghuis en stallingen


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
vermeld alsgeschat adresbericht
H-186Zuiderstraat 6Een HUIZINGE en HERBERG het Zwart Paard genaamd met stalling voor 60 paarden bij de Zuiderpoort. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 in het Makkumer Posthuis bij Pieter J. Pietersen door notaris W. Vettevogel.


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 291 van 6 apr 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-186Zuiderstraat 6koopaktefl. 1200huis en herberg H-186
 
verkoperTaeke Stephany
verkoperJantje Jacobs (gehuwd met Pieter Pietersen)
koperZake Wierds (te Galamadammen)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Antje Rinzesgeb 1749 ... , ovl 22 okt 1812 HRL, huwt met Harmanus Anthonij Smits, ovl wijk H-186; BS ovl 1812; 1831 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Gerrit de Mol... 15 feb 1781; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1821, ovl 1824, ovl 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk H-186, varensgesel; eigenaar is Sake Wierdsma, 1814 (GAH204); kind: Dirkje Gerrits de Mol, geb 17 apr 1811, ged ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Sake Wierdsma... van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-186Zuiderstraat 6Sake WierdsmaGerrit de Molvarensgesel


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 15 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-186Zuiderstraat 6koopaktefl. 800b. huis en stalling H-186
 
verkoperSake Wierds Wierdsma (gehuwd met Christina Tietes de Boer)
koperDirk Riemers Lammenga (te Almenum, gehuwd met Eeke Sjoerds de Boer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1976Zuiderstraat 6Dirk Lamminga Harlingenhuis (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Bernardus Bonnema... bev.reg. HRL 1851 wijk G-336, wijk H-193; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-186; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-186Bernardus Bonnema38 jmelktapperHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-186Pietje Poelstra25 jErendsonv, rooms katholiek, gehuwd
H-186Catharina Bonnema1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-186Zuiderstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 382huis, schuur en stalling c.a. genaamd het Zwart Paard H-186
 
verkoperSydjen Johannes Koning (te Makkum)
verkoperEeke Sjoerds de Boer (te Makkum)
koperSjoerd Zaagsma


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 176 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-186Zuiderstraat 6Klaaske Sjoerds Zaagsma, overleden op 21 mei 18464 jr, geboren Wons 12/6/1841, overleden Zuidergat H 186, dochter van Sjoerd Zaagsma, timmerman & Frouwkje Veenstra, zuster van minderjarige Jetske en Ietje Sjoerds Zaagsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4097Zuiderstraat H-237 Sjoerd Zaagsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4588Zuiderstraat 6 (H-236)Harmen J. Kremer (te Oldekerk)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 6J. Roersmamelktapper


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18985
Zuiderstraat 6Gebroeders J. Roersma


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkventers


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkventers


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkh.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 6JG. (Johannes) de Waal


2023
0.16205191612244


  terug