Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 19 2-037 2-068 B-108 B-127
Naastliggers vanKarremanstraat 19
ten oostenZoutsloot 52
ten zuidenKarremanstraat 21
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 17


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]hoekhuis
 
koperCornelis Jansen, gehuwd met250-00-00 GG
koperTrijntie Andries
toehaaktwee rijksdaalders extra als honorarium
naastligger ten oostenSioerd Leses
naastligger ten zuidenMeynert Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van wijlen Beernt Jansen, met als gelastigde van zijn broer en zuster
verkoperMarten Beerntsstadsroeper


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Jansen houtzager


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Zoutsloot ZZhoekhuis
 
koperHans Jacobs c.u.350-00-00 GG
floreenrente1-00-00 fl
naastligger ten oostenHarmen Janssen
naastligger ten zuidenPeter Jelmers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCornelis Janssen c.u.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072r van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat hoekhoekkamer
 
koperLubbert Lubberts 225-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLammert schuitvoerder
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Feckes
verkoperHans Jacobs c.u.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196r van 12 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat achter de Valck] hoek Zoutsloothuis
 
koperHere Ieves, gehuwd metsleefmaker452-00-00 GG
koperRensck Jacobs
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Jansen
naastligger ten zuidenJelmer Bennema
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperHans Jacobskoemelker


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen weduwe Reinsk


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0171v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweduwe Reynsk


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen weduwe Reinsk


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0202v van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ aan de zuidoosthoek van de Karremanspijphoekhuis
 
koperAert Willems gortmaker140-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrick Hendricx kleinreder
naastligger ten zuidenDirck bakker
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJetse DircxenSexbierum
verkoperJan RomckesSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAert Willems, gortmaker, koopt een hoekhuis in de Karremanstraat op de zuidoosthoek van de Karremanspijp. Het kan wel door 3 huisgezinnen apart worden bewoond. Ten O. Hendrick Hendrix, ten W. en N. de straten, ten Z. bakker Dirck. Gekocht van Jetse Dirx en Jan Romckes te Sexbierum in qlt., voor 140 gg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0178v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYebeltie Dirx


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-037Karremanstraat 19huis
eigenaarYdtie IJsbrandts
gebruikerYdtie IJsbrandts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-037Karremanstraat 19huis
eigenaarYdtie IJsbrandts
opmerkingpro deo begeert
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-037 Karremanstraat 19huis
eigenaarYtie IJsbrands
gebruikerYtie IJsbrands
opmerkingpro deo begeert


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0106v van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: op de hoek bij de pijp in de straat van het groot verlaat noordwaarts naar stadsvesten]huis
 
koperGerryt Hilbrands, gehuwd metschoenlapper215-00-00 CG
koperMarijke Gerrits
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperYtje IJsbrands, weduwe van
verkoperwijlen Jan Theunissen


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]huis
 
koperGerryt Gerryts, gehuwd metmr. bontwever215-00-00 CG
koperAntje Clases
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerryt Hilbrands c.u.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]huis
 
koperAlbert Jansen, gehuwd metkalkkoper219-00-00 CG
koperMaike Rommerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerryts, gehuwd metbontwever
verkoperAntje Claeses


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0165r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]huis
 
koperGerryt Cristiaens, gehuwd metkooltjer300-00-00 CG
koperTrijntie Ages
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenYke Goverts
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperAlbert Jansen, gehuwd metcementmaker
verkoperMayke Rommerts


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0281r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-037 Karremanstraat 19huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerJan Alberts
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-037 Karremanstraat 19huis
eigenaarwed. Gerryt Christiaens
gebruikerwed. Gerryt Christiaens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0216v van 9 apr 1752 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Gerryt Jacobs


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0217v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Gerryt Jacobs


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051v van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ op de hoek bij de pijphuis
 
koperJan Symens mr. bakker325-00-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Lieuwes
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperTrijntje Ages, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Christiaans


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0134v van 16 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten westenJan Symons


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0285r van 6 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 19Karremanstraat op de hoek bij de pijphuis
 
koperYpe Hessels, gehuwd metbaantjersknecht175-21-00 GG
koperAukjen Uilkes
huurderWillem Lieuwes 30-00-00 CG
naastligger ten oostenEvert Beva
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Hessel Foppes Heerma, geauthoriseerde executeur en reddermr. bakker
verkoper q.q.Rintje Lieuwes erfgezeten, geauthoriseerde executeurs en redders vanPingjum
verkoperde nalatenschap van wijlen Jan Simons BakkerPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Hessels, baantjersknegt x Aukjen Uilkes kopen huis in de Karremanstraat op de hoek bij de pijp. Thans bewoond door Willem Lieuwes c.u. voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. en Z. Evert Beva, ten W. de Karremanstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 175 gg. 21 st.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0223v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYpe Hessels


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0340v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenM. Vink
naastligger ten westenM. Fokkes


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0214r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinno Vink


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-068 Karremanstraat 19Stads Weeshuis1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-108Karremanstraat 19Johannes Meyer... boekhandelaar en wonende te HRL 1839; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1820, huw 1839; gebruiker van wijk B-108, koopman; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204); J.M. en Rigtjen Cornelis, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-108Karremanstraat 19 Stads Weeshuis Johannes Meyer koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 224Karremanstraat 19Stads WeeshuisHarlingenhuis (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-108Karremanstraat 19Jantje Jacobs de Boergeb 1803 Almenum, huwt met Andreas Nuyens, (gk), op 23 nov 1843 HRL, dv Jacob Doedes en Harmina Gerrits Posthuma; BS huw 1843; oud 36 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk B-108; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-108Karremanstraat 19Jieke A Warstraoud 32 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-108; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-108Karremanstraat 19Tjitze Jans de Haan... BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-108; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-108ZoutslootTetje J de Haan42 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, zeeman
B-108ZoutslootJieke A Warstra32 jLeeuwardengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
B-108ZoutslootJan de Haan4 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-108ZoutslootSuffridus de Haan3 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-108ZoutslootIzabella de Haan1 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-108ZoutslootJantie J de Boer36 jAlmenumgezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd, naaister


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 224B-108 (Zoutsloot)Stads Weesvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 224B-127 (Karremanstraat)Stads Weeshuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 224Karremanstraat 19 (A-127)Stads Weeshuiswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 19H.Knoltransportarbeider
Karremanstraat 19K.Knoltransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 19H. (Hans) Knol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 19rijksmonument 20438
  terug