Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 168-055/28-055/28-057H-216H-260


Naastliggers vanZuiderhaven 16
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidenZuiderhaven 18
ten noordenZuiderhaven 14


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0167r van 6 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Ulbes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018v van 12 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek en hof van Lyckle Andries


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0088v van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en erf van Lyckele Andrys


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Synes Nauta equipagemeester


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0190v van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: op het Blokhuis]1200‑00‑00 ggledige plaats, voor 63 en achter 70 voet breed
koperGerloff Iemes, gehuwd met
koperWopkien Clases
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ledige plaats van burgemeester Nauta
naastligger ten zuidenbolwerk of Molenaarspad
naastligger ten westende ledige plaats van wijlen burgemeester Buue Tomas
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperburgemeester Nauta


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0099v van 31 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0037v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacob Velthuis


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0314r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacobus Velthuis


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0315v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacobus Velthuis


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0205r van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]100‑00‑00 gghoutkeet/timmerwerf
koperGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar
koperTietske Simons
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar
naastligger ten zuidenTietske Simons
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Gerlofs
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/6oud burger hopman Sytze Vos
verkoper van 1/6Sara Jillis, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses
verkoper van 1/6Jan Claeses
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
erflaterde erfgenamen van wijlen Claes Gerlofskoopman


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0311r van 16 feb 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Jansen van Hemert
naastligger ten westenGeele Pieters


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0110r van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ25‑00‑00 cgwerf 45 x 48 voet
koperGijsbertus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
rente voor de koperde ? diaconie4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenGuiterts kapitein
naastligger ten zuidenGijsbertus Koen
naastligger ten westenGerrit Jansen Hemert
naastligger ten noordenAndries Jochems, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntie Scheltes
verkoperAndries Jochems, gehuwd met
verkoperTrijntie Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commies ter recherge bij de Admiraliteit, koopt werf of ledige plaets lang 45 voet en breed 48 voet, zz. Zuiderhaven. Ten O. de hof van kapt. Guitet, ten W. Gerrit Jansen van Hemert, ten Z. de koper, ten N. de verkoper, Andries Jochums, pottenbakker x Trijntie Scheltes.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16stad WZ, van stadsvesten naar haven lopend80‑00‑00 cgtimmer- en houtwerf
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisTaetske Sytses Vos, met als voorstander haar vader
koperoud burgerhopman Sytse Jacobs Vos koopman
koper van 5/12 door niaar ratione sanguinisSymon Fockes koopman
koper van 1/12 door niaar ratione sanguinisGerlof Pyters
verpachter grondkinderen Reyner Gijsbertus Fontein 12‑00‑00 cg
geniaarde koperFonger Broers, gehuwd met
geniaarde koperFamke Jurjens
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman
verkoperGerlof Claeseshoutmolenaar


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0317r van 16 apr 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ180‑00‑00 cggrond van timmerwerf van 24 x 126 voet
koperde Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
protesteert vanwege 14-00-00 GG grondpacht op deze timmerwerfGerard Sybren Suiringarkoopman
protesteert q.q.Gerard Sybren Suiringar, gelastigde van zijn broerkoopman
protesteert vanwege 14-00-00 GG grondpacht op deze timmerwerfds. Eelco Ignatius Suiringar
protesteert q.q.ds. Johannes Salmansuis, geauthoriseerde curator over te Stiens
protesteert vanwege 14-00-00 GG grondpacht op deze timmerwerfGerrit Suiringar, kinderen en erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen vroedschap Gouke Suiringar
naastligger ten oostende verkoper Gerrit Jansen van Hemert scheepstimmerman
naastligger ten oostende verkoper Gaele Pytters scheepstimmerman
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: boet of werf
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/2Gerrit Jansen van Hemertscheepstimmerman
verkoper van 1/2Gaele Pyttersscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt, na niaar van de familie Suringar, een stuk grond of erf, geschikt voor een timmerwerf, zz. Zuiderhaven, breed 24 en lang 126 voeten. Ten O. de verkopers, ten W. de Admiraliteit werf, ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat en haven. Gekocht van Gerrit Jansen van Hemert en Geale Pytters, beide scheepstimmerlieden, voor 180 cg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0021v van 17 jun 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Jansen van Hemert
naastligger ten westenGaele Pyters


