Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 188-0568-0568-058H-216H-259
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 208-0568-0568-058H-216H-259


Naastliggers vanZuiderhaven 18
ten oostenZuiderhaven 20
ten westenZuiderhaven 16
ten noordende Zuiderhaven


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0167r van 6 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTziebbe Tziebbes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0167r van 6 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18zuider nieuwe stad00‑00‑00 cgdrie ledige plaatsen en een geer
aanhandelaarJacob Pyters Hagen, gehuwd met
aanhandelaarJaepien Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTziebbe Tziebbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Ulbes
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarburgemeester Pier Foeckes
tekst in de margeAlle handen sijn affgewesen ende 't gewijsde gereserveert tot vertoon van 't wandelbrieff. Actum den 26 juny 1613.
tekst in de margeDen 13en november 1613 't wandelbrieff in recht vertoont zijnde, is 't gewijsde van desen den proclamanten geadiudiceert.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyters Hagen x Jaepien Gerryts wandelen drie ledige plaatsen en een geer in de zuider nieuwe stad. Ten O. Tziebbe Tziebbes, ten W. Dirck Uulbes. Grondpacht 12 CG aan de Stad. Door wandel verkregen van burgemeester Pier Foeckens.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0158v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westentwee ledige plaatsen en de timmerwerf van de kopers Fridts Hessels c.s.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018v van 12 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van Jacob Popta


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018v van 12 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]825‑00‑00 ggledige plaatsen of huissteden naast elkaar gelegen met een geer
koperburgemeester Willem Symens
koperburgemeester Jan Ruerts Sanstra
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ledige plaats van Jacob Popta
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhet houtstek en hof van Lyckle Andries
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJelle Tiaerts, gehuwd met
verkoperLijsbet Reyners Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Symens en Jan Ruurds Sanstra, burgemrs., kopen voor zichzelf en hun mede-participanten in de timmerwerf zodanige ledige plaetsen of huissteden, met de.., in de Zuider Nieuwe Stad. Ten O. de ledige plaets van Jacob Popta, ten W. het houtstek en hof van Lijckle Andries, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de haven en straat. Gekocht van Jelle Tjaerdts x Lijsbeth Reiners Templar.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033v van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende grote timmerwerf


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0240r van 6 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende grote werf


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0088v van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van Jacop Popta


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0088v van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]630‑00‑00 gg3/4 timmerwerf
koperburgemeester Jan Ruerts Sanstra c.u.
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ledige plaats van Jacop Popta
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhuis en erf van Lyckele Andrys
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
verkoper van 1/3burgemeester Willem Symens
verkoper van 1/3Hessel Fridses
verkoper van 1/6Hopman Bartel Cleysen Lantingh
verkoper van 1/6Claes Symens te Monnikendam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ruurds Sanstra, burgemeester, koopt 3/4 van een timmerwerf, bestaande uit 3 ledige plaetsen aanelkaar. Ten O. de ledige plaets van Jacob Tiebbes? Popta, ten W. en Z. het huis en erf van Lijckle Andries en de Stadsvesten, ten N. de Z. nieuwe haven. Met condities. Gekocht van burgemeester Willem Symons en Hessel Fridses elk voor 1/3 en de hopman Bartel Cleisen Lanting en Claes Symens Munnickedam, samen voor 1/3, voor 630 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Grote timmerwerf van Harlingen bij de Zuiderpoortsbrug, op de633‑21‑00 ggledige plaats of timmerwerf bestaande uit drie huisplaatsen
koperJelmer Ariens mr. timmerman
koperJan Syberens mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende stad Harlingen: geer of streng
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stad Harlingen: verkochte plaatsen
verkoperde eigenaren van de werf


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Rein Lous


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderpoort, bij de ZZ van de haven aan de1000‑00‑00 ggtimmerwerf of drie huissteden
koper door niaarvroedsman Harmen Synes Nauta equipagemeester
geniaarde koperClaes Freercx Braem c.u.
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenals bewoner Rein Lous
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westenHarmen Synes Nauta equipagemeester
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Jan IJsbrants c.u.mr. scheepstimmerman
verkoper van 1/2Cornelis Pietersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Sijnes Nauta, equipagemeester en mede-vroedschap, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een timmerwerf of drie huissteden, omtrent de Zuiderpoort zz. Zuiderhaven. Ten O. Rein Lous? (Jans?), ten W. de koper, ten Z. de straat naar de stadsvesten, ten N. de haven. Iedere huisstede is voor 24 voeten en achter 25 voeten wyd, dus in totaal 72 x 75 voeten. Gekocht van Jan Isbrants, mr. scheepstimmerman voor 1/2 en Cornelis Pytters, mr. scheepstimmerman voor 1/2, voor 1000 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0190v van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbolwerk of Molenaarspad


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0218r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23oost, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestende Admiraliteit in Friesland: grote timmerwerf


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0165r van 17 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende grote timmerwerf


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0099v van 31 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende werf gebruikt door Rogier Jacobs Haspelmans


