Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 232-039 2-066 B-110B-129


Naastliggers vanKarremanstraat 23
ten oostenZoutsloot 52
ten zuidenKarremanstraat 25
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 21


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0202r van 30 mrt 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Karremanstraat OZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]175‑00‑00 GGhuis
koperFoecke Tzialings, gehuwd met
koperAeff Freercx
verpachter grondPyeter Pyeters 0‑10‑00 CG
hypotheekhouderPyeter Pyeters100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylcke metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSipcke Pytters
eerdere eigenaarPyeter Pyeters
verkoperLambert Pyeters, gehuwd met
verkoperGryet Ryurdts
eerdere samenvatting door Yde Elsingaaenden oostsijde vande nyuwe Sint Jacobs straet


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0501v van 9 mrt 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Karremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobstraat bij het verlaat neer te gaan]158‑14‑00 GGhuis
koperMeynert Pyters, gehuwd met
koperNelletie Jacobs
verpachter grondPyter Pyters 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Pyters houtkoper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Pyters houtkoper
verkoperLambert Pytershoutstapelaar


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076r van 12 jan 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Karremanstraat [staat: nieuwe Sint Jacobsstraat]158‑14‑00 GGhuis
aanhandelaarHendrick Jans, gehuwd metbakker
aanhandelaarClara Rommerts
verpachter grondPyter Pyters 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMaycke turfmeetster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Pyters
verwandelaarGoossen Pyters, gehuwd met
verwandelaarImpck Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jans, bakker x Clara Rommerts wandelen een huis in de nieuwe St. Jacobstraat. Ten Z. turfmeetster Maycke, ten N. Pyter Pyters. Grondpacht 10 st aan Pyter Pyters. In wandel verkregen van Goossen Pyters x Impck Cornelis.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179r van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Liemendijk OZ over de pijp300‑10‑00 GGhoekhuis met ledige plaats daarachter
koperJeppe Jeppes, gehuwd met
koperLisck Jansen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoper0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Willems soldaat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kamer eerder van Botte Jansen
naastligger ten noordende kamer nu van de verkoper Balthazar Bruyns
verkoperBalthazar Bruyns, gehuwd met
verkoperJantyen Hommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeppe Jeppes x Lisck Jans kopen een huis en ledige plaats daar achter op de Liemendijk, zijnde het hoekhuis over de pijp, ten oosten van de straat. Ten O. wd. soldaat Albert Willems, ten N. verkopers' door Botte Jans gekochte kamer. Grondpacht 10 st aan erven houtkoper Pieter Pieters. Gekocht van Balthazar Bruyns x Jantien Hommes voor 300 gg.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0365v van 11 okt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0378r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Jansen Groenlant


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0094r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Groenland


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Groenlandt


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0005v van 26 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Karremanstraat OZ [staat: Jacobistraat]294‑00‑00 GGhuis, loods en plaats erachter
koperJenne Minnes, gehuwd met
koperLijsbeth Doytses
verpachter grondPieter Jansen Groenland c.u.0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Jacobs bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters
verkoperPieter Jansen Groenland, gehuwd met
verkoperUlck Auckes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0141r van 8 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Groenlant


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080v van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Karremanstraat OZ150‑00‑00 CGhuis en plaats
koperGeert Jansen, gehuwd met
koperSara Dircks
naastligger ten oostenJan Netters
naastligger ten zuidenTeuntie, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Impke meedbrenger
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Govert Hendriks
verkoperSjoerdt Pyterskaagschipper te Hollum


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0376v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Jansen


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191r van 29 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-039Karremanstraat 23huis
eigenaarGeert Jans
gebruikerPieter Piters wever
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0007v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Karremanstraat OZ180‑00‑00 CGhuis
koperRintie Pieters c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Netterts
naastligger ten zuidende weduwe van Ymke Rinks* meedbrenger
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYcke Goverts
verkoperGeert Jansen Varebrink


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-039Karremanstraat 23huis
eigenaarRintie Pieters
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0158r van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Karremanstraat OZ [staat: Droogstraat]157‑00‑00 GGhuis
koperNanningh Hendrix, gehuwd met
koperGrietie Sickes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Netters
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Wildeman
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten noordenYke Gowerts
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperTrijntie Pyters, erfgenaam van haar broer
erflaterwijlen Rintie Pyters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-039Karremanstraat 23huis
eigenaarNanning Hendriks
gebruikerNanning Hendriks
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑08 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0113r van 21 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanning Hendrix


