Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 68
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 68 2-047 2-058 B-100 B-117
Naastliggers vanZoutsloot 68
ten oostenZoutsloot 70
ten westenZoutsloot 66
ten noordende Zoutsloot


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0223v van 22 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Aerts


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-047Zoutsloot 68mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-047Zoutsloot 68mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 68mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 68mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 68mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0060v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet panwerk van Doeke Symons


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 79, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 68Zoutsloot wijk B-101een van zeven huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet Klooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 66, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Zoutsloot 68G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Jan Martens van der Mey... Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1811, BS geb 1811, hu, ovl 1832, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk B-100, schipper, 1814. (GAH204); J.M. vdM. en Sjoerdtje H. Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-100Zoutsloot 68Jan M van der Mey Jan M van der Mey schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 205Zoutsloot 68Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Sjoerdtje Hendriks Faber... Jan Dirks, deszelfs oom, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-100; VT1839; kind: Douwe Jans, geb 21 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 16 jun ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-100ZoutslootSjoerdtie Faber54 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-100ZoutslootCornelis van der Mey19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootKlaaske van der Mey20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootWiepkje van der Mey16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Foekje Panbakker/Pannebakker... Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 205B-100 (Zoutsloot)Lourens B. Tuiningawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3497B-117 (Zoutsloot)Hendrik Antonissewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5242Zoutsloot 68 (B-118)Jacobus Antonissenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 68 Jacobus Antonisseverver
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 68D.Antonisseschilder
Zoutsloot 68J.Antonisseschilder
Zoutsloot 68J.Beukerspoorwegarbeider


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 68, HarlingenZoutsloot 68D. Antonisseschildersbedrijf


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 68D. (Dirk) Antonisse


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 68beeldbepalend pand6 van 10
  terug