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0099v van 31 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]1600‑00‑00 ggtimmerwerf
koperMarten Ockes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperAttie Doyes
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostende werf gebruikt door Rogier Jacobs Haspelmans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
verkoperburgerhopman Menelaus Hillebrants, gehuwd met
verkoperJanke Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Ockes, mr. scheepstimmerman x Attie Doyes? koopt een timmerwerf c.a. zz. Zuiderhaven. Ten O. de werf van Rogier Jacobs Haspelmans, ten W.?, ten Z. de stadsvesten, ten N. ten naasten Rinse Jetses Roorda en de haven. Gekocht van Menelaus Hillebrants, hopman x Janke Sanstra.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ1000‑00‑00 gg1/2 pakhuis met een ledige plaats erachter
koperde vroedsman Jacob Claessen Hatsma, gehuwd met
koperFrouckje Sloterdijck
eigenaar van 1/2de vroedsman Evert Arjens
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat of opreed naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacob Velthuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braem
verkoperjuffrouw Grietie Symens, weduwe van
verkoperwijlen de heer Hidde de Vriesschout bij nacht Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vroedsman Jacob Claessen Hatsma x Frouckjen Willems Sloterdijck koopt 1/2 groot pakhuis met kelders en zolders, waarvan de andere 1/2 van Evert Arjens, vroedsman is, met een ledige plaets erachter, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de hof van Jacob Velthuys, burgemeester, ten Z. de straat of opreed naar het Stadstimmerhuis, ten N. erven Claes Freerx Braam. Gekocht van Grietie Symens wv Hidde de Vries, Schout bij nacht bij de Admiraliteit, voor 1000 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0314r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0315v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0314r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ900‑00‑00 gg1/2 pakhuis
kopervroedsman Evert Ariens Oosterbaen
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en oprit naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braem
verkoperburgemeester Jacob Claesen Hatsma, gehuwd met
verkoperFroukien Slooterdiek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Arjens Oosterbaan, mede-vroedschap, koopt 1/2 groot pakhuis waarvan de koper al 1/2 bezit, wz. Zuiderhaven. Ten O. Dirk Cornelis, ten W. de hof van burgemeester Jacobus Velthuis, ten Z. de straat en opreed naar het Stadstimmerhuis, ten N. erven Claes Freerks Braam. Gekocht van Jacob Claesen Hatsma, burgemeester x Froukje Sloterdijk, voor 900 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0315v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ2000‑00‑00 ggpakhuis en plaats erachter
koperburgervaandrig Steven Seerps Swerms gezworen makelaar
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en oprit naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braem
verkopervroedsman Evert Ariens Oosterbaen, gehuwd met
verkoperSibbeltie Wigges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Seerps Swerms burger-vaandrager en gezworen makelaar, koopt heerlijk , groot pakhuis met een kelder eronder en plaets erachter, wz. Zuiderhaven. Ten O. de straat en haven, ten W. de hof van burgemeester Velthuis, ten Z. de opreed van `t Stadstimmer huis, ten N. erven Claes Freerx Braam. Gekocht van Evert Ariens Oosterbaan x Sibbeltie Wiggers, mede-vroedschap.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 151Zuiderhaven 18
eigenaarAntie Rienx
gebruikerAntie Rienx
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 99vZuiderhaven 18
eigenaarAntie Rienx
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0205r van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar
naastligger ten zuidenTietske Simons


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio Zuiderhaven 18woning
eigenaarJesaias Jansen
gebruikerwed. Here Douwes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0311r van 16 feb 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Douwes
naastligger ten oostende tuin van Guiteth kapitein


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0311r van 16 feb 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ45‑00‑00 cgtwee ledige plaatsen, nu houtwerf
koperAndries Jochums, gehuwd metmr. bakker
koperTrijntie Scheltes Haselaar
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Douwes
naastligger ten oostende tuin van Guiteth kapitein
naastligger ten zuidende weduwe en zonen van wijlen Pieter Gerlofs koopman
naastligger ten westenGerrit Jansen van Hemert
naastligger ten westenGeele Pieters
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordeneen helling
verkoperde weduwe en zonen van wijlen Pieter Gerlofskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Robijns x Trijntie Douwes koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Fijke Douwes, ten Z. Reiner Outgers, ten W. Marten Gilles [Mesdagh], ten N. de straat. Gekocht van de voogden van de Huiszittende Armen, als alimentatoren van Trijntie Reinders, nagelaten weeskind van wl. Reinder Cornelis, kok op `t Prinsenjacht.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0110r van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGijsbertus Koen


