Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 192-0372-0372-068B-108B-127


Naastliggers vanKarremanstraat 19
ten oostenZoutsloot 52
ten zuidenKarremanstraat 21
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 17


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0501v van 9 mrt 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Pyters houtkoper


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0364r van 6 sep 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van Pieter Pieters houtkoper


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]250‑00‑00 gghoekhuis
koperCornelis Jansen, gehuwd met
koperTrijntie Andries
toehaaktwee rijksdaalders extra als honorarium
naastligger ten oostenSioerd Leses
naastligger ten zuidenMeynert Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van wijlen Beernt Jansen, met als gelastigde van zijn broer en zuster
verkoperMarten Beerntsstadsroeper


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Jansen houtzager


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Zoutsloot ZZ350‑00‑00 gghoekhuis
koperHans Jacobs c.u.
floreenrente1‑00‑00 floreen
naastligger ten oostenHarmen Janssen
naastligger ten zuidenPeter Jelmers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCornelis Janssen c.u.


1656 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 20 okt 1656
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
IJsbran Reyners, wonende te Harlingen
Ebeltie Dirckx, wonende te Harlingen


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072r van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat hoek225‑00‑00 gghoekkamer
koperLubbert Lubberts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLammert schuitvoerder
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Feckes
verkoperHans Jacobs c.u.


1658 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 2 apr 1658
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Reiner IJsbrans, dopeling
IJsbran Reyners, vader
Ebeltie Dirckx, moeder


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196r van 12 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat achter de Valck] hoek Zoutsloot452‑00‑00 gghuis
koperHere Ieves, gehuwd metsleefmaker
koperRensck Jacobs
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Jansen
naastligger ten zuidenJelmer Bennema
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperHans Jacobskoemelker


1660 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 5 mei 1660
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Ittje IJesbrans, dopeling
IJesbran Reyners, vader
Yebeltje Dircks, moeder


1661 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 3 feb 1661
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Yttje IJesbrans, dopeling
IJesbran Reyners, vader
Ybeltje Dircks, moeder


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen weduwe Reinsk


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0171v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenweduwe Reynsk


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen weduwe Reinsk


1677 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 29 jan 1677
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Aert Willems, wonende te Harlingen
Ibeltie Dirks, wonende te Harlingen


1681 - genealogie bron: zij belijdenis Hervormde Gemeente Harlingen op 29 feb 1681
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Yttie IJsbrants, locatie: Karremanstraat


1681 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 30 jan 1681
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Jan Teunis, hij van Geelmuyen
Ytie Isbrants, wonende te Harlingen


1682 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 1 mrt 1682
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Yebeltie Jans, dopeling
Jan Teunis Geelmayer, vader
Ytie Isbrandts, moeder


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0202v van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ aan de zuidoosthoek van de Karremanspijp140‑00‑00 gghoekhuis
koperAert Willems gortmaker
naastligger ten oostenHendrick Hendricx kleinreder
naastligger ten zuidenDirck bakker
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJetse Dircxen te Sexbierum
verkoperJan Romckes te Sexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAert Willems, gortmaker, koopt een hoekhuis in de Karremanstraat op de zuidoosthoek van de Karremanspijp. Het kan wel door 3 huisgezinnen apart worden bewoond. Ten O. Hendrick Hendrix, ten W. en N. de straten, ten Z. bakker Dirck. Gekocht van Jetse Dirx en Jan Romckes te Sexbierum in qlt., voor 140 gg.


1684 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 23 feb 1684
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Dirkien Jans, dopeling
Jan Teunis, vader
Ittie Isbrants, moeder


1685 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 23 apr 1685
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Drikien Jans, dopeling
Jan Tuenys, vader
Idtie Isbrants, moeder


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0178v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYebeltie Dirx


1687 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 19 sep 1687
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Trijntie Jans, dopeling
Jan Teunis, vader
Ittie Isbrandts, moeder


1689 - genealogie bron: doop Hervormde Gemeente Harlingen op 11 okt 1689
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Teuntie Jans, dopeling
Jan Teunes, vader
Ittie Isbrants, moeder


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-037 , folio 25Karremanstraat 19huis
eigenaarYdtie IJsbrandts
gebruikerYdtie IJsbrandts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-037 , folio 15rKarremanstraat 19huis
eigenaarYdtie IJsbrandts
opmerkingpro deo begeert
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-037 , folio Karremanstraat 19huis
eigenaarYtie IJsbrands
gebruikerYtie IJsbrands
opmerkingpro deo begeerd


