Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weeshuisstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Weeshuisstraat 11(niet bekend)(niet bekend)H-227H-291


Naastliggers vanWeeshuisstraat 11
ten oostende Weeshuisstraat
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westenWeeshuisstraat 9
ten noordenHavenplein 24


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende blokhuisvijver


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0511r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0199v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0163r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende plaats getekend met nr. 5


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0163v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende plaats getekend met nr. 5


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: bij het Weeshuis]90‑00‑00 GGledige plaats of huisstede getekend met nr. 5 van 46 x 22 voet, en een plaats westwaarts van 20 x 18 voet
koperPyter Sybes binnenvader van het weeshuis
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Ghijs Willems 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenplaats getekend met nr. 4
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuis en het plein]
naastligger ten westende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten noordenClaas Dirx
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sybes, binnenvader van het Weeshuis, koopt een ledige plaets of huisstede met nr. 5 getekend, lang 46 voeten en breed 22 voeten en nog een plaets ten W. daarvan, lang 20 voet en wyd 18 voeten, die nr. 4 ten O. heeft, ten W. de Weeshuisvijver, ten Z. het Weeshuisplein en het Weeshuis, ten N. Claas Dirx. De koper moet de gekochte plaets binnen 2 jaar na nu bebouwen met een huis of camers, anders zal deze plaets weer aan de Stad vervallen. Met verdere bouwcondities. O. a. moeten de kopers samen met de kopers van de 4 andere plaetsen de wal van de haven onderhouden. Gekocht van de Stad Harlingen, voor 90 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0186v van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: bij het Weeshuis]90‑00‑00 GGledige plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voet
kopervroedsman Rein Lolkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe van Pieter Sybesweeshuisvader


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106v van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0027r van 27 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Lolckes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063r van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: naast en tegenaan het Weeshuis]230‑00‑00 CG1/2 huis en schuur
koperHuibert Feddes
koperClaes Feddes
koperClaeske Feddes
koperPieter Feddes
eigenaar van 1/8Huibert Feddes
eigenaar van 1/8Claes Feddes
eigenaar van 1/8Claeske Feddes
eigenaar van 1/8Pieter Feddes
huurderN. N. 230‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Claessen Wijngaerden, als erfgenaam van zijn zoongortmaker
erflaterwijlen Claes Everts Wijngaerden, die erfgenaam was tesamen met
erflaterwijlen Zierk Hilaerda c.u. en c.s., van het kinds bestemoeder
erflaterwijlen Trijntie Sipkes, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman Rein Lolkes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0047v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: bij de Westerkerk ten noordoosten van het Weeshuis]425‑00‑00 GGhuis en schuur
koperEgbert Harings
koperEwert Clasen Oosterbaan
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Croese
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: straat naar de Westerkerk]
naastligger ten westende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHuibert Feddes
verkoperClaes Feddes
verkoperClaeske Feddes
verkoperPieter Feddes


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192r van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: aan het stadsweeshuis bij de Westerkerk]259‑05‑00 GGhuis en schuir
koper door niaarJan Jarigs, weduwnaar van
koper door niaarwijlen Mayke Drieses
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
geniaarde koperFeje Eelties c.u.schuitschipper
naastligger ten oostenburgemeester Croese
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: de straat naar het weeshuis]
naastligger ten westende stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEgbert Haringskoopman


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0053r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ750‑00‑00 CGhuis
koperKlaas Remmers, gehuwd metschipper
koperTrijntje van der Velde
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
huurderLuitje Stoffels
naastligger ten westenC. Zijlstra
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten oostenS. Croese
naastligger ten noordenhet weeshuis
verkoperEeke Bentes IJsenbeek voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Zytse Drieses van der Zee


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0211v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Claas Rimmerts
naastligger ten westende weduwe van Claas Rimmerts


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0290v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntje van der Velde c.u.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0342r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Andries n.u.
naastligger ten westenJurjen Andries n.u.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0193r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntje van der Velde, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jurjen Andries de Vries


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0193r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ750‑00‑00 CGhuis
koperHessel Hyltjes, gehuwd metschuitschipper
koperAntje Wybes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Luitje Stoffels
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten westenC. Zijlstra
naastligger ten noordende stad Harlingen: weeshuis
verkoperTrijntje van der Velde, weduwe van
verkoperwijlen Jurjen Andries de Vries


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Ruurd Pieters van Dijk... voor het transporteren van militairen naar ''t Vlie, 1803. (geen boeknr. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-227Weeshuisstraat 11A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-227Weeshuisstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 207huis in de NZ Weeshuisstraat H-227
 
verkoper7 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperYbele Repko


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2020Weeshuisstraat 11Yebele Jansz Repko en mede E.makelaarHarlingenhuis en erf (60 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Iebeltje Molenaargeb 1772 HRL, ovl 12 dec 1855 HRL, huwt met Gijsbert Jans de Boer, Nederlands Hervormd; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-227


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Liefke Douwes Douwma... Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Dirkje van der Veer... H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2020Weeshuisstraat H-227Foeke Foekenswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2020Weeshuisstraat H-291Foeke Foekenspakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2016Weeshuisstraat 11 (H-288)Jetske Beitschat (wed. G. Weenink)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Weeshuisstraat 11S. Braaksmagardenier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Weeshuisstraat 11M. (Maurice) van Hurck


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Weeshuisstraat 11ca. 1900
  terug