Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHavenplein 208-043 1/2(niet bekend)H-235H-299


Naastliggers vanHavenplein 20
ten oostenHavenplein 26
ten zuidenHavenplein 22
ten westenHavenplein 16
ten noordenHavenplein 18


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0253r van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis aan de vijver]00‑00‑00 cg1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg
aanhandelaarjuffrouw Anna Geryts van Houdt, weduwe van te Emden
aanhandelaarwijlen dr. Thomas Ens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarReyner Claesen
verwandelaarEpe Augustinus te Workum
eerdere samenvatting door Yde Elsingajuffr. Anne Gerryts van Houdt wv dr. Thomas Ens, haer nu ontholdende binnen Emden, wandelt drie camers op een muyre gebout, staende aen malcanderen opt blockhuys aende fijver aldaer met den plaetse ende stege daer toebehoerende. Grondpacht 6 cg. aan de Stad. Met dezelfde gerechtigheden als Epo Augustinus daerinne door titel van coope van Reyner Claes geeft vercreegen. Bij haer door wandel vercreegen van de voors. heer Epo, woonende tot Worcum.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0262v van 21 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 20op het gedemantilleerde Blokhuis00‑00‑00 cgdrie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats
koperIpe Augustinus rentmeester van Workum te Workum
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende blokhuisvijver
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReyner Claessen, gehuwd met
verkoperJannetgien Bantrams
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Augustinus, rentmeester te Workum, koopt drie camers met een steeg ten oosten vande .ost..sigen, gelegen met ook het achterland en de ledige plaatsen, staende ende gelegen op het niewe gedemolieert Blockhuys, sijnde in een gebou aen maelckander streckende staend suyt waerts achter de voorcamers aende voorstraet tot aende Block huyser vijver, met al den Lootsen ende getimmert vandien, voorts alle zijnde gerechtigheid daer toe behoorende. Gekocht van Reyner Claes ende Jannetgen Banterams.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490r van 8 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Anna
naastligger ten zuidenJelle Syckes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490r van 8 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Anna
naastligger ten zuidenJelle Syckes


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0510v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper juffrouw Anna Gerryts van Houdt


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0320v van 31 aug 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Jacobs


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0349r van 16 mrt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0041r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 20Blokhuis164‑14‑00 CGkamer
koperhet kindskind van Sicke Sickes, met als curator
koper q.q.Jan Jansen Deecken
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSytse Hilles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt Minnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Jansen, gehuwd met
verkoperUulck Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiaerdt Yedes x Geertruit Jans kopen een huis in de Peterseliestraat achter Harmen Honingmans huis.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0173v van 11 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen Deecken


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072v van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis]245‑10‑00 GGkamer
koperClaes Minnes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSytse Hilles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt Minnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Bauck Wybes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Minnes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0056r van 9 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127r van 11 apr 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort in een steeg aan de zuidkant]175‑00‑00 CGkamer
koperAeltie Johannis, weduwe van
koperwijlen Hendrick Hennes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJurjen Classen Fonteyn
naastligger ten zuidenClaas Dirx Bilkert
naastligger ten westenGillis Vermeers
naastligger ten noordenGillis Vermeers
verkoperRintie Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Joannis wv Hendrick Hennes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0156v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Clasen c.s.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0155v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjouckjen Hendrix stroverkoopster


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-043Havenplein 20kamer
eigenaarJan Hemert
gebruikerPieter Gosses
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271v van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307v van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 20Havenbrug in een steegje, bij de44‑00‑00 CG1/2 kamer
koperMinne Claessen mr. blokmaker
eigenaar van 1/2Minne Claessenmr. blokmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoukjen Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Tieerd Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Claessen, mr. blokmaker, koopt een 1/2 camer bij de Havenbrug, in een steegje, waarvan hij al 1/2 bezit. Gekocht van Sjoukjen Hendriks wv Tieerd Sybes, voor 44 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-043Havenplein 20huis
eigenaarPieter Gosses
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weeshuisvijver


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-043 /2Havenplein 20woning
eigenaarDries Jansen
gebruikerYde Sakes
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑10 CG
opmerking[nummer 8-043 1/2 is tweemaal vermeld]


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0263v van 23 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinouke Minnes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-043 /2Havenplein 20Jilles Sakes, bestaande uit 4 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg
8-043 /3Havenplein 20Sander Annes, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0079v van 20 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinouke Minnes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-043 /2Havenplein 20woning
eigenaarReinouke Minnes
gebruikerJillis Saekes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0227r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0226r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinouke Minnes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0058v van 5 jun 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinouke Minnes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0098r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinouwke Minnes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0166r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0133r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: steeg ZZ tussen de havenbrug en -poort]111‑00‑00 GGhuis
koperWieger Frederiks bierdrager
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJohan Johannes c.u.
naastligger ten oosteneen ingaande steeg
naastligger ten zuidende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten westenPieter Steinfurth
naastligger ten noordenC. Zijlstra
verkoperCristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevakoopman


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0192v van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: steeg tussen de havenbrug en -poort]26‑21‑00 GGhuis
koperWybren Broers mr. timmerman
koperJan Broers mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderTobias Jans c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten westenC. D. Zijlstra
naastligger ten noordenC. D. Zijlstra
verkoper q.q.Pieter M. van der Sluis, curatorluitenant
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperwijlen Wieger Fredriksstadsbierdrager


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0069v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]68‑15‑00 CGhuis
koperDirk Cornelis oud schuitschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderTobias Jans c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten westenC. D. Zijlstra
naastligger ten noordenC. D. Zijlstra
verkoperWybren Broershuistimmerman
verkoperJan Broershuistimmerman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Cornelis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-235Havenplein 20Dirk Cornelis Molenaar... ... , Cornelis Dirks M, geb 1767 ... ; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk H-235, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-235Havenplein 20Dirk C Molenaar Dirk C Molenaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2027Havenplein 20Gijsbert Johannes de VriesarbeiderHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-235Havenplein 20Doeke van der Ley... met Maria Heilen op 10 feb 1822 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1822, metselaar in 1851, N.H., ovl wijk H-235, zv Jelte Doekes vdL, en Leentje Gerardus Mulder; BS huw 1822, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225; oud ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-235Yebeltie Molenaar66 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-235Havenplein 20Hendrica Tingnagel... N.H., dv Antoon T, en Antje Hiemstra; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-283, wijk H-235; oud 35 jaar, geb Eestrum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk A-165; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2027Havensplein H-235Adolf Benjamin Mankwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2027Havenplein H-299Adolph B. Manckwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2027Havenplein 20 (H-299)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Havenplein 20 Wietze Fopmabootwerkerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Havenplein 20G. Fopmabanketbakker
Havenplein 20H. Fopmabanketbakker
Havenplein 20J. Fopmabanketbakker
Havenplein 20W. Fopmatransportarbeider
  terug