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0171r van 10 mrt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: WZ] of nieuwe haven225‑00‑00 cgtimmerwerf
koperHarmanus Portier koopman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenBroer Fongers, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Jacobs
naastligger ten westenBroer Fongers, gehuwd met
naastligger ten westenHiltie Jacobs
naastligger ten noordenstadsstraat
verkoperBroer Fongers, gehuwd met
verkoperHiltie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHermanus Portier koopt een timmerwerf, lopende langs het timmerhuis van de verkoper. (Uitgebreide omschrijving.). Ten O. de Zuiderhaven, ten Z. en W. de verkoper, ten N. de Stadsstraat. Gekocht van Broer Fongers x Hiltie Jacobs, voor 225 cg.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0176v van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-055/2Zuiderhaven 16Jentje Gerrits, bestaande uit 5 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-055/2 , folio 100rZuiderhaven 16huis
eigenaarHarm. Portier
gebruikerJentje Gerrits cum soc.
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0132r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]250‑00‑00 cgtimmerwerf
koperMatthijs van Idsinga secretaris
koperSaco Harm. van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: voorzijde]
naastligger ten zuidenHarmanus Portier koopman
naastligger ten westenHarmanus Portier koopman
naastligger ten noordenstadsstraat
verkoperHarmanus Portierkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Harlingen, en Saco Hermanus van Idsinga, ontvanger der boelgoederen en middelen te Harlingen, kopen een timmerwerf die langs de timmerboet van de kopers loopt, wz. Zuiderhaven. Ten W. en Z. de verkoper, ten N. de Stadsstraat. Gekocht van Hermanus Portier, voor 250 cg. Het is een ingewikkelde omschrijving in de acte.


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0143r van 2 okt 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-055/2 , folio 101rZuiderhaven 16huis
eigenaarMathijs van Idsinga
eigenaarSaco van Idsinga
gebruikerJentje Gerryts c.s.
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-055/2 , folio 101rZuiderhaven 16huis
eigenaarMathijs van Idsinga
eigenaarSaco van Idsinga
gebruikerJentje Gerryts c.s.
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio 169rZuiderhaven 16werf en woningen
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikerTjeerd Claasen
huurwaarde68‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0017v van 1 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ 12/141300‑00‑00 cgtimmerwerf, timmerboet, twee kamers en weefwinkel
koper door niaarAnna van der Nieuwenhuis, weduwe vankoopman
koper door niaarwijlen Folkert P. Schellingwou
geniaarde koperJaerich van der Leykoopman
huurderTjeerd Claases mr. scheepstimmerman68‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Folkert Pieters
naastligger ten westenweg en straat
naastligger ten noordenstraat
verkoperMathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jarig v.d. Ley, een timmerwerf met de daarop staan de timmerboet en twee daarachter staande camers en een weefwinkel en loodsje c.a., bij elkaar staande aan de wz. Zuiderhaven, strekkende van voor aan de haven westwaarts tot aan de straat en weg. Ten O. de haven, ten Z. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten W. de straat en weg, verhuurd aan mr. scheepstimmerman Tjeerd Claeses. Gekocht van Mathijs Adolph van Idsinga, ontvanger der boelgoederen en oud-secr. der stad Harlingen, voor 1300 cg.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0110r van 8 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ vd haven en westwaarts tot aan de straat en weg2000‑00‑00 cgtimmerwerf, timmerboet, 2 kamers, weefwinkel, werf met dienstwoning en stalling
koper van 1/2Allard Scheltinga
koper van 1/2Trijntie Schellingwou, gesterkt met
koper van 1/2dr. Nicolaas van Loon
huurder timmerwerfTjeerd Claeses mr. scheepstimmerman
huurder woningBaarnd Dooitzes
huurder stallingAnna Nieuwenhuis
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstraat en weg
naastligger ten noordenstraat
verkoperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen Folkert Pieters Schellingwou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga voor 1/2 en Trijntie Schellingwou x Nicolaas van Loon voor 1/2 kopen (a) een timmerwerf met het hout daarop staande en 2 daarachter staande camers en een weefwinkel met loods. (b) mijn daarnaast ten Z. liggende hof met stalling enz. aan de wz. van de Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. en N de straat en weg, ten Z. MIJN schoonzoon Pieter Huidekoper. Gekocht van Anna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ4500‑00‑00 cgtimmerwerf, timmerschuur en knechtswoningen
koperSchelte Wybenga
gebruiker paardenstalAnna Nieuwenhuis, weduwe van
gebruiker paardenstalwijlen V. P. Schellingwou
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
verkoperdr. Nicolaas van Loon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt een timmerwerf met schuur of loods en knechtswoningen, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. verkoper is dr. Nicolaas van Loon, de schoonzoon van Anna Nieuwenhuis.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio 169rZuiderhaven 16werf
eigenaarSchelto Wijbenga nom.ux.
gebruikerSchelto Wijbenga nom.ux.
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
opmerking[samen met no. 8-058 opgegeven
opmerkingals één post]


