Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 294-262 4-270 H-210H-253


Naastliggers vanZuiderstraat 29
ten oostende Zuiderstraat
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 27


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125r van 14 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Pybes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-262Zuiderstraat 29huis
eigenaarwed. Dirck Abes
gebruikerwed. Dirck Abes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-262Zuiderstraat 29huis
eigenaarJarig Ockes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-262Zuiderstraat 29huis
eigenaarJarig Ockes
gebruikerJarig Ockes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0299r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0073r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 29Zuiderstraat NZ [staat: over de Zuiderbrug]280‑21‑00 GGhuis
koperGerard Sybren Suringar mr. zoutbrander
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAugustijn Pieters mr. wagenmaker
naastligger ten westende botenmakerij van Keimpe Pieters
naastligger ten noordenHans Arjens de Bock mr. bakker
verkoper van 1/3Aegjen Dirks Schiere, gehuwd met
verkoper van 1/3Benjamin Jansenscheepstimmerman
verkoper van 1/3Dirk Andries Schiere
verkoper van 1/12Neeltie Everts, gehuwd met
verkoper van 1/12Ruird Hilbrands
verkoper van 1/12Tietske Everts
verkoper van 1/12Aefke Everts
verkoper van 1/12Marten Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Sybren Suringar, mr. zoutbrander, koopt een huis over de Zuiderbrug. Ten O. de straat, ten W. de bootjemakerij van Keimpe Pieters, ten Z. Augustijn Pieters, mr. wagenmaker, ten N. Hans Arjens de Bock, mr. bakker. Gekocht van Aeghje Dirks Schiere x Benjamin Jansen, scheepstimmerman, voor 1/3, Dirk Andries Schiere, voor 1/3, en Neeltje Everts x Ruurd Hilbrands, Tjitske Everts, Aefke Everts en Marten Everts, elk voor 1/4 van 1/3, voor 280 gg.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0120r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370r van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeimpe Pieters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-262Zuiderstraat 29huis
eigenaarDoeke Symons
gebruikerDoeke Symons
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-262 Zuiderstraat 29Beernt Hendriks, bestaande uit 4 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-262Zuiderstraat 29huis
eigenaarBeernt Hendrix
gebruikerBeernt Hendrix
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0271r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van dr. G. S. Suiringar


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0112v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 29Zuiderpoort, bij de260‑00‑00 GGhuis
koperLieuwe Sybes, gehuwd met
koperTetie Reidhorst
huurderJan Claases c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenRinke Pyters
naastligger ten westenPyter Keimpes de Jong
naastligger ten noordenAndries Doedes
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0086r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155v van 15 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Keimpes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0287v van 8 okt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Keimpes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0156r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0235r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 29Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]222‑00‑00 CGhuis
koperHartog Jacobs koopman
huurderMeyer Marcus
naastligger ten oostenP. Huidekoper
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes Norel
naastligger ten noordenP. Huidekoper
verkoperAdriana van Andringa te Dokkum


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0241v van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-270, pag. 101Zuiderstraat 29Zytse Beidschat0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Sytse Cornelis Beidschat... 1809, 1811, BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1825, ovl 1828, ovl 1840, ovl 1871,; eigenaar van wijk H-210, stalling, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-211, kastelein; medegebruiker Jetse Das, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-210Zuiderstraat 29Sytze Beidschat stalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1987Zuiderstraat 29Zijtze Cornelis BeitschatvoermanHarlingenstal (72 m²)


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-210Zuiderstraat 29Johan Godtlieb Lang, overleden op 9 november 1848(Certificaat van onvermogen), 68 jr, geboren Stettin 7/6/1780, overleden Zuiderpoort H 210, gehuwd, geen kinderen. (in tafel 'Johan Godtfried Lang') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Berber Jans de Vries... en Trijntje Innes Appel/de Vries; BS huw 1821, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Hendrikje Koestrageb 26 dec 1810 HRL, ovl 7 mrt 1860 HRL, ongehuwd, N.H., dv IJnte Hendriks K, en Hiske Douwes; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk H-210


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Hendrikus Johannes Tigchelaar... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Jetske Jeltes... dv Jelte Jeltes en Hiltje Ens; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, wijk H-210; Johannes Daniels ende J.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Floris Jeltes, deszelfs ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Pieter van der Sluis... 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Pietje Wassenaar... Riddersteen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120, 132, 185, wijk H-210; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Rinske Zijlstra... dv Age Watses en Eelkje Jacobs; BS huw 1817, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-253, wijk C-109, wijk H-210, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Sipkje Wopkes van der Stel... BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-005, wijk F-100, 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-104; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-210Zuiderstraat 29Thomaske Sakes de Vriesgeb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1987Bij de Zuiderpoort H-210Simon S. Beidschatwagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1987Zuiderstraat H-253Harm Jans Kremerwagenhuis


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 29provisionele en finale toewijzingfl. 2303logement Beitschat op de hoek van de Zuiderstraat H-253
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
verkoperPetrus Louis Charles Mirande
verkoperHerman Otto van der Hoek
koperJan Dijk
koperHein van Asperen


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 255 van 10 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 29koopaktefl. 2669logement Beitschat
 
verkoperJan Jelles Dijk
verkoperHein van Asperen
koperfa. A.J. van der Wal


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 265 van 29 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 29koopaktefl. 2769logement Beitschat
 
verkoperfa. A.J. van der Wal
koperHaring Haringa
  terug