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-039Karremanstraat 23huis
eigenaarNanning Hendriks
gebruikerNanning Hendriks
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑10 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0268r van 28 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanning Hendriks


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-039 Karremanstraat 23Nanning Hendriks, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-039Karremanstraat 23huis
eigenaarNanningh Hendrix
gebruikerNanningh Hendrix
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0217v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanning Hendriks


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0256r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Fokkes


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0255r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Karremanstraat OZ295‑14‑00 GGhuis
koperMarten Fokkes timmerman
bewonerJanke Reiners, weduwe van
bewonerwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk
naastligger ten oostenHarmen Lieuwes
naastligger ten zuidenSjoerd Tjepkes Blok mr. kompasmaker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenEvert Beva
verkoper van 5/8Hiske Nannings, gehuwd met
verkoper van 5/8Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker
verkoper van 1/8Antje Hendriks, gehuwd met te Almenum
verkoper van 1/8Faas Pytters Visserbaantjer te Almenum
verkoper van 1/8Jan Hendriks Potkoopman
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van resp.
verkoper van 1/48Aaltje Johannes
verkoper van 1/48Hendrik Johannes
verkoper van 1/48Grietje Johannes, gehuwd met
verkoper van 1/48Hendrik Danielsarbeider
verkoper q.q.Sjoerd Tjepkes Blok, gelastige vanmr. kompasmaker
verkoper van 1/48Steffen Johannes
verkoper van 1/48Hendrikje Johannes
verkoper q.q.Jan Hendriks Pot, gelastige van
verkoper van 1/48Jantje Johannes


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0223v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Fokkes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0013r van 29 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Fokkes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0214r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Fokkes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0210v van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 23Karremanstraat OZ170‑15‑00 CGhuis
koperJelle Jurjens mr. metselaar
huurderHaring Jelles c.u.metselaar31‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Heeres* turfdrager
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenM. Vink
verkoper q.q.Pieter Huidekooper, executeur
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, executeurs over
verkoperde boedel van wijlen Marten Fokkes, gehuwd met
verkoperAdriaantje van der Ley


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-066, pag. 32Karremanstraat 23Jelle Jurjens1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Hessel Abes Wallinga... Kerk HRL 1796, BS huw 1812, huw 1814, huw 1817, huw 1818, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1849; gebruiker wijk B-110, kuipersknegt; eigenaar is Jelle J. vd Wal, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Jelle Jurjens van der Wal... in 1801, meester metselaar; BS geb 1813, ovl 1816, huw 1819, ovl 1833, ovl 1840; eigenaar van wijk B-110; gebruiker Hessel A. Wallinga, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-018, metzelaar; eigenaar is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-110Karremanstraat 23Jelle J van der Wal Hessel A Wallinga kuipersknegt


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 8 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-110Karremanstraat 23koopaktefl. 200huis B-110
 
verkoperElizabeth Harings (wv Jelle Jurjens van der Wal)
koperEgbert Louwes Kuipers


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 226Karremanstraat 23Egbert Lieuwes KuipersschipperHarlingenhuis en erf (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Pieter Oldenburgeroud 50 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk B-110; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-110KarremanstraatPieter Oldenburger50 jturfschipperPekel Am, protestant, gehuwd
B-110KarremanstraatHiltie J Spinder50 jPekel Av, protestant, gehuwd
B-110KarremanstraatBerend Oldenburger17 jPekel Am, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatJan Oldenburger13 jPekel Am, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatPieter Oldenburger5 jPekel Am, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatRinske Oldenburger20 jPekel Av, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatElligje Oldenburger19 jPekel Av, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatDina Oldenburger15 jPekel Av, protestant, ongehuwd
B-110KarremanstraatJantie Oldenburger11 jPekel Av, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Grietje Wybes Veenstra... N.H., dv Wiebe Jochums V, en Berendje Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Rein Jans de Groot... wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-110Karremanstraat 23Sjoerdtje Hendriks Faber... van Weerd; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110; Jan Martens van der mei en S.H.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Dirks, deszelfs ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 226Karremansstraat B-110Pieter B. Oldenburgerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 226Karremanstraat B-129Egberdina P. Oldenburgerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 226Karremanstraat 23 (B-129)Harm Jacobs Veenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Karremanstraat 23wed Harm Veen geb. A. v/d Boszonderf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 23Joh. Dijkstramandenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 23D. (Dirk) Lutskes
  terug