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0293v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ3600‑00‑00 cg4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling
koperTjeerd Claases Bakker
koperJan Yemes de Groot
koperAlbert Doedes
koperYme Jans de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperSchelte Wybengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Claasen Bakker, Jan Yemes de Groot, Albert Doedes en Yeme Jans de Groot kopen 4/5 parten van een timmerwerf met timmerschuur, knechtswoning en stalling, laatst in gebruik bij Klaas Doedes, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. De verkoper houdt zelf 1/5 part. Kopers nemen op taxatie over de 4/5 parten van de sleephelling, gereedschappen, blokken en kettingen etc. Gekocht van Schelte Wybinga, koopman.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0060v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ550‑00‑00 cgtimmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling
koper van 1/4Tjeerd Claasen Bakker
koper van 1/4Jan Yemes de Groot
koper van 1/4Albert Doedes
koper van 1/4Yeme Jans de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Clasen Bakker, Jan Yemes de Groot, Albert Doedes en Yeme Jans de Groot kopen elk voor 1/4 het resterende 1/5 deel van de scheeps timmerwerf. Gekocht van Baukje Feytama x Schelte Wybinga.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-057 , folio 169rZuiderhaven 16werf
eigenaarTjeerd Clasen c.s.
gebruikerTjeerd Clasen c.s.
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0222r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ1200‑00‑00 cg1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal
koperAbel Meinderts de Jong scheepstimmerman te Terschelling
eigenaar van 1/4Tjeerd Claasen
eigenaar van 1/4Jan van der Veen n.u.
eigenaar van 1/4Yeme de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekooper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperJan Yemes de Grootscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Meinderts de Jong, scheepstimmerman op Terschelling, koopt 1/4 van een timmerwerf, loods, schuur, sleephelling, woonhuis en stal, wz. Zuiderhaven. De overige 3/4 is van Tjeerd Clasen Bakker, Jan v.d. Veen en Yeme Jans de Groot. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. Gekocht van Jan Yemes de Groot, scheepstimmerman, voor 1200 cg.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0241r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ1200‑00‑00 cg1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal
koperAbel Meinderts de Jong scheepstimmerman
eigenaar van 1/4Jan van der Veen n.u.
eigenaar van 1/4T. C. Bakker
eigenaar van 1/4Abel Meinderts de Jong
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekooper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperYme Jans de Grootscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Meinderts de Jong, scheepstimmerman koopt 1/4 van de werf etc. Gekocht van Yeme Jans de Groot, voor 1200 cg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0088r van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ3400‑00‑00 cgtimmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stalling
koper van 3/4Jan Thomas scheepstimmerman
koper van 1/4Isaac Thomas scheepstimmerman
huurderJan Thomas scheepstimmerman100‑00‑00 cg
huurderIsaac Thomas scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoper van 1/4Jan van der Veenkoopman
verkoper van 2/4Abel M. de Jongscheepstimmerbaas te Terschelling
verkoper van 1/4Tjeerd Claases Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Thomas [Zwanenburg], scheepstimmerman, koopt 3/4 part, en Isaac Thomas [Zwanenburg], scheepstimmerman, koopt 1/4 part van een timmerwerf met schuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wz. Zuiderhaven, welke werf zij reeds samen in huur hadden. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. Gekocht van Jan v.d. Veen, koopman, voor 1/4 en als gelastigde van Abel Meinderts de Jong, scheepstimmerbaas op Terschelling, voor 2/4 en namens Tjeerd Claases Bakker ook voor 1/4.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0290r van 1 okt 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 16Zuiderhaven WZ wijk H-211, H-215, H-216, H-2172250‑00‑00 cgtimmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen
koper van 3/4Isaac Thomas, broer vanscheepstimmerman
koper van 1/4Jan Thomas scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Hanekuiknotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaack Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, verkoopt aan zijn broer Jan Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, 1/4 van een timmerwerf, timmerschuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wijk H-214, 215, 216 en 217 wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesting, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. Koper is dus Jan Thomas (Zwanenburg).


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-057 , pag. 164Zuiderhaven 16Jan Thomas 0‑00‑00 cgwerf


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Jan Thomas Zwanenburg... van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-216Zuiderhaven 16Jan T SwanenburgJan T Swanenburgtimmerbaas


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 159 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-216Zuiderhaven 16Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1998Zuiderhaven 16wed. Jan Zwanenburg en mede eig.scheepstimmermanscheHarlingenscheepstimmerwerf (1550 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Aukje Sjerps de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-216Aukje S de Vries66 jscheepstimmermanHarlingenv, protestant, weduwe
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Rinske van den Berg... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3946Zuiderhaven 16 (H-257)Algemeene Armenschuur


2023
0.10892605781555


  terug