Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 63 2-044 2-061 B-071 B-099
Naastliggers vanDroogstraat 63
ten oostenDroogstraat 65
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 61
ten noordenZoutsloot 54


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0171v van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van wijlen Arien Jacobs


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0156r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZhuis en loods met een plaats
 
koperWillem Gerlofs, gehuwd met515-00-00 GG
naastligger ten oostende schuur van Pyter Jelmers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenSioerd Reyners
naastligger ten noordenGoslyk Martens
verkoperDirck Allerts, gehuwd met
verkoperGreetie Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gerlefs x Trijntie Gerryts


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0135r van 31 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenWillem Gerloffs


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0063v van 30 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Pakes


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Willem Gerlofs


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219r van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0225r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet timmermanshuis van Gerryt Willems


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZhuis
 
koper van 1/2Geke Willems 125-00-00 GG
koper van 1/2Focko Oldholt
naastligger ten oostende schuur van wijlen Pytter Jelmers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenPyter Oedses
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Auk Doekes
verkoperGerryt Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeko Willems, voor 1/2, en Focke Oltholt?, voor 1/2, kopen een huis met een grote plaets, put en bak, nz. Droogstraat. Ten O. de schuur van wl. Pytter Jelmers, ten Z. de Droogstraat, ten W. een doorgaande steeg en Pyter Oedses, ten N. wl. Auck Doeckes` huis. Gekocht van Gerryt Willems, voor 125 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0042v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZ [niet vermeld]huis
 
koperAndries Feddes mr. smid190-00-00 CG
naastligger ten oostende schuur van de weduwe van Abe Douwes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenwijlen Auck Doekes
verkoper van 1/2Trijntie Sioerdts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Focke Oltholt
verkoper van 1/4de weduwe van Eco Willems
verkoper van 1/4Antie Eekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Feddes, mr. smid koopt een huis nz. Droogstraat. Ten O. wd. AEbe Douwes' schuur, ten Z. de Droogstraat, ten W. een steeg in mede gebruik en eigendom, ten N. wd. Auke Doekes. Belast met 25 jaren huur aan de koper voor 8 cg per jaar. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntje Sioerdts wd. Focke Oltholt voor 1/2 en Antie Eekes wd. Eco Willems voor haarzelf en haar minderjarige kinderen voor 1/2 voor 190 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402v van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZschuur en stalling met een ledige plaats
 
koper van 2/5Jan Pytters Oldaans koopman250-00-00 CG
koper van 2/5Pytter Jansen Oldaans koopman
koper van 1/5Tjeerd Lolckes grootschipper
naastligger ten oostenLeentie Sibles Reen
naastligger ten oostenJacob Popta
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenTjeerd Lolckes grootschipper
verkoperAndries Feddesmr. ijzersmid


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarPieter Oldaens
gebruikerPieter Oldaens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarPieter Oldaens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-044 Droogstraat 63stal
eigenaarPyter J. Oldaens
gebruikerPyter J. Oldaens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389v van 18 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaans koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-044 Droogstraat 63stal
eigenaarPyter J. Oldaans
gebruikerPyter J. Oldaans
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-044 Droogstraat 63stal
eigenaarJan Oldaens
gebruikerJan Oldaens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0200v van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Oldaan koopman


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0205r van 13 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Oldaan


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0277r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0012r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZstalling en wagenhuis
 
koperClaaske Vettevogel, gehuwd met200-00-00 GG
koperSicco Rienstra procureur en koopman
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenPieter Hylkes
verkoper q.q.Pieter Ymes Tigchelaar, gelastigdekoopmanMakkum
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigden vankoopmanHarlingen
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.Claas Fontein, administrator
verkoper q.q.Cornelis Scheltema, administratoren oversecretaris Stad Franeker
verkoper van 1/3 van 1/2Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 1/3 van 1/2Sjoerd Hannema
verkoper van 1/3 van 1/2Jan Fontein, voor zich en als gelastigde van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Durk Fontein


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0208v van 20 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0251r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0343v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende stal van N. N.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0238r van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenS. Rienstra procureur


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZwagenhuis en stalling
 
koperHermanus Peaux koopman245-00-00 CG
voormalig eigenaarS. Rienstra
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLykle Jans
verkoperValentinus Slothouwer, gehuwd metrector van de Latijnse ScholenLeeuwarden
verkoperTrijntje RienstraLeeuwarden


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0356r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Peaux


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZwagenhuis en stalling
 
koperHermanus Peaux koopman245-00-00 CG
voormalig eigenaarS. Rienstra
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLykle Jans
verkoperValentinus Slothouwer, gehuwd metrector van de Latijnse ScholenLeeuwarden
verkoperTrijntje RienstraLeeuwarden


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-061 Droogstraat 63H Peaux0-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0062v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-071Droogstraat 63Hermanus Peaux... 1809 -1811; huw Grote Kerk HRL 1807, bsha181ge, huw 1813, huw 1815, ov; eigenaar en gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-071Droogstraat 63H Peaux H Peaux stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 221Droogstraat 63Adam Hendriks MulderHarlingenherbergierstal (77 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221B-071 (Achterstraat)Lourens Hoekerswagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221B-099 (Droogstraat)Wijnand Hoekerswerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221Droogstraat 63 (B-099)Wijnand Hoekersstal
  terug