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0317r van 16 apr 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0021v van 17 jun 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Tjeerd Fockes van Esta
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Douwes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0021v van 17 jun 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ420‑00‑00 cgschuur
koperJan Jansen Jongma, gehuwd metkoopman
koperMayke Pyters Donker
naastligger ten oostende hof van Tjeerd Fockes van Esta
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Douwes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Gerloffs
naastligger ten zuidenG. Coen commissaris
naastligger ten westenGerrit Jansen van Hemert
naastligger ten westenGaele Pyters
naastligger ten noordenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperTrijntie Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Andries Jochums, en moeder van
verkoperAagjen Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Jongma x Mayke Pieters Donker koopt een schuur c.a., zz. Zuiderha ven. Ten O. de hof van Tjeerd Fockes van Esta en wd. Pieter Douwes, ten W. Gerrit Jansen van Hemert en Gaele Pyters, ten Z. erven Pieter Gerlofs en de commissaris Koen (Gijsbertus?), ten N. hun helling en straat. Bij de koop is inbegrepen 15 voet ledige plaats achter de schuur en 11 voet bezijden, onder conditie dat de wal en helling tegenover de schuur zal worden en blijven gebruikt zoals ook nu dagelijks gebeurt en dat de schuur en ledige plaets daarlangs vrij op- en afslag hebben enz. Gekocht van Trijntie Scheltes wv Andries Jochums en haar dochter Aagje Andries.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 100rZuiderhaven 18woning
eigenaarMarijke Willems
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0171r van 10 mrt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBroer Fongers, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Jacobs


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0176v van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmanus Portier koopman


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0176v van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: WZ] of nieuwe haven700‑00‑00 cgtwee kamers, boet en timmerhuis
koperHarmanus Portier koopman
huurder timmerhuisTierk Andries
naastligger ten oostenHarmanus Portier koopman
naastligger ten zuidende weduwe en zonen van Pytter Gerlofs koopman
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHarmanus Portier koopman
verkoperBroer Fongers, gehuwd metwinkelier
verkoperHiltie Jacobswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHermanus Portier koopt 2 aanelkaarstaande camers, timmerhuis en boet c.a., met alle losse en vaste goederen, wz. Zuiderhaven. Ten O. en N. de koper, ten W. de straat, ten Z. wd. en zonen van Pytter Gerlofs. Gekocht van Broer Fongers x Hiltie Jacobs, winkeliers, voor 700 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 100rZuiderhaven 18woning
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerwed. Tjalke Lieuwes
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑19‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0132r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmanus Portier koopman


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0143r van 2 okt 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMatthijs van Idsinga secretaris
naastligger ten oostenSaco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0143r van 2 okt 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]450‑00‑00 cgkamers en weefwinkel, naast elkaar gelegen, en een timmerboet
koperMatthijs van Idsinga secretaris
koperSaco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten oostenMatthijs van Idsinga secretaris
naastligger ten oostenSaco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten zuidenFolkert Pytters
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMatthijs van Idsinga secretaris
naastligger ten noordenSaco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
verkoperHarmanus Portier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Harlingen, en Saco Harmen van Idsinga, ontvanger er boelgoederen te Harlingen, kopen 2 aanelkaar gebouwde camers of weefwinkels en een timmerboet, wz. Zuiderhaven. Ten O. en N. de werf van de kopers, ten W. de straat, ten Z. Folkert Pytters (Schellingwou). Gekocht van Harmanus Portier, voor 450 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 101rZuiderhaven 18woning
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerTjalke Lieuwes wed.
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑19‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 101rZuiderhaven 18woning
eigenaarArjen Arjens
gebruikerArjen Arjens
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑19‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 169rZuiderhaven 18woningen of werf
eigenaarSchellingwou wed.
gebruikerBeernd Dooitzes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0017v van 1 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Folkert Pieters


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0110r van 8 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 169rZuiderhaven 18woning
eigenaarSchelto Wijbenga nom.ux.
gebruikerSchelto Wijbenga nom.ux.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking[samen met no. 8-057 opgegeven
opmerkingals één post]


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0293v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0060v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 169rZuiderhaven 18woning
opmerking[net vermeld: hieronder beklemd no. 8-058]
eigenaarTjeerd Clasen c.s.
gebruikerTjeerd Clasen c.s.
opmerking[net vermeld: beklemd onder no. 8-057]


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0222r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekooper


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0241r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekooper


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0088r van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Huidekoper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-058 , pag. 164Zuiderhaven 18Jan Thomas 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 18Jan Thomas Zwanenburg... van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-216Zuiderhaven 18Jan T SwanenburgJan T Swanenburgtimmerbaas
H-216Zuiderhaven 20Jan T SwanenburgJan T Swanenburgtimmerbaas


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 159 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-216Zuiderhaven 18Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 159 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-216Zuiderhaven 20Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1990Zuiderhaven 20erven Pieter Huidekoper Harlingenweiland als erf (2360 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1990Zuiderhaven 18erven Pieter Huidekoper Harlingenweiland als erf (2360 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 18Aukje Sjerps de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-216Aukje S de Vries66 jscheepstimmermanHarlingenv, protestant, weduwe
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 18Rinske van den Berg... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. Zuiderhaven 18 (H-256)


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 20S. van Loonbrugwachter (gep.)


1952 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zuiderhaven 20Ministerie van Defensie40betonningsterrein


2023
0.11811995506287


  terug