Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 32-0742-0742-103B-090B-087


Naastliggers vanHerenwaltje 3
ten oostende Wortelstraat
ten zuidenHerenwaltje 5
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 1


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159v van 8 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMary Minnes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0280r van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]254‑00‑00 cgkamer
koperBerent Romckes
naastligger ten oostenClaeske, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Pieters
naastligger ten zuidenClaeske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Pieters
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenGoytyen Jacobs
verkoperToenis Arians, gehuwd met
verkoperImpck Sickes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van Colen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van Colen


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129r van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot]170‑00‑00 ggkamer
koperDirck Pieters, gehuwd met
koperLucke Eygberts
huurderTjeert Wybrens
naastligger ten oostende hof van Jancke Reyners
naastligger ten zuidenSimen Koer
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: het diept]
naastligger ten noordenKoene metselaar
verkoperDirck Christaens c.u.mr. schoenmaker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0129v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Opperman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0130r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0157v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArjen Jansen


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]53‑00‑00 gghuis
koperArjen Jansen Cramer, gehuwd met
koperGryttie Willems
huurderPytter Gerbens
naastligger ten oostende hof van Reiner Gijsberts Fontein te Toutenburg onder Rijperkerk
naastligger ten zuidenLuitjen Folkerts
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperReiner Gijsberts Fontein, gehuwd met te Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0187r van 3 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArjen Jansen Cramer


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059r van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij de drie pijpen]100‑00‑00 cgwoning
koper door niaarMeye Sakes smalschipper
geniaarde koperLutgerus Caspersbontwever
naastligger ten oostende hof van Jan van Leeuwen kapitein
naastligger ten zuidenMeye Sakes Cramer
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperArjen Jansen Cramer


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0072r van 4 nov 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]114‑00‑00 cgwoning
koperJorrit Dirks c.u.smalschipper
naastligger ten oostenvan Leeuwen kapitein
naastligger ten zuidenMeje Sakes smalschipper
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperMeje Sakessmalschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 29Herenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 17vHerenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio Herenwaltje 3huis
eigenaarRienk Cornelis wed.
gebruikerRienk Cornelis wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Junius Alema


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJunius van Alema


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJunius van Alema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 18rHerenwaltje 3huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0338r van 9 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gorryt Dirks


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-074Herenwaltje 3wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon01‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 18rHerenwaltje 3huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerwed. Cornelis Geerts
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 18rHerenwaltje 3huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerCornelis Geerts wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 18rHerenwaltje 3huis
eigenaarMeye Harmens wed.
gebruikerCornelis Geerts wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0048r van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Ruurd Dirks


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-103 , folio 36rHerenwaltje 3oliemolen
eigenaarB. van der Meulen
gebruikerB. van der Meulen
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de oliemolen]60‑21‑00 ggwoning
koperWybren Broers timmerman
bewonerAge Sybes c.u.
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugje bij de oliemolen]140‑00‑00 cghuis
koperHein Wybrens mr. metselaar
huurderIJsbrand Gonggrijp oud bakker
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Broerstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metzelaar, koopt huis aan de Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de olymoolen, bewoond door IJsbrand Gonggrijp, oud bakker, c.u. Geen grondpacht. Ten O. burgemeester B. van der Meulen c.s., ten Z. Rinse Wopkes, stads bierdrager, ten W. en N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Wybren Broers, timmerman, 140 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0028r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Monses


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-103 , folio 36rHerenwaltje 3oliemolen
eigenaarB. van der Meulen
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-103 , folio 36rHerenwaltje 3oliemolen
eigenaarB. van der Meulen
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter van Campen


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter van Kampen


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 3Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot bij het blauw panhuis]300‑00‑00 cghuis
koperTjerk van Benthem, gehuwd met
koperSytske Vlasbloem
naastligger ten oostendr. J. Alberda
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. het Blauwe Panhuis
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Johannes, gehuwd metarbeider
verkoperGepke Klaazes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenT. van Benthem


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-103 , pag. 36Herenwaltje 3P. de Boer 2‑10‑00 cgoliemolen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Rienk Wybes de Boer... dB geb 27 dec 1795Harl; BS ovl 1827; 1831 overlijdens, ovl 1832, ovl 1837, ovl 1861; gebruiker van wijk B-090, varensgesel; eigenaar is wed. T. van Benthem, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Tjerk van Benthem... zaake schrijf- en schoolbehoeften, 3 jun 1794 quit. no. 18; (GAH1126); wed. T. v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-090Herenwaltje 3wed T van BenthemRienk Wybes de Boervarensgesel


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 116 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Christiaan Pieters de Bruin, overleden op 28 april 1819scheepstimmerman (Schritsen F 134), gehuwd, geen kinderen, broer van Pier, touwslager, Annegje (vrouw van Rienk Wybes de Boer, varensgezel Zoursloot B 90), wijlen Rein Pieters de Bruin (vader van afwezige Meinse, schoenmaker en Rienk Reins de Bruin, sjouwerman, beide te Stavoren). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-090Herenwaltje 3finale toewijzingfl. 17huis B-090
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperHendrikus Oorthuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 201Herenwaltje 3Henricus Oorthuis timmerknegtHarlingenhuis (72 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 31 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Minne Hendricus Oorthuis, overleden op 29 november 18354 mnd, zoon van Hendricus B. Oorthuis, timmermansknecht (Zoutsloot B 90) en Jetske Valderpoort, broer van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 229b (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Jetske Valderpoort, overleden op 25 januari 1838vrouw van Hendricus Oorthuis, timmermansknecht Zoutsloot B 90, moeder van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Hendericus Oorthuis... wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; H.B.O. eigenaar van perceel nr. 201 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 502, huis, 72 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-090ZoutslootHenderikus Oorthuis52 jhuistimmermanHarlingenm, protestant, weduwnaar
B-090ZoutslootBarend Oorthuis17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootPoppe Oorthuis14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootDouwe Oorthuis12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootJan Oorthuis10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootNeeltie Oorthuis18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootBeytske Oorthuis7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 201Zoutsloot B-090Lucas Peereboom woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 201Heerenwaltje B-087 Foppe Plantenga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4597Herenwaltje 3 (B-087)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 3K. v/d Hoekstalhoudersknecht
Heerenwaltje 3aR. van Kammenmatroos


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenwaltje 3P. (Pieter) de Groot


2023
0.12728786468506


  terug