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0106v van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: op de hoek bij de pijp in de straat van het groot verlaat noordwaarts naar stadsvesten]215‑00‑00 cghuis
koperGerryt Hilbrands, gehuwd metschoenlapper
koperMarijke Gerrits
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperYtje IJsbrands, weduwe van
verkoperwijlen Jan Theunissen


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]215‑00‑00 cghuis
koperGerryt Gerryts, gehuwd metmr. bontwever
koperAntje Clases
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerryt Hilbrands c.u.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]219‑00‑00 cghuis
koperAlbert Jansen, gehuwd metkalkkoper
koperMaike Rommerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerryts, gehuwd metbontwever
verkoperAntje Claeses


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0165r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ [staat: op de hoek van de Karremanspijp]300‑00‑00 cghuis
koperGerryt Cristiaens, gehuwd metkooltjer
koperTrijntie Ages
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenYke Goverts
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperAlbert Jansen, gehuwd metcementmaker
verkoperMayke Rommerts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-037 , folio 15vKarremanstraat 19huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerJan Alberts
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-037 , folio 15vKarremanstraat 19huis
eigenaarwed. Gerryt Christiaens
gebruikerwed. Gerryt Christiaens
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0216v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerryt Jacobs


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0217v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gerryt Jacobs


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-037 , folio 15vKarremanstraat 19huis
eigenaarGerryt Christiaans wed.
gebruikerGerryt Christiaans wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051v van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat OZ op de hoek bij de pijp325‑00‑00 cghuis
koperJan Symens mr. bakker
naastligger ten oostenHarmen Lieuwes
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperTrijntje Ages, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Christiaans


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0134v van 16 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Symons


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-037 , folio 15vKarremanstraat 19huis
eigenaarGerryt Christiaans wed.
gebruikerGerryt Christiaans wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-068 , folio 32vKarremanstraat 19huis
eigenaarJan Sybrens
gebruikerJ. de Groot
huurwaarde33‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0285r van 6 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 19Karremanstraat op de hoek bij de pijp175‑21‑00 gghuis
koperYpe Hessels, gehuwd metbaantjersknecht
koperAukjen Uilkes
huurderWillem Lieuwes 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenEvert Beva
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Hessel Foppes Heerma, geauthoriseerde executeur en reddermr. bakker
verkoper q.q.Rintje Lieuwes erfgezeten, geauthoriseerde executeurs en redders van te Pingjum
verkoperde nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakker te Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Hessels, baantjersknegt x Aukjen Uilkes kopen huis in de Karremanstraat op de hoek bij de pijp. Thans bewoond door Willem Lieuwes c.u. voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. en Z. Evert Beva, ten W. de Karremanstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 175 gg. 21 st.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-068 , folio 32vKarremanstraat 19huis
eigenaarYpe Hessels
gebruikerYpe Hessels
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0223v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYpe Hessels


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-068 , folio 32vKarremanstraat 19huis
eigenaarYpe Hessels
gebruikerRoelof Roelofs
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0340v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenM. Fokkes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-068 , pag. 32Karremanstraat 19Stads Weeshuis 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-108Karremanstraat 19Johannes Meyer... boekhandelaar en wonende te HRL 1839; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1820, huw 1839; gebruiker van wijk B-108, koopman; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204); J.M. en Rigtjen Cornelis, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-108Karremanstraat 19Stads WeeshuisJohannes Meyerkoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 224Karremanstraat 19Stads Weeshuis Harlingenhuis (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-108Karremanstraat 19Jantje Jacobs de Boergeb 1803 Almenum, huwt met Andreas Nuyens, (gk), op 23 nov 1843 HRL, dv Jacob Doedes en Harmina Gerrits Posthuma; BS huw 1843; oud 36 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk B-108; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-108Karremanstraat 19Jieke A Warstraoud 32 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-108; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-108Karremanstraat 19Tjitze Jans de Haan... BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-108; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-108ZoutslootTetje J de Haan42 jzeemanHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
B-108ZoutslootJieke A Warstra32 jLeeuwardengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
B-108ZoutslootJan de Haan4 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-108ZoutslootSuffridus de Haan3 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-108ZoutslootIzabella de Haan1 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-108ZoutslootJantie J de Boer36 jnaaisterAlmenumgezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 224Zoutsloot B-108Uilke S. de Vrij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 224Karremanstraat B-127 Stads Weeshuis woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 224Karremanstraat 19 (B-127)Stads Weeshuiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 19H. Knoltransportarbeider
Karremanstraat 19K. Knoltransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 19H. (Hans) Knol


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 19rijksmonument 20438


2023
0.07268500328064


  terug