Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 74
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 742-0472-0472-058B-098B-114


Naastliggers vanZoutsloot 74
ten oostenZoutsloot 76
ten westenZoutsloot 72
ten noordende Zoutsloot


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071r van 4 dec 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEpe pottenbakker


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0078v van 22 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0112r van 13 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFopcke Idtses


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0136r van 20 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 74Zoutsloot ZZ bij de Drie Pijpen180‑00‑00 ggkamer
koperJorryt Wybes, gehuwd met
koperAecht Pieters
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperFoppe Idses, gehuwd metpannenbakker te Bolsward
verkoperSyuw Siouckes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0149r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 74Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen0‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende kamer van Gerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperde crediteuren van wijlen Jorryt Wybes, gehuwd met
verkoperwijlen Aeght Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de crediteuren van wl.) Jorryt Wybes x Aecht Pieters


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 74Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen101‑00‑00 ggkamer
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenGerryt Alberts
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westende plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jorryt Wybes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047 , folio 26Zoutsloot 74mouterij en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047 , folio 15vZoutsloot 74mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047 , folio Zoutsloot 74mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047 , folio 16rZoutsloot 74mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047 , folio 16rZoutsloot 74mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047 , folio 16rZoutsloot 74stal en mouterij
eigenaarFocke Simons
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047 , folio 16rZoutsloot 74stal en mouterij
eigenaarT. Gratama
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledig


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058 , folio 31vZoutsloot 74huis
eigenaarT. Gratema erven
gebruikerLuitjen Hiddes
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerAbraham Tjallings
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerClaas Christiaans
huurwaarde29‑00‑00 cg
gebruikerSimon Regts
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal128‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal125‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑16‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058 , folio 31vZoutsloot 74huis
eigenaarS. Gratama
gebruikerLuitjen Hiddes
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerJan Harmens
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerSimon Rechts
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal135‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal132‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058 , folio 31vZoutsloot 74huis
eigenaarSeerp Gratama
gebruikerJ. Weidema
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerJan Harmens
huurwaarde29‑00‑00 cg
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerYede Abes
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal124‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal121‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑01‑12 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordennr 8 van het Klooster


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 74Zoutsloot wijk B-098700‑00‑00 cgeen van zeven huizen
koperGerrit van Danswijk
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. Gratema te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 , pag. 31Zoutsloot 74G. van Danswijk c.s.4‑10‑00 cg(8) woningen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Berend Jans Braameyer... id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is Douwe Nagtegaal, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-099; gebruiker is Gerrit A. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Douwe Roelofs Nagtegaal... geb 1809 Workum, zv Roelof Douwes en Marijke Willems; BS huw 1824, ovl 1828, ovl 1855; gebruiker van wijk B-098, timmerknegt; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-098Zoutsloot 74Berend BrameyerDouwe Nagtegaaltimmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 203Zoutsloot 74Zijtze de Boer (varensgezel)landbouweronder Franekerhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Antje van Duilenoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-098; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-098ZoutslootReindert Kramer39 jtouwslagersknegtVlielandm, protestant, gehuwd
B-098ZoutslootAntje Duilen38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-098ZoutslootWillem Kramer10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootJurjen Kramer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-098ZoutslootAntie Kramer3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-098Zoutsloot 74Hieke de Beer, overleden op 4 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 15 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot B 98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Hendericus Oorthuis... en Beitske Bakker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1820, huw 1836, ovl 1838, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-098Zoutsloot 74Rein Willems Kramer... HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 203Zoutsloot B-098Siebe W. de Boer woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-098Zoutsloot 74Eene woning aan de Zoutsloot. Provisioneel verkocht op 27 nov 1872 in de Korenbeurs bij J. Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 06 dec 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-098Zoutsloot 74Eene woning aan de Zoutsloot. Provisioneel verkocht op 11 dec 1872 in de Korenbeurs bij J. Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 375.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 203Zoutsloot B-114 Former W. Wiersma werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 203Zoutsloot 74 (B-114)Sietze Baardastal


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 74beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.058166027069092


  terug